Stara Galeria ZPAF, Warszawa, Sala Zielona
kurator: Danuta Rago
od 19 lutego 1999 r.

---------------------------------------------

 

Adam Żeleński (1905-1963)
"Ze starej szuflady"

 

Fot. Adam Żeleński: Lwów, Politechnika. Budowa II Domu Technika, rok 1925. Pierwszy od lewej w najniższym rzędzie: Adam Żeleński. Wystawa "Ze starej szuflady", Stara Galeria ZPAF, Warszawa

 

Fot. Adam Żeleński: Powódź w Krakowie w 1925 roku. Wystawa "Ze starej szuflady", Stara Galeria ZPAF, Warszawa

 

[ T ]RZYNAŚCIE pudełek na fotograficzne klisze, a w nich 70 negatywów 9 x 12 cm znalazło się w czasie remontu w siedzibie ZPAF na pl. Zamkowym 8 w Warszawie. Na pudełkach opis - data wykonania fotografii, data uporządkowania zbioru - 1961 r. - oraz literki AŻ - najprawdopodobniej pierwsze litery imienia i nazwiska autora. Na jednym ze zdjęć wykonanych w trakcie targów w Katowicach sfotografowano pawilonik ; "Zakład Witrażów S.G. Żeleńskiego w Krakowie". Można domniewywać, że autorem zdjęć jest Adam Żeleński.

W 1997 roku Oficyna Wydawnicza "Audiutir" w Warszawie wydała książkę pt. "Żeleńscy", której autorem jest Zbigniew Sroczyński. Znajdujemy tu genealogię rodu Żeleńskich. Nasze domniemanie, że autorem odnalezionych zdjęć jest Adam Żeleński, było trafne.

Adam Żeleński - gałąź krakowska "starsza", pokolenie XV - urodzony w Krakowie 1 września 1905 roku, zmarł 21 czerwca 1963 roku w Krakowie - młodszy syn Stanisława Gabriela i Izabeli z Madeyskich. Bratanek Tadeusza Boy'a Żeleńskiego.

Adam Żeleński od 23 roku życia prowadził wraz z matką "Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński". Ojciec jego Stanisław Gabriel, architekt - założyciel zakładu - zginął na polu walki w 1914 roku. Adam Żeleński ukończył szkołę Główną Handlową w Warszawie. Był witrażystą ale również zapalonym żeglarzem i modelarzem jednostek pływających. Kolekcjonował dzieła sztuki, książki. Był genealogiem rodziny. Brał czynny udział w międzynarodowym ruchu sztuki i techniki witrażowej. W Zakładzie, w Alei Krasińskiego 23 w Krakowie, powstały witraże Wyspiańskiego, Mehoffera, Tetmajera, Pronaszki, Sihulskiego i wielu innych twórców. Adam Żeleński prowadził dokumentację fotograficzną działalności Zakładu do 1952 roku -do czasu jego upaństwowienia. Fotografie te zaginęły.

W "starej szufladzie" ZPAF odnalazły się zdjęcia "towarzyskie" Adama Żeleńskiego z lat dwudziestych i trzydziestych naszego wieku.

(informacja prasowa ZPAF)

Fot. Adam Żeleński. Wystawa "Ze starej szuflady", Stara Galeria ZPAF, Warszawa

 

Fot. Adam Żeleński. Wystawa "Ze starej szuflady", Stara Galeria ZPAF, Warszawa

 

Fot. Adam Żeleński. Ze zbiorów prywatnych.

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com