Tadeusz Rolke "My byli tut" ("Tu byliśmy"), Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów, 26.03 - 25.04.2010.
Tadeusz Rolke "To nie wszystko" (fragment) Galeria Brama Grodzka Teatr NN, 21.05. - 13.06.2010. (spotkanie z autorem 21.05.2010).
Tadeusz Rolke "Czarny Kwadrat", Galeria Le Guern, Warszawa, 21.06 - 11.09.2010. - finisaż 11.09.2010.
Tadeusz Rolke Chris Niedenthal "Sąsiadka", Galeria BWA/ZPAF, Kielce, 2.07 - 1.08.2010.
Tadeusz Rolke "Zacisze", Festwial Warszawa Singera, ul. Próżna, Warszawa, 29.08. - 5.09.2010.
Tadeusz Rolke "Wir waren hier", Magda Potorska Galerie miejsce/derOrt 6.09. -  30.09.2010. (spotkanie z autorem 7.09.2010)
Tadeusz Rolke "Wszystko jest fotografią"  , Biblioteka Miejska, Świdnica 17.09.- 17.10.2010. (spotkanie z autorem 17.09.2010. godz. 19:00)

 

 

Tadeusza Rolke sezon 2010

Tadeusz Rolke w galerii Le Guern w Warszawie 26 czerwca 2010 r. Fot. Robert Gajda

O  ciągłej aktywności Tadeusza Rolke napisano już sporo. Ubiegłoroczna, wielka jubileuszowa wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej prezentowana przez całe lato w Zamku Ujazdowskim w Warszawie przyciągneła tłumy. Tegoroczne prezentacje aczkolwiek na nieco mniejszą skalę też są godne odnotowania.

Początek miał miejsce pod koniec marca we Lwowie. W Fundacji - Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej przy staromiejskiej ulicy Akademika Bohomolca odbyła się kolejna edycja wystawy "Tu byliśmy" (My byli tut) oraz prezentacja wydawnictwa edition.fotoTAPETA, którego Tadeusz Rolke jest współzałożycielem i w którym ukazała się w 2008 roku książka z fotografiami z tego cyklu.

W historycznym ratuszu odbyła się konferencja prasowa, a w siedzibie Fundacji ciekawe spotkanie dyskusyjne i uroczysty wernisaż na którym pojawiło się sporo osób z artystycznego środowiska Lwowa. Kuratorem ze strony ukraińskiej tej bardzo oryginalnej i udanej ekspozycji był znakomicie orientujący się w sztuce polskiej i promujący ją od lat na Ukrainie fotograf i designer Andrij Bojarov.

Przygotowania do otwarcia wystawy TU BYLIŚMY w Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie 25 marca 2010.

W maju Galeria Brama Grodzka Tatru NN w Lublinie pokazała wybór kilkunastu prac z cyklu "To nie wszystko". Obok zdjęć grupy Zamek, środowiska studentów historii Sztuki KUL powstałych jeszcze w Lublinie, gdzie Rolke studiował w latach 50. pojawiły się tam  akty ze znacznie późniejszego cyklu "Ślady", a także kilka portretów. Przy okazji odbyło się spotkanie z autorem, który barwnie opowiadał o swoich sentymentalnych związkach z Lublinem, do którego wielokrotnie później jeszcze wracał również by realizować kolejne projekty artystyczne, jak choćby zdjęcia do cyklu chasydzkiego, czy wspólne przedsięwzięcie literacko-fotograficzne ze swoim przyjacielem, niemieckim literatem i wydawcą Andreasem Rostkiem ("Richtung/Kierunek Zamość").

Tomasz Pietrasiewicz (z lewej) w pracą Tadeusza Rolke "Lublin, ul Szeroka".
Lublin, Galeria Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, fragment ekspozycji z pracami z cyklu "Ślady", od lewej: Marcin Siudziński, Loli Kantor (tyłem), Tadeusz Rolke.
Prezentacja autorska Tadeusza Rolke w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN .

Pod koniec czerwca otwarto w Galerii Le Guern w Warszawie wystawę Tadeusza Rolke pt. "Czarny kwadrat" w autorskim wyborze Tomasza Platy, który skoncentrował się na mniej znanych zdjęciach archiwalnych połączonych z pracami wykonanymi specjalnie do tej wystawy, kładąc nacisk na ich wspólne estetyczne i formalne elementy. Podczas otwarcia tej wystawy wręczono uroczyście Tadeuszowi Rolke najwyższe odznaczenie państwowe w dziedzinie sztuki - Złoty Medal Gloria Artis.

Tadeusz Rolke otrzymuje Złoty Medal Gloria Artis od przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas wernisażu wystawy "Czarny kwadrat" w galerii Le Guern w Warszawie, 25.06.2010
Tadeusz Rolke: Henryk Stażewski, 1960
Tadeusz Rolke i Agata Smoczyńska - Le Guern, właścicielka galerii, podczas finisażu 11.09.2010.

