Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
3 - 8 września 2002 r.

 

 

Krzysztof Wojciechowski:
Historie lewantyńskie


Krzysztof Wojciechowski Historie lewantyńskie.
Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, 3-8 września 2002

 

Krzysztof Wojciechowski zrealizował przed kilku laty interesujący projekt wystawienniczy dotyczący nalotów NATO na Jugosławię. Obecna wystawa pt. "Historie Lewantyńskie" ma tym razem charakter parapublicystyczny i dotyka problemów tragicznego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Głównym motywem wystawy jest próba znalezienia analogii pomiędzy wydarzeniami zapisanymi w biblii a tym co ma obecnie miejsce na Bliskim Wschodzie.

Historie lewantyńskie to anachroniczny, antydatowany apokryf łączący w sobie starożytną i współczesną historię tego rejonu świata.

Wystawa zawiera dwa cykle prac:

Wystawa czynna tylko do 8 września 2002 r.

 


Krzysztof Wojciechowski Historie lewantyńskie.
Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, 3-8 września 2002

 


Krzysztof Wojciechowski Historie lewantyńskie. Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, 3-8 września 2002

 


Poprzednio w fotoTAPECIE:

 


Krzysztof Wojciechowski podczas otwarcia swej wystawy p.t. Historie lewantyńskie w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, 3 września 2002. Fot. Albert Zawada/GW

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.

 

04 - 10 - 02