Austriacki Instytut Kultury
ul. Próżna 8, Warszawa
otwarcie dnia 25 marca 2000 o godzinie 19.00
Prace fotograficzne wystawione są równocześnie w Austriackim Instytucie Kultury
i w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5, do dnia 5 maja 2000.


Harry Weber:
Wiedeń dzisiaj - współczesność żydowska w fotografii

 

Fot. Harry Weber


 

Harry Weber, ur. 1921 w Klosterneuburgu k. Wiednia, w 1938 r. wyemigrował do palestyny, gdzie służył do 1946 r. jako żołnierz w Jewish Brigade. Po powrocie do Austrii mieszkał w Wiedniu i Saltzburgu, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Marianne. W 1952 r. został członkiem austriackiej redakcji czasopisma niemieckiego "Stern" w Wiedniu, gdzie w latach 1959-1974 piastował stanowisko naczelnego fotografika pisma. Weber został fotografem festiwalu w Saltzburgu "Saltzburger Festspiele" oraz w renomowanym wiedeńskim teatrze "Theater in der Josefstadt". Publikował swoje zdjęcia w magazynie teatralnym "Die Bühne" i w innych czasopismach. Wydał kilka albumów fotograficznych, m.in. Wiedeń nocą" oraz "Wiedeń - oblicza miasta".

"Saltzburger Festspiele" dwukrotnie organizowały wystawy indywidualne Webera, artysta brał też udział w kilku międzynarodowych wystawach. W 1994 r. Muzeum Historyczne Miasta Wiednia zaprezentowało cykl fotograficzny p.t. "Andere" ("Inni"). W tym samym roku Harry Weber otrzymał nagrodę publicystyczną im. Karela Rennera.

Artysta mieszka w Wiedniu.

 

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com