Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
Otwarcie wystawy 21 maja 1999 r.
Wystawa czynna do 26 czerwca '99.

------------------------------------

 

 

Kostas Kiritsis
Lekcja szybkiego krajobrazu
- fotografia, instalacja

 

Kostas Kiritsis

 

Lekcja Szybkiego Krajobrazu. ( Za horyzontem)

Click here
for English
version of
this pageFotografowanie krajobrazu ma bardzo silną tradycję w polskiej fotografii. Nie trzeba tu przypominać założeń "Fotografii ojczystej" opracowanych w okresie międzywojennym przez Jana Bułhaka, czy osiągnięć tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu z lat 70-tych. Krajobraz, podobnie jak portret, akt, fotografia prasowa to właściwie najczęściej "uprawiane" kategorie współczesnej fotografii pomimo wszelkich zmian jakie niesie ze sobą gwałtowny rozwój technologiczny w zakresie zapisu obrazu.

Te tradycyjnie rozumiane kategorie mogą stać się punktem wyjścia dla nowych prób znalezienia własnych interpretacji. Krajobraz stał się więc głównym elementem prac Kostasa Kiritsisa. Motywów swoich krajobrazów szuka zarówno w mieście jak i w przyrodzie. Fascynuje go materia bloków mieszkalnych wielkich osiedli - budowanych głównie w ostatnich dekadach, osiedli z tzw. wielkiej płyty, gdzie zjawisko całkowitej uniformizacji doprowadziło do zdewastowania nie tylko naturalnego środowiska ale również odhumanizowania więzi człowieka z otoczeniem. Na zdjęciach - montażach Kiritsisa widzimy wyblakłe fasady-upiory, wypełniające całą przestrzeń horyzontu, jakby wyrastające z siebie nawzajem, odbijające jak w lustrze swoje pozbawione jakiegokolwiek zindywidualizowania fasady. Serię zdjęć z jadącego pociągu możemy odebrać jak próbę ucieczki z tego bezludnego świata. Ale czy ta ucieczka się powiedzie, czy to co widzimy za oknem różni się tak bardzo od tego w czym przyszło nam żyć. Owszem od czasu do czasu na horyzoncie zamajaczy jakieś drzewo, wiejskie zabudowania, ale po chwili znowu dostajemy "szybką lekcję krajobrazu" w której dominują zwaliste budowle z monotonnymi rzędami jednakich otworów okiennych niczym upiorny sen z science fiction. Gdy już wreszcie dotrzemy do celu podróży, wkroczymy w dziwne leśne uroczyska i moczary, trochę drzew, jakieś kępy traw - wszystko to jednak na kształt odległego marzenia, prześwietlonego w południowym słońcu, odbitego w oddalających się kręgach na wodzie.

Nie ma ma w tych zdjęciach ludzi - jest pustka przestrzeni i melancholia. Ale w jedynej, ostatnio wykonanej serii zdjęć, spiętej w charakterystyczną księgę w której odwaraca się kolejne karty - ludzi jest aż nadto. To cykl "Za horyzontem", relacja z podróży do Mongolii. Tam, w bezkresach stepów, Kiritsis odnajduje wątki zagubione w naszych szerokościach geograficznych. I odnajduje ludzi. Uwiecznia ich niczym fotoreporter podczas przypadkowych spotkań w stepie, w domostwach, w samochodach, ubranych w autentyczne ludowe stroje, podczas konnej jazdy na polowanie, czy po prostu dla przyjemności. Jest w tych zdjęciach o miedzianym zabarwieniu siła życia. Chociaż są zaledwie, wyrywkiem, prawie impresją z dalekiego kraju ich horyzont jest znacznie pełniejszy i bogatszy - nie ma tam tej nieomalże abstrakcyjnej pustki i monotonni krajobrazów wielkich miast - które zwykle są tak bardzo podobne do siebie.

Być może za horyzontem Kostas znalazł coś czego mu brakuje tutaj, w Warszawie czy w Nowym Jorku gdzie ostatnio mieszka. Takie poszukiwania przeniesione do fotografii zamkniętych w księgi* stają się zapisem i utrwaleniem miejsca w którym przyszło nam żyć. Miejsca na którego obraz istnienia nie mamy najczęściej żadnego wpływu.

Marek Grygiel

* Kostas Kiritsis realizuje od kilku lat cykl fotografii, które oprócz tego że mogą być powieszone na ścianie, zestawiane są również w tzw. księgi fotograficzne. Sporych formatów zdjęcia zlepiane są w poszczególne strony i wykładane są na stołach w celu łatwiejszego do nich dostępu. Taką postać miała poprzednia wystawa Kostasa Kiritsisa z 1995 roku w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie. Część obecnej wystawy to również księgi wykonane w podobny sposób i tą samą techniką.

 

Kostas Kiritsis

 

 

Kostas Kiritsis

 

 

Kostas Kiritsis

 

 

Kostas Kiritsis

 

 

Kostas Kiritsis: "Lekcja szybkiego krajobrazu" - otwarcie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej (Galeria Laboratorium), 21 maja 1999 r. Fot. M.Grygiel

 

Otwarcie wystawy: od prawej: Wojciech Krukowski, dyrektor Centrum, Kostas Kiritsis, Marek Grygiel, kurator wystawy. Fot. Marek Dziedzic.

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com