Witold Wegrzyn w Malej Galerii

 

Mała Galeria ZPAF-CSW
Warszawa, Pl. Zamkowy 8
29 lutego - 24 marca 2000 r.

 

Witold Wegrzyn - Sytuacje III - Stol

Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

Poprzez fotografię świat staje się ciągiem niezwiązanych ze sobą swobodnych cząsteczek, a historia, współczesność - skupiskiem anegdotek. Aparat fotograficzny atomizuje rzeczywistość, poddaje ją manipulacji i zniekształca. Jest to wizja świata zaprzeczająca naturalnym związkom i ciągłości, otaczająca każdą chwilę nimbem tajemniczości. - John Berger, "O patrzeniu"

- Stół -

Click here
for English
version of
this pageStół - obiekt znaczący, łączący wiele funkcji, cech i znaczeń, miejsce niezliczonej ilości i sytuacji, mający własną tożsamość, tradycję, historię i legendę, istniejący we własnym, określo0nym czasie, przypominający o liniach czasów innych, domniemanych i prawdopodobnych, związanych z jego dziejami i towarzyszącymi mu wydarzeniami - świadectwo nieubłaganego upływu czasu, jego erozji, przemijania.

Stół - obraz obiektu, obraz graficzny, znakowy, afabularny, symboliczny, nawet metaforyczny. Obraz spokoju i agresji, realności i nierealności (nadrealności), obraz dokumentu i względności prawdy, bytu samoistnego, bytu przerastającego samego siebie, bytu uogólnionego. Stół to dom, ciepło, bliscy, kontynuacja, tradycja, wypełnianie, przypominanie ... "Stół" to jedno z pierwszych zdjęć na początku istnienia fotografii ...

Witold Węgrzyn
styczeń 2000

 

 

Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

 

P

O KILKU wystawach, na których Witold Węgrzyn prezentował swoje barwne prace, przyszedł czas na powrót do fotografii czarno białej. Właśnie taka fotografia coraz bardziej przybliża nas w ostatnich latach do grafiki, zwłaszcza kiedy koncentruje naszą uwagę na niewielkim fragmencie rzeczywistości.

Głównym bohaterem cyklu "Sytuacje III" jest stół - jako obiekt na którym rozgrywa się historia - historia bogactwa i różnorodności jakie niesie dzień codzienny, a także pewnych powtarzalnych rytuałów, którym ten obiekt jest przeznaczony. Stół jako świadek upływającego czasu jest przywołany na fotografiach Witolda Węgrzyna w sposób specyficzny: na zdjęciach zobaczyć możemy fragmenty jego porysowanej powierzchni przypominającej jakieś kartograficzne zapisy, na jego blacie sfotografowane są fragmenty drewna z którego zazwyczaj stół jest zrobiony, są również obiekty przypominające chleb zamieniony w kamień. Wszystko to więc są przedmioty symboliczne wiążące się z życiem, trwaniem, przemijaniem. Jednakże tym, co najbardziej intrygujące, są fotografie które autor umieścił na stole i je powtórnie sfotografował jakby chcąc w ten sposób rozszerzyć i wzmocnić pojęcie stołu - obiektu symbolu naszej egzystencji.

Jest również próba pokazania relacji, jaka zachodzi pomiędzy przedmiotem a jego obrazem na płaszczyźnie czasu. Fotografowanie już sfotografowanego w kontekście tego samego przedmiotu daje nowe możliwości interpretacyjne co do słuszności tezy o tym, że fotografia jest prostym odwzorowaniem rzeczywistości.

Marek Grygiel

 

Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

Witold Węgrzyn
ur. 1945
Od 1971 członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczył w ponad 300 wystawach i konkursach w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne:

1968 - Klub Wieżowiec - BPBK, Gdańsk
1970 - PWSSP, Pasaż Zbrojowni, Gdańsk
1975 - Penetracje, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Grudziądz
1978 - Rekonstrukcje krajobrazu, Galeria GN, Gdańsk; BWA Słupsk
1980 - Dokumentacja - czarne prostokąty, Galeria GN, Gdańsk
- Wystawa autorska, Brema, Niemcy
1985 - Ślad, Galeria ZPAF, Gdańsk; "Foto-Medium-Art", Wrocław
- Fotografia bez fotografii, Galeria "Punkt", Gdańsk; Galeria FF, Łódź
1988 - Znak-synteza-asceza, Galeria Fotografii, Lądek Zdrój
1989 - Sytuacje I, Galeria Fotografii, Bielsko-Biała
- P-fotografia - Galeria MPiK, Gdańsk; Galeria ZPAF, Toruń
1990 - After Man Ray - Striped House Museum of Art, Tokio, Japonia
- Wystawa autorska, Rarhaus-Greven, Niemcy/Germany
1991 - Gummidrucke und andere Edeldrucke, Galeria Grauwert, Hamburg
- Ulica (ze Stefanem Figlarowiczem), BWA Sopot
1997 - 1000 letni Gdańsk (z Krzysztofem Izdebskim), Hamburg, Gdańsk, Paryż
1998 - Sytuacje II - ingerencje i interwencje, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych,Gdańsk; Galeria FF, Łódź (1999)


Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

 

Witold Węgrzyn: "Sytuacje III - Stół" - wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie przy Placu Zamkowym 8, marzec 2000 r.

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com