Wystawa "On i oni", Muzeum Historii Fotografii, Kraków, ul. Jozefitów 16
wystawa czynna od 3 lutego do 15 marca 1998

------------------------------------------------------------------------------


On i Oni

Zbigniew Łagocki, Anita Andrzejewska, Jacek Chorąży, Joanna Chrobak, Monika Mroczkowska-Białasik, Agata Pankiewicz, Lech Polcyn, Maria Pyrlik, Aleksandra Skura.

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Zbigniew Łagocki (bez tytułu)

 

W KRAKOWSKIM Muzeum Historii Fotografii w dniach 3 lutego do 15 marca prezentowana była wystawa prac fotograficznych prof. Zbigniewa Łagockiego i jego uczniów.

Łagocki jest od 1977 roku wykładowcą fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1980 roku kieruje Katedrą Fotografii na Wydziale Grafiki.

Uczniowie to studenci, a właściwie absolwenci krakowskiej uczelni. Większość z nich prace dyplomowe kończyło w I połowie lat 90-tych, niektórzy są zawodowo związani z uczelnią do dzisiaj.

Wystawa "On i Oni" jest ciekawą próbą zestawienia prac nauczyciela, w tym wypadku Zbigniewa Łagockiego, fotografa o silnej osobowości i znacznym dorobku twórczym, z pracami artystów wkraczających dopiero w życie artystyczne. Jest ta wystawa interesującym nawiązaniem do pewnej formuły pokazów, które prezentowały relacje jakie zachodzą na lini : mistrz i uczniowie. Takie pokazy, szczególnie dawniej często odbywały się w uczelniach artystycznych, chociaż rzadko przekraczały ich mury zachowując charakter pokazów wewnętrznych. Wydaje się, że w tym przypadku decyzja o szerszej przezentacji była decyzją przemyślaną. Wszystkie prace absolwentów krakowskiej ASP tworzą interesującą propozycję artystyczną. I chociaż inspiracje uczniów pracami profesora są niekiedy widoczne (szczególnie dotyczy to aktu), nie odbiera to im znamion własnych poszukiwań, szczególnie w zakresie formy i środków ekspresji (np. prace Lecha Polcyna, Agaty Pankiewicz, Aleksandry Skury).

Wystawa "On i Oni" jest chyba najciekawszą propozycją wystawienniczą w zakresie fotografii współczesnej krakowskiego Muzeum Fotografii. Byłoby dobrze, gdyby mogła być powtórzona za jakiś czas.

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Anita Andrzejewska : "Amelie Vidgrain, 1995"

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Jacek Chorąży (bez tytułu)

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Joanna Chrobak (bez tytułu)

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Agata Pankiewicz : z cyklu "Zabawy ze sobą", 1997

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Monika Mroczkowska - Białasik : z cyklu "Fikcja i rzeczywistość", 1997

 

Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Lech Polcyn : "Cechy kobiece III", 1997

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"
Aleksandra Skura : "Wspominają...", 1996

 


Kraków, Muzeum Historii Fotografii, wystawa "On i Oni"

Maria Pyrlik : z cyklu "Kompozycje miejskiego pejzażu"

 


Warto zobaczyć więcej prac z tej i innych wystaw MHF:


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com