Galeria "Wyjście Awaryjne"
Staromiejski Dom Kultury, Warszawa, Rynek Starego Miasta 2
Wystawa czynna od 8 do 31 marca 1999 r.

------------------------------------------

 

Roksana Mendelowska: Fotografie

 

Fot. Roksana Mendelowska.

 

[ F ]OTOGRAFIA nie jest ani lustrem, które odbija rzeczywistość, ani tym bardziej oknem, przez które patrzymy na realny świat. Tak naprawdę fotograf posługując się obrazami rzeczywistości opowiada swą własną wizję świata i realcji, jakie jego zdaniem mają miejsce miedzy ludźmi czy między przedmiotami. Pokazuje to, co przepuszcza jego osobisty, bardzo indywidualny filtr. Bywa, że jego opowieść zbliża nas do rzeczywistości, ale bywa i tak, że rzeczywistość jest tylko pretekstem do budowania świata osobnego, pełnego fantazji i tajemnicy, bardzo odległego od tego, co namacalne. [...]

Do takich świadomych autorów należy z pewnością młoda fotografka Roksana Mendelowska. Jej droga fotograficzna prowadzi przez tereny, na których inni nic nie znajdują. A ona potrafi zobaczyć niezauważalne i odkryć dla nas świat zagubionych drobiazgów, wysmakowanej plastyki i ulotnych wrażeń. Jej fotografie sa bardzo subtelne, mówia o szczegółach. Krótkie mgnienie, zatrzymanie uwagi na kształcie, kolorze, ruchu, które zwykle przelatują w szybkim tempie przed naszymi oczami nie zatrzymując się w pamięci. Jej zdjęcia są wyciszeniem zgiełku i uspokojeniem myśli. Spotkanie z fotografią Mendelowskiej to nie tylko odstresowujący relaks, to także propozycja innego spojrzenia na świat.

Andrzj Zygmuntowicz

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com