Galeria ABAKUS
ulica Jezuicka 3, Warszawa
od 3 kwietnia do 3 maja 1998
r.
---------------------------------

Grzegorz Gałęzia
Fotografie z zasłoniętym uchem

Grzegorz Gałęzia jest absolwentem anglistyki na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów hebraistycznych w Oxfordzie. Od kilku lat pracuje jako tłumacz.

Najlepiej wypowiada się w reportażu, tym z pogranicza psychologii i socjologii. Odkrywa to, obok czego przechodzimy codziennie nic nie zauważając. W centrum jego zainteresowań jest człowiek oraz ślady przez niego pozostawione. Prawda bijąca z przedstawień ludzi i zdarzeń - autentyzm, ale nie ten przerażająco realistyczny, ani ten absolutnie dokumentalny to najważniejsze atuty jego fotografii.

Grzegorz Gałęzia is a graduate of the English Department at the UMCS University of Lublin and the University of Warsaw and the holder of a postagraduate diploma in Hebrew Studies from the University of Oxford. For the past few years he has been working as a freelance translator and interpreter.

Grzegorz has a special flair for reportage on the borders of psychology and sociology. He discovers what we pass every day unnoticed. His focus is the man and the signs he leaves behind him. The unique quality of his photography is the realism emerging from his presentation of people and events. But is not just depressing realism, nor merely documentary.

Andrzej Łada

 

Grzegorz Gałęzia
ur. w 1969 roku w Prusinowicach, województwo kieleckie.
Członek Oksfordzkiego Universyteckiego Towarzystwa Fotograficznego
Klubu Fotograficznego "STODOŁA 60"
Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego

born in 1969 in Prusinowice, Kielce Province
Member of :
Oxford University Photographic Society
"Stodoła 60" Photographic Club
Warsaw Photographic Association

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com