Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
30 kwietnia - 31 maja 2002 r.

 

 

Krzysztof Cichosz: Portrety hybrydowe

 

Krzysztof Cichosz - prace z wystawy "Portrety hybrydowe"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, maj 2002

 

Click here
for English
version of
this pageEKSPERYMENT w sztuce będzie istniał zawsze. To czym od lat zajmuje się w swojej twórczości Krzysztof Cichosz jest właśnie rodzajem długotrwałego eksperymentu - jest konsekwentnym poszukiwaniem coraz to nowych znaczeń i kontekstów w obszarze fotografii a także dążeniem do przedstawienia ich w nowych formach.

Fotografia jest w twórczości Cichosza elementem wyjściowym - w realizacjach przestrzennych, mających charakter trójwymiarowych instalacji, Krzysztof Cichosz dąży do rozbicia obrazu fotograficznego na poszczególne fragmenty. Zestawiając je potem według ściśle określonych modułów stwarza iluzję trójwymiarowego obrazowania. Instalacje te łączą problemy czasu ( jako istotnego elementu fotografii) i przestrzeni.

Krzysztof Cichosz oprócz własnej twórczości, od blisko 20 lat nieprzerwanie prowadzi w Łodzi działaność Galerii FF, jednej z najbardziej uznanych galerii fotograficznych w Polsce, jest wykładowcą fotografii, współkuratorem ważnych wystaw m.in. "Zmiana warty" czy ostatnio głośnej wystawy "Wokół dekady.Fotografia polska lat 90."

Marek Grygiel

 

Krzysztof Cichosz - prace z wystawy "Portrety hybrydowe", Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, maj 2002

 

Drogi Marku!

Przygotowując się do realizacji nowej fotoinstalacji przeszukałem wiele książek o historii filozofii w poszukiwaniu portretów filozofów. Ze względu na różnorodną uwarunkowaną historycznie stylistykę obrazowania - ograniczyłem wybór wizerunków do okresu grecko-rzymskiego. Wyselekcjonowałem 9 portretów filozofów tego okresu - selekcja nie była (niestety) merytoryczna ale wizualna, podporządkowana estetycznym założeniom pracy. Wybrane portrety opracowałem komputerowo, sprowadzając je do jednolitej formy wizualnej. Każdy z wybranych wizerunków podzieliłem na sześć części. Następnie napisałem maleńki "programik" komputerowy do losowego wybierania fragmentu portretu - jako elementu tworzącego część wizerunku wyimaginowanego filozofa. W ten sposób powstały instalacje finalne: dziewięć portretów hybrydowych - każdy z nich składa się z sześciu losowo zestawionych fragmentów twarzy dziewięciu filozofów. Raster destruujący i konstruujący te portrety powstał dzięki wprowadzeniu "maszynowego" kodu programu komputerowego do edytora tekstu - od dawna fascynowały mnie te dziwne "krzaczki", a jak sądzę, wizualnie sugerują czas "cyberkultury".

W warstwie symbolicznej ta realizacja stanowi - jak zawsze u mnie - osobisty komentarz do otaczającego świata. Żyjemy w okresie dominacji po-nowoczesnej kultury, cechującym się nadprodukcją wszystkiego, w tym informacji i idei. Nikt z nas (prawdopodobnie) nie jest już w stanie ogarnąć i zapanować nad zalewającą nas masą FAKTÓW i KONCEPCJI, a tym bardziej przeanalizować to wszystko i połączyć w spójny obraz świata. Taki obraz jest jednak KONIECZNY do właściwego funkcjonowania w świecie i oceniania jego zjawisk. Wybieramy z nadmiaru -fragmenty, cząstki, które składamy w jakiś przybliżony, namiastkowy obraz świata - dla każdego z nas i za każdym razem inny ... używając takiego obrazu podejmujemy znaczące decyzje w stosunku do siebie i innych! To właśnie "Portrety hybrydowe" (dedykowane filozofii) wizualizują taką sytuację...

Każdy z zaprezentowanych "portretów" jest prawie REALNY, trochę nam bliski, czy jednak którykolwiek z wizerunków jest choć trochę PRAWDZIWY?

Krzysztof Cichosz,
Łódź, 10.4.2002.

 

Krzysztof Cichosz - prace z wystawy "Portrety hybrydowe"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, maj 2002

 

Krzysztof Cichosz
Urodzony w 1955 w Łodzi
Wykształcenie:
1985 - 1989 - Wyższe Studium Fotografii w Warszawie
1999 - 2002 - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Twórczość w zakresie fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej oraz mediów elektronicznych. Opracował własną, unikalną metodę wykonywania wielkoformatowych fotoinstalacji przestrzennych - łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby i techniki komputerowej. Uczestnictwo w wielu wystawach w kraju i zagranicą; jest laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską. Jest pomysłodawcą i kutatorem Galerii FF (Forum Fotografii) działającej w Łodzi od roku 1983, aktualnie w Łódzkim Domu Kultury. Był kuratorem kilku wystaw zbiorowych.

Pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

Krzysztof Cichosz - prace z wystawy "Portrety hybrydowe" - detal
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, maj 2002

 

Poprzednio w "fotoTAPECIE":

Zobacz też:

 

Wernisaż wystawy Krzysztofa Cichosza "Portrety hybrydowe", Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, 30 kwietnia 2002. Fot. M. Grygiel

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.