I Biennale Fotografii Polskiej
Poznań, 20 kwietnia - 14 maja 1998


PIERWSZE tego typu biennale przewidziane jest jako impreza cykliczna, za każdym razem poświęcona wybranym, najbardziej aktualnym problemom sztuki fotograficznej. Pierwsze Biennale Fotografii Polskiej odbywa się pod hasłem "Pola indywidualności". Do udziału w Biennale zaproszeni zostali najwybitniejsi twórcy z kręgów szeroko pojętej fotografii, wytypowani przez znanych krytyków sztuki, teoretyków fotografii oraz szefów galerii.

Katalog I Biennale Fotografii Polskiej '98 w Poznaniu. Zdjęcie na okładce: Stefan Wojnecki

 

Na wystawie znajdują się zarówno prace kontynuujące tradycje klasycznego pojęcia fotografii (są to często fotografie czarno-białe lub w tonacjach sepiowych), jak również dzieła odbiegające od tradycyjnego pojmowania sztuki fotograficznej. Wyróżniają się niekonwencjonalną formą i treścią oraz nowatorstwem tworzywa i technik. Są to "fotografie inscenizowane", często o charakterze intermedialnym - kompozycje z pogranicza malarstwa, grafiki i form przestrzennych. Fotografia staje się tworzywem instalacji - aranażacji przestrzennej.

Fotografia często imituje grafikę lub obraz, ale jest również coraz częściej inspiracją dla kompozycji malarskiej lub grafiki, nierzadko stając się jej integralną częścią. Zwłaszcza we współczesnej grafice techniki fotochemiczne odgrywają ogromną rolę.

 

I Biennale Fotografii Polskiej '98, Poznań
Konrad Kuzyszyn : xxx 1997

 

I Biennale Fotografii Polskiej '98, Poznań
Wojciech Zawadzki : "Moja Ameryka" 1997 ( 8 prac)

 

I Biennale Fotografii Polskiej '98, Poznań
Andrzej Dąbrowski : "Katalog znalezionego", 1998, obiekt 19 x 6 x 13,5 cm

 

I Biennale Fotografii Polskiej '98, Poznań
Beata Szwabowicz, bez tytułu, przetworzenie komputerowe wewnątrz układu skaner - komputer 60 x 90 cm

 

I Biennale Fotografii Polskiej '98, Poznań
Zdzisław Orłowski :
bez tytułu, wydruk cyfrowy
100 x 70 cm

 

 

Wystawa "Pola indywidualności" w Galerii Miejskiej Arsenał, Stary Rynek 3.
Na pierwszym planie z lewej prace Grzegorza Przyborka.

 

Poznań, Galeria BWA Arsenał, wystawa "Pola indywidualności": praca Izabeli Gustowskiej.

 

I Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu, wystawa "Pola indywidualności": prace Piotra Trzebińskiego (autor po lewej)

 

Centrum Kultury Poznania "Zamek", sala 102, wystawa portretu Macieja Kuszeli
(wyst. towarzysząca I Biennale Fotografii Polskiej )

 

Poznań, - wystawa "Pola indywidualności", na pierwszym planie prace Wojciecha Prażmowskiego. Fot. Tomasz Kamiński / GW - Poznań

 

Poznań, Galeria Miejska Arsenal, I Biennale Fotografii Polskiej '98, wystawa : "Pola indywidualności", na pierwszym planie praca Natalii LL. Fot. Tomasz Kamiński / GW - Poznań

 

Do programu Biennale należy też wystawa "Fotografia Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu" w Galerii "U Jezuitów" (Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej), której kuratorem jest prof. Stefan Wojnecki.

Prezentowane w Galerii u Jezuitów prace stanowią przegląd dorobku artystycznego pedagogów i studentów kierunku fotografia w bieżącym roku akademickim. Autorami są zarówno studiujący na magisterskich studiach dziennych, jak i na licencjackich oraz magisterskich studiach zaocznych. Poza tym siedmiu pedagogów z kręgu fotografii pokazuje swój dorobek artystyczny na ogólnopolskiej wystawie "Pola indywidualności" w Galerii Miejskiej ARSENAŁ.

