Galeria Miejska, Tarnów, Rynek 4
otwarcie 30.X.1998.

------------------------------------------------------

 

Wystawa jubileuszowa
Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego

 

Fot. Dariusz Zaród. Wystawa Jubileuszowa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galeria Miejska, Tarnów.

 

Fot. Jan Gomoła : "Autoportret" Wystawa Jubileuszowa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galeria Miejska, Tarnów.

 

 

[ W ]YSTAWA Jubileuszowa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego ma charakter przeglądowy, zawiera wybór prac wykonanych przez 22 członków TTF w okresie około dwudziestu lat, a dokładniej od dnia utworzenia Towarzystwa, czyli od dnia 13 stycznia 1977 roku do dnia dzisiejszego.

Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne nawiązuje do tradycji Tarnowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii istniejącego w latach 1932 - 1939. W latach trzydziestych Tarnów był dosyć prężnym miastem na mapie fotografii polskiej, o czym pisze w swojej książce "Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii" Ignacy Płażewski.

Również po II wojnie światowej powstawały kolejne organizacje skupiające fotografów - amatorów : Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Mościcach (1952 - ok.1960), Oddział Powiatowy Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Tarnowie (1954-1962), Komisja Fotograficzna przy Oddziale PTTK w Tarnowie (1953-1962) i Klub Fotografiki przy Oddziale PTTK w Tarnowie (1962-1976).

Obecnie Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne mieści się w lokalu przy ul. Mickiewicza 1, a jego prezesem jest od 1997 roku mgr Jan Gomoła, od lat związany z edukacją fotograficzną, autor wielu interesujących zdjęć jak również tekstów na temat fotografii publikowanych na łamach m.in. "Tarnin", "Foto", "Fotografii".

Członkowie Towarzystwa brali udział w wielu wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych odnosząc liczne sukcesy. W przeciągu kilku ostatnich lat działalność Towarzystwa znacznie ukatywniła się, odbyło się wiele wystaw indywidualnych takich autorów jak : Piotr Bernacki, Dariusz Zaród, Andrzej Tylko, Jacek Szwed, Tadeusz Koniarz, Artur Munter, Daniel Sieniawski, Jan Boczar.

Istnienie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego jest ważnym elementem w rozwoju fotografii, szczególnie w ostatnich latach, gdy rozwiązaniu uległy Ogólnopolskie Amatorskie Stowarzyszenia Fotograficzne.

Marek Grygiel

 

 

Fot. Piotr Bernacki. Wystawa Jubileuszowa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galeria Miejska, Tarnów.

 

Fot. Jacek Pięciak. Wystawa Jubileuszowa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galeria Miejska, Tarnów.

 


Zobacz też :


 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com