Polacy w Budapeszcie




W Ernst Múzeum w Budapeszcie (1065 Nagymezű u. 8) czynna była w marcu br. wystawa "Kortárs Lengyel Fotográfia" (Najnowsza Fotografia Polska). Była to kolejna prezentacja w ramach trwającego od stycznia br roku festiwalu sztuki polskiej na Węgrzech "Expressz Polonia".

Piotr Trzebinski
Piotr Trzebiński


Jozef Robakowski
Praca z serii "Idole"
Wystawa, na której pokazane były prace fotograficzne wykonane w różnych technikach (brom, fotografia barwna, cibachromy, fotoinstalacje) zawierała zdjęcia artystów z Łodzi (Krzysztof Cichosz, Antoni Mikołajczyk, Konrad Kuzyszyn, Józef Robakowski) i z Warszawy (Maurycy Gomulicki, Zygmunt Rytka, Piotr Trzebiński).

Maurycy Gomulicki - z cyklu "Szklana Viosna"



Instalacja "Humanologii poświęcam" Krzysztofa Jerzego Cichosza


Antoni Mikołajczyk, praca z serii "Partytury miast", Budapeszt, 1997



Centrum Sztuki Współczesnej, organizator wystawy, przygotowało katalog z tekstami w językach polskim i węgierskim, w którym oprócz reprodukcji umieszczono teksty omawiające dotychczasową współpracę węgiersko polską w dziedzinie fotografii artystycznej.



Fot. Henryk Gac [CSW]

Otwarcie wystawy, Ernst Múzeum, 21 lutego br. Od prawej : Krisztina Jerger, Laszlo Beke, Krzysztof Cichosz, Marek Grygiel (przy mikrofonie), Maurycy Gomulicki, tlumaczka, Piotr Trzebiński, Konrad Kuzyszyn, Antoni Mikołajczyk.

W głębi prace A.Mikołajczyka z cyklu "Partytury miast", z prawej praca K.Cichosza "Wielka trójka".


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com