Wielka Dama Polskiej Fotografii

Urszula Czartoryska
1934-1998

 

U. Czartoryska

 

Urszula Czartoryska, w 1997 r. w Tuluzie, podczas Forum de l'Image. Fot. Bernard Verdier

Dnia 7 sierpnia 1998 roku zmarła w Warszawie w wieku 64 lat Urszula Czartoryska.

Pochodziła z zasłużonej dla Polski, sławnej arystokratycznej rodziny. Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej zainteresowania koncentrowały się na sztuce współczesnej, pisała o Tadeuszu Kantorze, Władysławie Strzemińskim, Alinie Szapocznikow. Jednak główną domeną jej zainteresowań była sztuka fotografii. Od 1956 roku była związana z miesięcznikiem (a poźniej kwartalnikiem) "Fotografia". Ponadto pisała w wielu pismach artystycznych w Polsce i za granicą. Od 1977 roku była kustoszem działu fotografii w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Urszula Czartoryska była autorką prekursorskiej - w skali światowej - książki "Przygody plastyczne fotografii" (1965) oraz ważnej dla percepcji sztuki światowej w Polsce książki "Od pop artu do sztuki konceptualnej" (1973). Nikt tak jak ona nie potrafił pisać o niejednoznacznej sztuce fotografii.

Współorganizowała wiele głośnych światowych wystaw m.in. ("Fotografia Polska " w Nowym Jorku 1979 ; "Presence polonaise" w Paryżu w 1981 roku). Brała udział w wielu manifestacjach artystycznych, sympozjach krajowych i międzynarodowych. Była członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, a także honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Ostatnio przygotowywała biografię Jana Bułhaka oraz pracowała nad wielką retrospektywną wystawą zmarłej w zeszłym roku Zofii Rydet, a także nad wystawą Katarzyny Kobro w Muzeum Sztuki w Łodzi. W dalszych planach miała również współrealizować wystawę fotografii pisma ŚWIAT w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Przez wiele lat zajmowała się edukacją artystyczną m.in. w ramach Wyższego Studium Fotografii w Warszawie, PWSSP (ASP) w Poznaniu, podczas licznych spotkań i wykładów nie tylko w Polsce.

Była największym autorytetem w dziedzinie fotografii artystycznej w Polsce, nazywana była Wielką Damą Polskiej Fotografii. Jej serdeczność i życzliwość dla wszystkich zjednywała jej wielu przyjaciół zarówno pośród artystów jak i odbiorców sztuki współczesnej w naszym kraju i za granicą.

ABB, MG


 

U. Czartoryska w Malej Galerii - 1988
Mała Galeria ZPAF, Warszawa, luty 1988, po otwarciu wystawy "Inscenizacje - Współczesna fotografia z Republiki Federalnej Niemiec": Verena von Gagern (z lewej), biorąca udział w wystawie, i Urszula Czartoryska (z prawej), za nią Jerzy Lewczyński. Fot. Marek Grygiel


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com