Już w sprzedaży w księgarni "Spis Treści" w CSW (dawniej: Księgrania Artystyczna)
i w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie...

3-ci numer drukowanej „Fototapety”

TRZECI numer drukowanej „Fototapety” prezentuje przede wszystkim fotografię bliską formule dokumentacyjnej, ukazując jej różne odmiany. Portret Kraziai Mindaugasa Kavaliauskasa jest socjologicznie zorientowaną relacją opartą na gruntownym poznaniu wschodnioeuropejskiej prowincji. Kaukaska linia kredowa Justyny Mielnikiewicz przedstawia zapis złożoności etnicznej i kulturowej rejonu południowego Kaukazu, wstrząsanego wciąż dramatycznymi konfliktami. Nipponia Joanny Zastróżnej koncentruje się na wymowności detali pozwalających odczuć emocjonalną atmosferę współczesnej Japonii, a formalne, „abstrakcyjne” walory szczegółów wykorzystuje nowy cykl Mariana Schmidta. Stąd blisko już do rodzaju fotograficznych typologii, jaki odnajdziemy w pracach Szymona Cygielskiego, Izy Lejk i Igora Przybylskiego, powstałych z indywidualnych pasji kolekcjonerskich, które niełatwo racjonalnie uzasadnić, ale które przekonują swoimi efektami.


  

Prezentowane na naszych łamach prace Pipilotti Rist epatują estetyką i stylem narracji wywodzącymi się z wideoklipów MTV, a jednocześnie wykraczają poza schematy tego fenomenu popkultury. Świat na wskroś komercyjnej fotografii opisuje esej Wojciecha Albińskiego Stock – tu zaczyna się tapeta, w którym autor stara się ponadto rozpoznać podskórne przesłanie tego olbrzymiego uniwersum obrazów oraz uchwycić specjalny sposób postrzegania tego uniwersum przez ludzi w krajach postkomunistycznych. Presji łatwo dostępnej fotografii on line dotyczy wypowiedź Tomasza Tomaszewskiego, stanowiąca komentarz do jednego zdjęcia tego autora.

Postać i koncepcje Vilema Flussera, który rosnącą popularność wśród artystów nowych mediów posługujących się fotografią zawdzięcza niezwykle inspirującym analizom technik medialnych i kulturowych, przedstawia artykuł Wiesława Michalaka, uzupełniony o fascynujący słownik terminów Flussera. Do nurtu konceptualnej refleksji nad specyfiką fotografii, a szczególnie relacji między fotografią i jej autorem, należy materiał przygotowany przez Tomasza Konarta, będący całością złożoną z tekstu i odnalezionych fotografii innego autora. Natomiast pokrewieństwa w wykorzystaniu symboli państwowych i telewizyjnych obrazów kontrolnych, dostrzeżone w pracach Kuby Bąkowskiego, stanowiących połączenie różnych mediów technicznego obrazowania, analizuje Grzegorz Borkowski w artykule Znak – obraz kontrolny.

G.B.

  

"Fototapeta" powinna trafić do dystrybucji w połowie listopada. Już teraz można składać zamówienia przez Internet (redakcja@fototapeta.art.pl). Cena egzemplarza w wysyłce wynosi 10 PLN + 8 PLN koszty wysyłki.

"Fototapetę" można będzie nabyć w księgarniach artystycznych w dużych miastach (w Warszawie m.in. w Zachęcie i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), w galeriach ZPAF (w Warszawie w Starej Galerii oraz Małej Galerii ZPAF-CSW) oraz w punktach sprzedaży EMPiK na terenie całego kraju.

 

Zobacz też:

 

FOTOTAPETA jest drukowana na papierze Arctic

 


Pierwsi czytelnicy.... Fot. A. Mazur
THIS issue of FOTOTAPETA concentrates on the many faces of documentary photography. To start off, Mindaugas Kavaliauskas' Portrait of Kraziai is a sociologically oriented treatment of Eastern Europe's small-town life. Justyna Mielnikiewicz's Caucasian Chalk Line then presents the ethnic and cultural complexities of southern Caucasus, a region constantly being shaken by dramatic conflicts. Joanna Zastróżna's Nipponia concentrates on the expressiveness of details that bring out the emotional atmosphere of modern Japan. Marian Schmidt, on the other hand, uses the formal, abstract values of close-up details. This is only a step away from the photographic typologies that can be found in the works of Simon Cygielski, Iza Lejk and Igor Przybylski, which came into existence through the individual collecting passions of the photographers. They are hard to explain rationally, but come through convincingly in the execution.

The work of Pipilotti Rist presented in our magazine uses the esthetics and narrative style of MTV videos, while at the same time stepping outside the bounds of pop culture. Wojciech Albiński's essay, Stock – Here Starts the Wallpaper, describes the world of commercial photography, paying special attention to the subliminal message of this huge mass of imagery and the particular perception of it in post-communist countries. Tomasz Tomaszewski, in an essay that comments on one of his own pictures, tackles the easy availability of photography online.

Wiesław Michalak presents the work and ideas of Vilem Flusser, whose inspirational analyses of media and cultural techniques have been attracting a lot of attention among new-media artists using photography. The article also includes a fascinating glossary of Flusser's terminology. A piece by Tomasz Konart, composed of his text and the found photographs of another artist, delves into a conceptual contemplation of the specific qualities of photography, especially the relation between photography and its author. In his article entitled Sign – Test Pattern, Grzegorz Borkowski analyses the similarities between the use of state symbols and television test patterns found in the work of Kuba Bąkowski, who in his art combines various types of technological imaging media.

G.B.


"Fototapetę" można nabyć m.in. w punktach sprzedaży EMPiK na terenie całego kraju. Fot. A. Mazur

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

09 - 12 - 03