"Fotografia Polska: BOGDAN DZIWORSKI"
wstęp : Lech Lechowicz
Wydawnictwo Terra Nova Krzysztof Hejke, Warszawa, 1999

 

Pierwszy tomik z nowej serii "Fotografia polska"   
KOLEKCJA "Fotografia polska" od dawna powinna pojawić się na polskim rynku. Przewidziana jako cyklicznie wydawana seria niewielkiego formatu ( jednak trochę zbyt mała: ok. 11 x 16 cm) zawierać będzie zbiór fotografii jednego artysty. Wydawnictwo TERRA NOVA Krzysztofa Hejke, który sam zajmuje się fotograficznym reportażem i dydaktyką nawiązuje tym samym do słynnych już na całym świecie, małych czarnych książeczek francuskich z serii "Photo poche" prezentujących najbardziej znanych i uznanych fotografów na świecie.

Oprócz kilkudziesięciu fotografii autora w każdym tomiku serii "Fotografia polska" znajdziemy krytyczne omówienie twórczości danego artysty, a także jego artystyczny biogram. Wszystko to również w języku angielskim.

Pierwszy tomik poświęcony jest Bogdanowi Dziworskiemu, który znany jest głównie jako twórca wybitnych filmów dokumentalnych, dlatego w jego przypadku w książce umieszczona jest też filmografia artysty.

We wstępie do prezentowanych w tym pierwszym tomiku zdjęć Lech Lechowicz pisze:

Twórczość Bogdana Dziworskiego dotyczy dwóch sposobów obrazowania - filmu i fotografii. Jest on wybitnym operatorem i reżyserem filmowym, którego osiągnięcia są znane i uznane. Nieco mniej znane są natomiast jego fotografie.\ (...) W porównaniu do filmów, fotografie Dziworskiego wydają się pozornie zwykłe i skromne. Są klasyczne w formie, klasycznością tradycji fotografii humanistycznej tworzonej m.in. przez Henri Cartier-Bressona czy Roberta Doisneau. Są też proste, wyraziste i wierne medium fotografii oraz prawdzie opisywanego świata.

Charakterystyczną nostalgię za przemijającym czasem oraz liryzm i poetyckość zdjęć Dziworskiego, można było podziwiać podczas jego nielicznych wystaw indywidualnych dopiero w latach 90. Ich wartość dostrzegło już w 1981 roku wiedeńskie wydawnictwo Hannibal, które wydało autorski album Dziworskiego pt. "My View. Polish Impressions of photography".

"Fotografia polska" przewidziana jest jako publikacja o charakterze ciągłym toteż w najbliższym czasie ukaże się następna książeczka z tego cyklu. Będzie zawierała prace Wojciecha Prażmowskiego.

Cała seria dotrze do wszystkich księgarni artystycznych w kraju. W chwili obecnej tomik poświęcony Bogdanowi Dziworskiemu można kupić w księgarni przy Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim ( cena 24 PLN) i w księgarni Artystycznej w Domu Artysty Plastyka na ul. Mazowieckiej w Warszawie ( cena 30 PLN).

M.G.

 

Bogdan Dziworski: Łódź, 1964

 

 

Bogdan Dziworski: Łódź, 1975

 

 

Bogdan Dziworski: Łódź, 1971

 

 

Bogdan Dziworski: Łódź, 1972

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com