Mariusz Hermanowicz, Wojciech Prażmowski
"Blisko i daleko" - fotografia

Ekspozycja z galerii Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku - maj 1999 r.

 

Mińsk, Muzeum Sztuki Współczesnej, wystawa "Blisko i daleko" - widok ogólny 1 poziomu. Fot. M. Grygiel, 4 maja 1999 r.

 

Mińsk, wystawa "Blisko i daleko", prace Wojciecha Prażmowskiego - na pierwszym planie fotoobiekt "Narocz" Fot. M. Grygiel, 4 maja 1999 r.

 

Mińsk, wystawa :"Blisko i daleko" - prace Mariusza Hermanowicza z serii "Trudno jednak zatrzeć wszystkie ślady...". Fot. M. Grygiel, 4 maja 1999

 

Mińsk, wystawa :"Blisko i daleko" -prace Mariusza Hermanowicza pt "10 lat" fot. MG, 4 maja 1999

 

Wojciech Prażmowski udziela wywiadu telewizji bialoruskiej, Mińsk, 4 maja 1999 r.

 

Mińsk, po wernisażu wystawy "Blisko i daleko" stoją : M. Grygiel, Tomasz Niegodzisz (dyr. Instytutu Polskiego), Sasza (Muzeum), Kiryl Gonczarow, Nelli Biekus, Ina Rieut (Muzeum), Wojciech Prażmowski, Tatiana Anatoliewna Szuntowa (Telewizja Bialoruska), Uladzimir Parfianok. 4 maja 1999 r.

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com