Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, Pl. Zamkowy 8
wystawa czynna od 6 do 29 października 1999 r.
Otwarcie 5 października, godz. 18.00

 

Slawomir Kubala - Nieobecnosci / Absences

 

Sławomir Kubala- Mała Galeria ZPAF-CSW, październik 1999 r.

 

Click here
for English
version of
this pageTo, że artyści współcześni w coraz większym stopniu kierują swoją uwagę na zagadnienia przenikania się różnych mediów nie stanowi już dla nikogo zaskoczenia. Dotyczy to szczególnie sztuk wizualnych, gdzie dochodzi do ciekawych relacji np. pomiędzy formą przestrzenną a obrazem utrwalonym na błonie fotograficznej.

Sławomir Kubala od kilku lat próbuje połączyć tradycyjne techniki graficzne i malarstwo z fotografią.

I to nie tylko w obszarze doznań estetycznych. Stara się wniknąć w tajemnicę cielesności człowieka, pokazać sylwetkę ludzką zacierając kształty, rozmywając kontury poszczególnych postaci, dokonując uogólnień, które zacierają płeć, indywidualne rysy i znaki poszczególnych postaci. Trudno rozpoznawalni bohaterowie jego fotografii pozwalają mu na wysnucie bardziej ogólnej refleksji dotyczącej kondycji ludzkiej i naszego miejsca w coraz bardziej nieprzychylnym i anonimowym świecie.

Obrazy fotograficzne, bo tak można nazwać te zdjęcia, oddzielają to co rzeczywiste, a więc ciało człowieka od tego co niewidoczne, a więc pewnej aury tajemniczości i specyficznego nastroju jaki udało się wykreować autorowi. Fotografie Sławomira Kubali tworzą również pewien określony nastrój - wykonane w scenerii filmów grozy, w podziemiach czy grotach powleczonych pajęczyną, symbolicznie sugerują proces alienacji i odosobnienia człowieka, jego zagubienie i pewnego rodzaju pustkę jaka go otacza.

 

Marek Grygiel

 

Sławomir Kubala- Mała Galeria ZPAF-CSW, październik 1999 r.

 

Sławomir Kubala- Mała Galeria ZPAF-CSW, październik 1999 r.

 

I tak oto przyglądamy się fotografiom Sławomira Kubali, przenikamy warstwę żywicy - rozpuszczamy ją wzrokiem - i zatrzymujemy się na naświetlonym papierze wzmocnionym/podpartym deską. Patrzymy na fotografie usytuowane w miejscu pomiędzy: oddzielającym (ale przecież tylko tutaj, pomiędzy tymi słowami) materię żywicy od materii drewna, a zarazem zespalającym je przez symulację przedstawień malarskich na deskach niegdyś tworzonych. Ów papier, naświetlony materią rzeczy i ciał, obejmuje ich ambiwalentne wcielenia ustanawiając podłoże dla doświadczeń duchowych i zmysłowych dokonujących się poza percepcją i naszym rozumieniem świata. Choć więc patrzymy na fotografie Sławomira Kubali widzimy tylko tyle, co słaba emanacja światła symbolizująca obszar opanowanej przez człowieka nieświadomości, wydobyła z kombinowanych przezeń różnych obszarów doczesności: reszta dzieje się w warstwie odczuć, którym daleko do wizualizacji. Rozciągłe w wewnętrznej przestrzeni zdjęć zmurszałe struktury, pleśnie, pajęczyny, spoiny drewna i pajęczynowe woale stanowią podłoże dla tego, co męskie, żeńskie i androgyniczne, podłoże stanowiące niekiedy wyraźne tło dla tychże figur/ciał bądź przenikające się z ich odrealnioną i rozwarstwioną fizycznością - niwelującą w ten sposób granice materii. Patrzymy na ciała w ofiarnej pokorze, w spoczynku, ciała w ofiarowaniu się łasce śmierci, które przeprowadzają nas w głąb tego, co niezniszczalne. Jesteśmy zatem poddani emisji ambiwalentnych symboli opisująch fenomen świata i tę jego warstwę symbolizującą wgląd w inną rzeczywistość. Fotografie Sławomira Kubali coś odsłaniają przez mniej lub bardziej skonkretyzowane materie i ciała, prześwitujące pajęczyny czy gęste porośla. Są jednak na tyle szczelne by najważniejsze zakryć.

Maria Brewińska

 

Sławomir Kubala - Mała Galeria ZPAF-CSW, październik 1999 r.

 

Sławomir Kubala
ur. 1971 w Łodzi

W latach 1992-1991 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Andrzeja Kabały.

Wystawy indywidualne:

1996 - "Sławomir Kubala?!", Galeria FF, Łódź

Wystawy zbiorowe:

1996
Biuro Wystaw Artystycznych, Płock
"Marcowe Gody 2", Muzeum Artystów, Łódź

1997
Wystawa Stypendystów Fundacji im. T Kulisiewiczaa, Galeria TPSP "Pałacyk" im. Tadeusza Kulisiewicza -
"Fotografia 97", Fundacja Turleja, Pałac Sztuki, Kraków
XXVII Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wielkopolski
"Ja", Wystawa prac studentów i absolwentów ASP w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi

1998

"Fotografia 98", Fundacja Turleja, Pałac pod Baranami, Kraków
"Pola indywidualności" - I Biennale Fotografii Polskiej, Galeria Arsenał, Poznań
"Kobiety i mężczyźni", Galeria Manhattan, Łódź

1999
"Miejsca fotografii", Galeria Manhattan, Łódź
"Wobec Apokalipsy. Pocałunek śmierci." Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
"5", Galeria Manhattan, Łódź

 

Otwarcie wystawy Sławomira Kubali w Małej Galerii ZPAF-CSW, 5 października. Od prawej: Sławomir Kubala, Konrad Kuzyszyn, Marek Grygiel. Fot. Piotr Kubat/GW

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com