Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
3 - 29 grudnia 2002 r.

 

 

Tomasz Komorowski - Dotyk realności

 


Tomasz Komorowski - z wystawy "Dotyk realności"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, grudzień 2002

 

Nieodległe sytuacje

JUŻ przy poprzedniej wystawie Tomasza Komorowskiego w Małej Galerii sprzed dwóch lat pojawił się problem przekraczania granic jednej dziedziny twórczości w drugą. Jego dynamiczne, ale zarazem „rzeźbiarskie” akty umacniały w przekonaniu o tym, że dokumentacyjne właściwości fotografii mogą być przekroczone w stronę próby stworzenia „nierealnej rzeczywistości”*. Samo takie stwierdzenie wydaje się sprzeczne – jak rzeczywistość może być nierealna? Ale artysta ma pewną propozycję, która bynajmniej nie jest powieleniem dotychczasowych propozycji w tej materii.

W najnowszym cyklu prac wykonanych latem br. Tomasz Komorowski ponownie biorąc za punkt wyjścia fotografię dochodzi to rezultatów prawie czysto graficznych. Poszczególne ujęcia, skoncentrowane tylko na jednym motywie fragmentu skał poprzez zabiegi wychodzące poza fotografię zostają rozszerzone na pole grafiki. Wykorzystując również podatność płótna fotograficznego na kształtowanie przestrzenne w postaci reliefu, artysta tworzy na poły graficzne obrazy. Fotografia jest w tym przypadku tylko podłożem, punktem wyjścia do stworzenia czegoś co wykracza poza prosta kwalifikację rozróżnienia formy. By eksperymenty te miały pewną konsekwencję, Tomasz Komorowski nie zmienia stale powtarzającego się motywu skalnego wybrzeża, na którym z jakichś bliżej nieznanych powodów pojawiają się tajemnicze trudne do odczytania znaki. Ta powtarzalność motywu powoduje, że rodzaj stworzonego obszaru przedstawia się nam jako fragment owej „nierealnej rzeczywistości” tym razem nie poddanej dynamice ruchu, a zwielokrotnionej poprzez zabiegi graficzno-rzeźbiarskie.

Tym samym nie po raz pierwszy autor odwołuje się do tradycji innych mediów niż fotografia** – ale to może stać się dla niego niezwykle inspirującym elementem w kolejnych realizacjach podejmowanych w imię przekraczania ustalonych kanonów w fotografii i nie tylko.

Marek Grygiel

 

*   Tomasz Komorowski „Odmienny kształt realności”, katalog wystawy „Na fotografii”, Mała Galeria ZPAF- CSW, Warszawa, lipiec 2000
** por. Krzysztof Jurecki „Fotograficzna rzeźbiarskość Tomasza Komorowskiego”, Galeria FF, Łódź, wrzesień 2002

 

 


Tomasz Komorowski - z wystawy "Dotyk realności"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, grudzień 2002

 

Tomasz Komorowski
ur. 20-go lutego 1961 r. w Łodzi. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w PWSFTv iT w Łodzi. Pracuje w Muzeum Kinematografii. Należy do Stowarzyszenia Artystów św. Jerzego.

Wystawy zbiorowe:

  1. Galeria FF w Łodzi - wystawa studentów fotografii PWSFTviT -1998
  2. Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi -1999.
  3. Galeria Rentsch - wystawa Stowarzyszenia Artystów św.Jerzego,-1999.
  4. Umelecka Beseda "Preniky'' (Przenikanie), Mesac Fotografie, Bratislava, 2000
  5. Muzeum Sztuki Łódź, Muzeum Narodowe Wrocław, "Dekada", 2002

Wystawy indywidualne:

  1. Muzeum Kinematografii w Łodzi -2000
  2. Galeria Ikonosfera C.K. Zamek, Poznań - 2000
  3. Galeria FF, Łódź - 2002

 


Tomasz Komorowski - z wystawy "Dotyk realności"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, grudzień 2002

 


Tomasz Komorowski - z wystawy "Dotyk realności"
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, grudzień 2002

 

 

Poprzednio w "fotoTAPECIE":

Zobacz też:

 


Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, 3 grudnia 2002, otwarcie wystawy Tomasza Komorowskiego (z lewej) p.t. "Dotyk realności". Fot. A. Mazur.

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

04 - 12 - 02