Numer 2 (22) / 96


RETROSPECT
Międzynarodowe Biennale FotografiiW ostatnim tygodniu czerwca na greckiej wyspie SKOPELOS w miejscowości o tej samej nazwie odbyła się bardzo interesująca impreza fotograficzna mająca pewną kontynuację. Przed kilkoma laty grupa greckich fotografów zawiązała inicjatywę powołania tam centrum fotografii. Uzyskawszy przychylność i pewne środki od Ministerstwa Kultury, a także pomoc ze strony tamtejszych władz miejskich utworzono Centrum Fotografii w którym co roku, szczególnie u początku sezonu turystycznego organizowane są wystawy i spotkania związane z fotografią współczesną.

Tegorocznym tematem spotkań była fotografia krajów Europy Wschodniej. Głównym miejscem odbywających się prelekcji było kino na otwartym powietrzu. Każdego wieczoru przez trzy dni z rzędu odbywały się wystąpienia kuratorów i krytyków omawiających twórczość w poszczególnych krajach. Dokonania polskiej fotografii artystycznej ostatnich lat przedstawił Marek Grygiel, kurator fotografii w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, od wielu lat kierujący działalnością Małej Galerii. Ponieważ fotografia polska jest prawie zupełnie nie znana w Grecji jego wystąpienie i prezentacja przezroczy spotkały się z dużym zainteresowaniem. Tego samego wieczoru o fotografii węgierskiej ostatnich lat mówił Laszlo Lugo Lugosi, artysta i krytyk związany przed laty z budapeszteńską galerią LIGET. W następnych dniach miały miejsce wystąpienia Ruxandry Balaci z Bukaresztu, Tatiany Salzirn z Moskwy, Vaclava Macka, dyrektora artystycznego Miesiąca Fotografii w Bratysławie, i Vladimira Birgusa, krytyka, fotografa, wykładowcy na FAMU z Pragi. W wieczornych prelekcjach zdecydowaną większość stanowili studenci fotografii z uczelni fotograficznych Aten, ale było także sporo osób postronnych (również cudzoziemców), które właśnie w tym czasie odpoczywały w Skopelos.

Te kilka dni było wypełnionych dobrze skomponowanym programem. Prelegenci z zagranicy, a także wykładowcy z ateńskich uczelni fotograficznych brali udział w codziennym przeglądaniu portfolio greckich studentów. Już po zakończeniu imprezy okazało się, że ogólna ocena poziomu prac greckich studentów fotografii wypadła bardzo korzystnie. Spośród ponad trzydziestki młodych ludzi kilkanaście osób przedstawiło bardzo interesujące i dojrzałe prace.

Nie zabrakło także wystaw, które prezentowały fotografię dwóch krajów: Rosji i Czech. Wystawa rosyjska umieszczona w budynku miejscowej szkoły składała się z dwóch części. Jedna z nich poświęcona była fotografii wojennej Jewgienija Chaldeja, które należą już do klasyki tego gatunku. Natomiast druga część, której kuratorem była Tatiana Salzirn, prezentowała współczesne prace rosyjskich autorów młodszego i średniego pokolenia. Wystawa ta konfrontowała prace z okresu 1960 - 1980 (Aleksander Slusariev, Wiaczesław Tarnowieckij) z nowymi trendami występującymi w fotografii rosyjskiej w latach dziewięćdziesiątych (Victoria Buyvid, Igor Muchin, Władysław Jefimow) i była solidnym przeglądem wszystkiego co w fotografii rosyjskiej najbardziej aktualne.

Wystawy fotografii czeskiej przygotowane przez Vladimira Birgusa także miały charakter historyczny i współczesny. O postawach ludzkich w czasie II wojny światowej mówiła pokazywana już w innych krajach (np. na FOTOFEIS w Szkocji) wystawa pt. "Gorzkie lata". W budynku starego kina Vladimir Birgus zaprezentował wystawę współczesnej fotografii czeskiej dobrze znanych już na świecie twórców m.in. Jana Saudka, Viktora Kolara Ivana Pinkavę, Jindricha Sreita. Osobne wystawy mieli natomiast Josef Koudelka w dużej sali miejscowego gimnazjum i Viktor Kolar w dawnej przetwórni oleju. Wystawy te, przygotowane bardzo starannie dawały greckiemu odbiorcy pełną możliwość poznania twórczości obydwu artystów. Szczególnie otwarcie wystawy Josefa Koudelki miało bardzo uroczystą i oficjalną oprawę i było momentem kulminacyjnym spotkań w Centrum Fotografii w Skopelos. Była to pierwsza na tak dużą skalę prezentacja twórczości fotograficznej z krajów Europy Wschodniej w Grecji, jak powiedział inicjator i dyrektor artystyczny festiwalu John Demos. I chociaż prezentacja ta nie mogła wyczerpać w całości wielu aspektów fotografii artystycznej tego obszaru (zabrakło fotografii z krajów bałtyckich, z Bułgarii czy byłej Jugosławii) stała się znaczącym wydarzeniem w kalendarzu imprez fotograficznych1996 roku w Europie.


Josef Koudelka z córką podczas otwarcia swojej dużej wystawy w Skopelos.

Spis treści

Copyright © 1997-2004 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2004 Zeta-Media Inc.