Nauczanie fotografii

 

Trzy jubileusze złożyły się na wydanie pierwszych Zeszytów Naukowych poświęconych fotografii w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych : 180 lecie istnienia uczelni, 30-lecie Wydziału Grafiki i 15-lecie Katedry Fotografii.

Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP "PHOTOGRAPHICA" są pierwszym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce. Zostały starannie opracowane redakcyjnie przez Zbigniewa Zegana który jest adiunktem w Katedrze Fotografii krakowskiej ASP. Zawierają materiały z "siedmiu pierwszych przewodów kwalifikacyjnych pierwszego i drugiego stopnia z zakresu fotografii, które w latach 1983 - 1991 po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa artystycznego miały miejsce na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie."

Fotografia zaczyna być coraz powszechniejsza dziedziną w programach nauczania wyższych uczelni, nie tylko artystycznych. Niektórzy z autorów publikowancych tekstów w Zeszytach uzyskali następne stopnie kwalifikacyjne i tytuły naukowe i pełnili lub nadal pełnią kierownicze funkcje w swoich uczelniach.

Ukazanie się "Photographiki" jest o tyle ważne, że cały czas brakuje teoretycznych podstaw do nauczania fotografii na poziomie studiów wyższych, a także dlatego, że polskiej krytyce i teorii na temat fotografii wciąż brakuje naukowego i intelektualnego zaplecza. W różnych tekstach i opracowaniach do znudzenia cytowane są takie nazwiska jak Susan Sonntag czy Roland Barthes, ale wielu piszących o fotografii nie sięga po ciekawe teksty rodzimych autorów. Tymczasem w pierwszym Zeszycie "Photographiki" znajdziemy m.in. ciekawe teksty dotyczące związków fotografii ze sztuką (Zbigniew Łagocki), tekst wyodrębniający w sposób niezwykle zwarty różne gatunki fotografii w kontekście historii sztuki (Józefina Bransch-Walczak), programowy tekst teoretyczny Stefana Wojneckiego "Fotografia jako komunikat" oraz interesującą rozprawę Grzegorza Przyborka, w której autor akcentuje autonomiczność fotografii wobec innych dziedzin sztuki.

Natomiast tekstem o znaczeniu zasadniczym jest opracowanie Zbigniewa Zegana na temat zagadnień dydaktycznych związanych z fotografią. Autor podając zasady funkcjonowania kilku miejsc, gdzie odbywa się proces nauczania fotografii w kraju (ASP Kraków - Pracownia Wydziału Grafiki, PWSSP Wroclaw, PWSSP Poznań, PWSSP Gdańsk, PWSSP Łódź) omawia również ( dla porównania ) kilka instytucji zagranicznych: Hochschule fuer Graphic und Buchkunst w Lipsku, FAMU w Pradze, Wyższa Szkoła Sztuki zrzeszona w Gesamtkunsthochschule w Kassel, Fachhochschule w Dortmundzie, Kunstgewerbeschulew Zuerichu.

 

Zbigniew Zegan "Autoportret" 1983
Photographica - Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP w Krakowie, nr 1/97


Omówienie to jest o tyle ciekawe, że pokazuje odmienne podejście do fotografii w tych placówkach, w których kształciło się także wielu polskich twórców, szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (np. na FAMU w Pradze czy w Lipsku).

Biorąc pod uwagę brak pogłębionych opracowań na temat fotografii i problemów edukacyjnych z nią związanych należy potraktować pierwszy numer PHOTOGRAPHIKI jako zapowiedź ciekawej i ważnej serii, która znacznie poszerzy refleksje na temat fotografii w naszym kraju.

Zbigniewowi Zeganowi, który całość opracował, należą się duże słowa uznania i życzenia wtrwałości w kontynuowaniu tego przedsięwzięcia. M.G.


 

Jerzy Werner Studium aktu - III, 1975
Praca wybrana z pokazu kwalifikacyjnego
Photographica - Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP w Krakowie, nr 1/97

JERZY WERNER (ur. 20 XI 1920 roku, zm. 11 kwietnia 1990 r.) W 1951 uzyskał dyplom z wyróżnieniem ówczesnej krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych. Wieloletni wykładowca na ASP w Krakowie, p.o. kierownika Katedry Fotografii na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1984 roku otrzymał stanowisko docenta z funkcją kierownika katedry, która sprawował aż do śmierci.
Grzegorz Przyborek Kompozycja III, 1986
Praca wybrana z przewodu kwalifikacyjnego
Photographica - Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP w Krakowie, nr 1/97


Zbigniew Zegan "Wenecja, Isola della Giudecca", 1979
Photographica - Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP w Krakowie, nr 1/97Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com