Muzeum Narodowe w Warszawie
19 marca - 9 maja 1999 r.

----------------------------------------------------------

 

Wilno Retro
Fotografia z lat 1839 - 1939


Jan Bułhak, ok 1913 r.: widok Wilna z dzwonnicy katedralnej. Z wystawy : "Spojrzenia na Wilno" Muzeum Narodowe, Warszawa 19 marca - 9 maja 1999.


Wystawa "Spojrzenie na Wilno. Fotografia wileńska w latach 1839 - 1939" (dedykowana prof. Stanisławowi Lorentzowi) umożliwia sentymentalną podróż w czasie, ukazującą bogactwo zabytków i życie dawnych mieszkańców. Fotografie pochodzą głównie z imponujacej kolekcji Muzeum Narodowego.

Ta wycieczka w przeszłość została bardzo plastycznie zaaranżowana przez komisarza wystawy Małgorzatę Zyberk-Plater i projektanta przestrzeni Piotra Grzegorza Mądracha. Na parterze "zwiedzamy" liczne wileńskie kościoły w pełnej świetności (m.in.: św. Mikołaja, św. Anny, Dominikanów, św. Piotra i Pawła, katedrę św. Stanisława, Ostrą Bramę, klasztor Bernardynów i Benedyktynek). A na piętrze roztaczaja się malownicze panoramy miasta, znakomicie fotografowane z różnych punktów widokowych m.in. przez Józefa Czechowicza. W tej części znalazły się także rejestracje wydarzeń oraz portretowe charakterystyki mieszkańców.

 

 

Władysław Zahorski: Ulica Jatkowa, ok. 1900 r., repr. Jerzy Malinowski. Z wystawy : "Spojrzenia na Wilno" Muzeum Narodowe, Warszawa 19 marca - 9 maja 1999.

 

Wystawa pokazuje miasto, a jednocześnie charakter bardzo ciekawej monografii wileńskiego środowiska fotograficznego. Kto pamieta, że właśnie w podwileńskich Werkach powstał w roku 1839 pierwszy dagerotyp ? A w 1919 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego powołano pierwszy na polskich wyższych uczelniach Zakład Fotografii Artystycznej.

Jego założycielem był najbardziej znany wileński fotografik Jan Bułhak. Mistrzowsko fotografował architekturę i pejzaże.

Pierwszy stały zakład fotograficzny w Wilnie otworzył jeszcze w 1845 roku Eljasz Rozenson, przybyły z Królewca. W latach 60. ubiegłego wieku działały już cztery zakłady fotograficzne, specjalizujące się głównie w portretach. Zabytki wileńskie w tym czasie fotografował głównie Abdon Korzon, który preferował ujęcia w malarskiej konwencji pejzażu romantycznego. Powstanie Styczniowe przetrwał tylko zakład Alberta Swieykowskiego.

Ale w drugiej połowie XIX wieku pojawiaja się kolejni uzdolnieni fotograficy, m.in. Józef Czechowicz i Aleksander Władysław Strauss. Obaj byli świetnie przygotowani do zawodu i podnieśli artystyczną rangę wileńskiej fotografii. Na początku XX wieku zamieszkał w Wilnie Ferdynand Ruszczyc - znany malarz, który doceniał wszechstronne możliwości wykorzystania fotografii.

W okresie międzywojennym lista znakomitych wileńskich fotografików staje się coraz dłuższa.

Monika Kuc, Gazeta Wyborcza
CO JEST GRANE, 19 marca 1999 r.

 

 

Józef Czechowicz, ok. 1870 r., katedra w Wilnie.
Z wystawy : "Spojrzenia na Wilno" Muzeum Narodowe, Warszawa 19 marca - 9 maja 1999.

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com