11 września odbędzie się finisaż tej wystawy wraz z otwarciem jej swoistego przedłużenia w postaci prezentacji prac trzech innych artystów związanych dorobkiem na stałe z tą galerią: Tomasza Ciecierskiego, Włodzimierza Zakrzewskiego i Tomasza Partyki dla których zagadnienie czarnego kwadratu jest istotnym elementem ich twórczości.

Wystawa "Sąsiadka" wspólny projekt z Chrisem Nidenthalem, który powstał przed prawie 10 laty i miał premierę w warszawskiej Zachecie został zaprezentowany w Galerii Fotografii BWA/ZPAF mieszczacej się w budynku przy ulicy Planty 7,  w budynku w którym dokonano porgromu w 1946 roku. W 64 rocznicę tych wydarzeń odbył się wernisaż tej poszerzonej do 25 prac wystawy, która jest - jak napisała w katalogu jej kurator Stanisława Zacharko - przypomnieniem o ciągłym zagrożeniu istnieniem problemu "obcego wśród nas".

Otwarcie wystawy "Sąsiadka", 2.07.2010, Galeria BWA/ZPAF Kielce, ul. Planty 7
Kielce, kompleks budynków przy ul. Planty, gdzie w 1946 roku miał miejsce  pogrom.

Z kolei 29 sierpnia w ramach corocznego Festiwalu Warszawa Singera u wylotu Próżnej na placu Grzybowskim, w byłym małym sklepiku-piekarni, Tadeusz Rolke zaprezentował jedną dużą fotografię zaaranżowaną i wykonaną specjalnie z okazji tego wydarzenia. Tytułowe "Zacisze" to mała miejscowość, gdzie jako dziecko, spędzając wakacje u rodziny był świadkiem tragicznego wydarzenia - śmierci kobiety która wyskoczyła z jadącego do Treblinki transportu z warszawskiego getta. Fotografia sporych rozmiarów jest symboliczną rekonstrukcją tego faktu, a sam autor określa tę realizację jako poczatek większego cyklu, do którego ma zamiar zaprosić kilku artystów.

Festiwal WARSZAWA SINEGRA , instalacja Tadeusza Rolke "ZACISZE", (współpraca: Aleksandra Hirszfeld)
Tadeusz Rolke podpisuje książkę "Tu byliśmy" podczas wernisażu instalacji "Zacisze" w ramach festiwalu WARSZAWA SINGERA, 29.08.2010.
VII Festiwal WARSZAWA SINGERA - ul. Próżna / pl. Grzybowski

Początek września to otwarcie wystawy "Wir waren Hier - Tu byliśmy", tworzonego już od kilkunastu lat dużego cyklu chasydzkiego, znanego z licznych wcześniejszych wystaw, również za garnicą. Trzecia, "niemiecka" a już ósma, kolejna odsłona tej wystawy odbyła się w Berlinie w Galerii Magdy Potorskiej. W tej zasłużonej już dla promowaniu kultury polskiej w Berlinie galerii zaprezentowano 39 prac, wśród których pojawiły się zdjęcia wykonane przez Tadeusza Rolke w ciągu ostatnich dwóch lat m.in. w Szarogrodzie i Berszadzie na Ukrainie, a także niezwykle poruszajace zdjęcie zrujnowanego (w lutym br) domu ucikiniera z obozu zagłady z Sobiboru Thomasa Blatta w Izbicy.

W dzień po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie autorskie z Tadeuszem Rolke, którego moderatorem był Andreas Rostek, współzałożyciel niemiecko-polskiego wydawnictwa edition.fotoTAPETA. Wydawnictwo to opublikowało znaną już coraz szerzej książkę "Tu byliśmy", gdzie dla tekstów literacko-historycznych brytyjskiego historyka Simona Shamy i żydowskiego filozofa i myśliciela Abrahama Joshui Heschela zdjęcia Tadeusza Rolke z tego chasydzkiego cyklu stanowią pewną spójną i silnie oddziałującą emocjonalnie całość.

 

Berlin, Galerie Magda Potorska miejsce/der Ort, otwarcie wystawy  "Wir waren hier", 6 września 2010.
Tadeusz Rolke, Zrujnowany dom rodzinny Tomasza Blatta, Izbica, maj 2010

I wreszcie 17 września w dolnośląskiej Świdnicy, w ramach już po raz 13-ty odbywających się Dni Fotografii, zostanie zaprezentowana wystawa Tadeusza Rolke "Wszystko jest fotografią". Będzie to skrócona wersja dużej jubileuszowej wystawy, jaka miała miejsce w CSW w Warszawie przed rokiem i będzie ona połączona ze spotkaniem autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W jednym z najbliższych wydań Wysokich Obcasów (18 września 2010) ukaże się interesująca rozmowa z Tadeuszem Rolke, który nawiązując do swej ostatniej pracy "Zacisze" przypomni swoje wojenne i powstańcze losy, opowie o przymusowej pracy na przełomie 1944/45 w Niemczech, pracy fotografa w powojennej Polsce i swoim 10 letnim pobycie w Hamburgu.

Marek Grygiel

 

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.