Wystawa : "Tadeusz Cyprian - ze zbiorów ZPAF"
Kurator wystawy : Danuta Rago
Opracowanie graficzne : Jerzy Kotarba
STARA GALERIA ZPAF, Warszawa
luty - marzec 1998

----------------------------------------------------

Tadeusz Cyprian - ze zbiorów ZPAF

Wystawa prac Tadeusza Cypriana pochodzi z kolekcji Związku Polskich Artystów Fotografików. Zawiera kilkadziesiąt prac najbardziej charakterystycznych dla twórczości autora. Większość z nich prezentowana była na najważniejszych światowych wystawach fotografii, toteż niektóre prace zawieraja rewersy zdjęć, na kórych naklejano plakietki uczestnictwa i wyróżnień z poszczególnych salonów i wystaw, zwłaszcza z okresu międzywojennego.Fot. Tadeusz Cyprian

TADEUSZ CYPRIAN urodził się w 1898 roku w Zabłotowie. Do gimnazjum uczęszczał we Lwowie. W chwili wybuchu I Wojny Światowej, w 1914 roku, miał już pewien zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie fotografii i kampanie wojenną, łącznie z okresem niewoli i służbą we francuskim lotnictwie, odbył z aparatem fotograficznym.

Po zakończeniu wojny jego zainteresowania fotografią nie zmalały. W 1920 roku zadebiutował na poznańskiej wystawie "Światłocień" i zaczął pisywać artykuły do magazynów fotograficznych. W 1925 roku objął redakcję miesięcznika "Polski Przegląd Fotograficzny" współpracując jednocześnie z "Fotografem polskim" i "Miesięcznikiem Fotograficznym".


Tadeusz Cyprian - "Na wsi" przetlok

Tadeusz Cyprian - "Stary rybak", 1929

W latach 1925 - 1939 Tadeusz Cyprian opublikował kilkaset artykułów w pismach fotograficznych w kraju i za granicą. Był członkiem Foto-Klubu Polskiego oraz Foto-Klubu Warszawskiego, a od 1938 roku - wiceprezesem Ogólnopolskiego Związku Towarzystw Fotograficznych. W okresie tym prezentował swoje prace na około 80 wystawach krajowych i zagranicznych otrzymując liczne medale i dyplomy.

Równolegle z pasją fotograficzną realizował Tadeusz Cyprian swoje życie zawodowe. W 1922 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1925 roku został sędzią grodzkim w Poznaniu, następnie sędzią okręgowym, a w 1938 prokuratorem Sądu Najwyższego w Warszawie.


Tadeusz Cyprian - "Zima w Polsce", 1926

Rewers pracy Cypriana "Zima w Polsce", 1926

We wrześniu 1939 roku, jako oficer lotnictwa Tadeusz Cyprian znalazł się we Francji. Jego wojenny szlak, z nieodstepną kamerą fotograficzną prowadził przez Grecję, Afrykę i Wielką Brytanię. Po wojnie był obserwatorem rządu polskiego na procesie w Bergen-Belsen, a następnie członkiem delegacji polskiej w Norymberdze. Po powrocie do kraju pracował jako prokurator Sądu Najwyższego i wykładowca w Centralnej Szkole Prawniczej w Warszawie. Był kierownikiem katedry prawa karnego Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu.

Tadeusz Cyprian był mistrzem fotografii krajobrazowej. Niestrudzony animator fotografii polskiej uczestniczył po wojnie w wielu wystawach w kraju i za granicą. Był polskim korespondentem zagranicznym pism poświęconych fotografii, a także, autorem licznych podręczników o tematyce fotograficznej. W swoim dorobku edytorskim posiada 27 publikacji książkowych, które do dzisiaj służą młodym pokoleniom fotografujących.


Tadeusz Cyprian - "Dachy", 1926

Rewers pracy Cypriana z serii "Dachy"

Tadeusz Cyprian był jednym z założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików ( nr. leg 4) oraz członkiem Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego w Wielkiej Brytanii. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii, z okazji 50 lecia pracy twórczej otrzymał w 1963 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1974 roku odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Za działalność prawniczą i fotograficzną otrzymał Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Cyprian zmarł 8 sierpnia 1979 roku.Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com