Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak,
Benedykt Jerzy Dorys, Edward Hartwig, Edmund Kupiecki,
Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski
Stara Galeria ZPAF, pl. Zamkowy 8, Warszawa

7 marca - 7 kwietnia 2002.

Katalog wystawy: ISBN 83-916405-0-7
--------------------------------------------------

 

 

Założyciele i nestorzy ZPAF

Edmund Kupiecki: Dachy ul. Piwnej, 1948-49
z wystawy: Założyciele i nestorzy ZPAF, Stara Galeria ZPAF, 7 marca - 7 kwietnia 2002

Pan Edmund Kupiecki zmarł dnia 17 marca 2002 r.Związek Polskich Artystów Fotografików obchodzi w tym roku 55 rocznicę powstania. Z tej okazji w Starej Galerii zaprezentowano prace nestorów i założycieli Związku.

Wystawa, starannie zaaranżowana, przedstawia wysmakowane zdjęcia, przetłoki, bromooleje, gumy - gdyż klasycy fotografii polskiej, a do takich bez wątpienia należy zaliczyć wszystkich autorów - chętnie używali różnorodnych technik fotograficznych. Obok znanych już dobrze zdjęć architektury przedwojennego Wilna Jana Bułhaka, na wystawie szczególnie ciekawie prezentują się prace Tadeusza Cypriana z lat 20. Również - kilka nastrojowych zdjęć Tadeusza Wańskiego, i mało znane zdjęcia z pierwszego okresu twórczości Zbigniewa Dłubaka.

Jest kilka fotografii ze słynnego cyklu Benedykta Jerzego Dorysa z Kazimierza nad Wisłą, chociaż wiadomo, że Dorys był głównie autorem portretów.

Oczywiście nie wszyscy założyciele znaleźli się na wystawie - zabrakło na niej przede wszystkim Leonarda Sempolińskiego, Edwarda Falkowskiego, Janiny Mierzeckiej, Zbigniewa Pękosławskiego.

Wybór (w oparciu o zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi) jest wyborem trafnym, dobrze oddającym styl i charakter różnych rodzajów twórczości fotograficznej, jaka ukształtowała Związek na długie lata.

M.G.

 


 

Tadeusz Cyprian Poranek, 1929
z wystawy: Założyciele i nestorzy ZPAF, Stara Galeria ZPAF, 7 marca - 7 kwietnia 2002

 

 

Jan Bulhak Kościół św. Anny, Bernardyni
z wystawy: Założyciele i nestorzy ZPAF, Stara Galeria ZPAF, 7 marca - 7 kwietnia 2002

 

 

Zbigniew Dłubak XXX 1948
z wystawy: Założyciele i nestorzy ZPAF, Stara Galeria ZPAF, 7 marca - 7 kwietnia 2002

 

Poprzednio w "fotoTAPECIE":

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

04 - 04 - 02