Wystawa "Fotografia ASP w Poznaniu" jest wyrazem aktywności twórczej nowopowstałego Wydziału Komunikacji Multimedialnej. O aktywności tej świadczy również : wydawnictwo ASP pt.: "Fotografia : realność medium", włączenie się poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych w realizację I Biennale Fotografii Polskiej (łącznie z sympozjum pt.: "Indywidualność w dobie postmodernizmu") oraz kończący cykl imprez wiosennych V Międzynarodowy Warsztat Fotograficzny PROFILE '98. Nadrzędną ideą jest zbudowanie silnego, trwałego zaplecza intelektualnego polskiej fotografii.

 

Poznań, Centrum Kultury "Zamek", wystawa zbiorowa"Kontakty"

 


Kuratorzy Biennale :
Wojciech Makowiecki, Stefan Wojnecki


"Pola indywidualności"
Galeria Miejska ARSENAL, Stary Rynek 3, Poznań

Teoretycy, krytycy, kustosze i kierownicy galerii, którzy nominowali artystów do wystawy "Pola indywidualności":

Jakub Byrczek, Krzysztof Cichosz, Marek Grygiel, Ewa Hornowska, Krzysztof Jurecki, Alicja Kępińska, Lech Lechowicz, Marian Łazarski, Janusz Nowacki, Jerzy Olek, Józef Robakowski, Andrzej Saj, Adam Sobota oraz Wojciech Makowiecki i Stefan Wojnecki

Nominowani artyści biorący udział w wystawie :

Ewa Andrzejewska, Jan Berdyszak, Krzysztof Cichosz, Maurycy Gomulicki, Izabella Gustowska, Mariusz Hermanowicz, Waldemar Jama, Bogdan Konopka, Konrad Kuzyszyn, Paweł Kwiek, Natalia Lach Lachowicz, Andrzej Jerzy Lech, Tomasz Michałowski, Antoni Mikołajczyk, Wojciech Muller, Irena Nawrot, Jerzy Olek, Marek Pożniak, Wojciech Prażmowski, Grzegorz Przyborek, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Mikołaj Smoczyński, Basia Sokołowska, Leszek Szurkowski, Andrzej Świetlik, Stefan Wojnecki, Stanisław J.Woś, Wojciech Zawadzki.
Andrzej Florkowski, Barbara Konopka, Andrzej Klimczak, Sławomir Kubala, Jadwiga Sawicka, Marek Szyryk, Piotr Trzebiński, Leszek Wesołowski


"Fotografia Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu"
- wystawa pedagogów i studentów, Galeria "U Jezuitów"

Pedagodzy :
Krzysztof Baranowski, Andrzej Haładuda, Wiesław Napierała, Janusz Oleksa, Witold Przymuszała, Piotr Wołyński
(ponadto w ramach wystawy "Pola indywidualności" wystawiają : Jan Berdyszak, Andrzej Florkowski, Izabella Gustowska, Wojciech Muller, Jerzy Olek, Leszek Wesołowski, Stefan Wojnecki)

Studenci :

Jakub Bąkowski, Olaf Czyż, Andrzej Dąbrowski, Maciej Frydrysiak, Wojciech Gajtkowski,, Cezary Hładki, Leszek Jakubowski, Waldemar Jamroszczyk, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Andrzej Łazowski, Rafał Meroń, Marianna Michałowska, Anna Muszyńska, Radosław Noska, Adam Olejniczak, Euremiusz Piechura, Magdalena Poprawska, Daniel Rumiancew, Marcin Sylwańczuk, Paweł Syposz, Michał Szczerek, Beata Szwabowicz, Andrzej Świętek, Blanka Tomaszewska, Rafał Uniszewski, Agnieszka Wajzer, Michał Węgrzyn, Jacek Witaliński


"Marginesy swobody"

wystawa grupy członków ZPAF i ZPAP Okręgu Wielkopolskiego
Galeria Grafiki "Garbary 48"

Wojciech Beszterda
Tomasz Ciesielski
Rafał Drozdowski
Marek Janicki
Włodzimierz Kowaliński
Zdzisław Orłowski


Program sympozjum pt.
"Indywidualność w dobie postmodernizmu"
w dniu 21 kwietnia 1998 r.


Maciej Mańkowski: z cyklu "Metafory", Galeria Fotografii PF (wyst. towarzyszaca I Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu)

 

W ramach imprez towarzyszących Biennale Galeria Fotografii PF (Centrum Kultury Poznania "Zamek") prezentuje :

Krajowy Salon Fotografii Artystycznej ŻARY 97' - Fotoplastikon, ul. Św. Marcin 53


Głosy prasy o Biennale:


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com