Krzysztof Wojciechowski
Czas Ujawniony
Galeria Camera
ul. Prorizna 22, Kiev
10.08. - 03.09.2012

Wojciech Prażmowski
Ogrody Polskie / Polish Gardens
Gary Bowman Art. Gallery
ul. Nalivayka 18, Lwów / Lviv
14.08. – 9.09.2012.

 

Kijów, Galeria Camera, fragment wystawy Krzysztofa Wojciechowskiego „Czas ujawniony”, prace z cyklu „Musica Muta” i „Jak hartowała się stal”. Fot. M.Grygiel.

Otwarte w niewielkim odstępie czasu dwie wystawy fotografii dwóch uznanych polskich fotografów w Kijowie i we Lwowie świadczą o dużym zainteresowaniu fotografią polską na Ukrainie. Dodać do tego trzeba jeszcze marcowy pokaz wystawy Rolke i Niedenthala pt. Sąsiadka w galerii Akademii Sztuki Pięknych w Kijowie, a także kwietniową wystawę Krzysztofa Wojciechowskiego we Lwowie i już się robi mini off-festiwal sztuk wizualnych z Polski, poza oficjalną wymianą artystyczną, której patronowały ministerstwa kultury obu krajów w ramach EURO 2012.

Wystawa Krzysztofa Wojciechowskiego to nieco zmieniona wersja jego dużego pokazu, jaki miał miejsce w CSW zimą 2010 roku, z tym że autor dodał kilka cykli, które szczególnie dobrze korespondowały ze znacznie mniejszą przestrzenią Galerii Camera w Kijowie – miejscem szczególnym, które jest również studiem Igora Gajdaja, obok Michajłowa, chyba najbardziej znanego artysty wizualnego współczesnej Ukrainy.

Konceptualny charakter prac Wojciechowskiego okazał się szczególnie atrakcyjnym elementem w zestawieniu z twórczością Gajdaja, artysty zajmującego się - podobnie jak Wojciechowski - zagadnieniem czasu, zagadnieniem topografii miejsc. Przychodzą tu na myśl jego słynne wielkoformatowe grupowe portrety ludzi związanych wspólną profesją czy miejscem zatrudnienia. Bardziej osobisty klimat prac Krzysztofa Wojciechowskiego (np. w cyklu „IWONA”) znalazł szczególne zainteresowanie tych którzy przyszli licznie – mimo letniej kanikuły – do galerii Gajadaja na otwarcie wystawy. Miejscowe telewizje nagrały wypowiedzi obydwu artystów, a radio Era FM w dzień po otwarciu wystawy nadało bardzo ciekawy blisko godzinny wywiad z Krzysztofem Wojciechowskim, który przy pomocy tłumaczenia symultanicznego Andrzeja Bojarowa znakomicie poprowadziła dziennikarka tej radiostacji, p. Lidia Karpenko. W czasie audycji dzwonili słuchacze (również ci którzy byli poprzedniego dnia na wernisażu), zadając bardzo dociekliwe i poparte dużą wiedzą fachową pytania. Audycja była bardzo żywa i spotkała się ze sporym oddźwiękiem w Kijowie.

Kijów, Galeria Camera, fragment wystawy Krzysztofa Wojciechowskiego „Czas ujawniony”. Po lewej autor. Fot. M.Grygiel.
Kijow, ul. Szoty Rustaweli. Fot. M.Grygiel.
Kijów, Galeria Camera, fragment wystawy Krzysztofa Wojciechowskiego „Czas ujawniony”. Fot. M.Grygiel.
Kijow, środmiescie. Fot. M.Grygiel.
Kijow, fotografowanie wszystkiego i wszystkich... na ulicy Szota Rustaweli. Fot. M.Grygiel.
Kijów, przed synagogą wybudowaną w końcu XIX wieku, zamkniętą w 1926 i na nowo otwartą uroczyscie w 2000 roku. Fot. M. Grygiel
Kijów, w studio radiostacji ERA FM , Krzysztof wojciechowski i Lidia Karpenko. Fot. M.Grygiel.
Kijow, Krzysztof Wojciechowski i Andrij Bojarov , wystawa „Czas ujawniony”. Fot. M.Grygiel.
Kijów, Galeria Camera , Krzysztof Wojciechowski na tle fragmentu ekspozycji. Fot. M.Grygiel.
Kijów, Galeria Camera, fragment ekspozycji po lewej prace z cyklu „5 chlebów” i video-emisja pt. „Streszczenie”. Fot. M.Grygiel.
Kijów, Krzysztof Wojciechowski i Andrij Bojarov podczas nagrania dla miejscowej telewizji. Fot. M. Grygiel.

Cztery dni później we Lwowskiej galerii Gary Bowmana obszerny, starannie wyselekcjonowany fragment swojego dużego cyklu pt. „Ogrody Polskie” zaprezentował Wojciech Prażmowski. Niełatwa architektonicznie przestrzeń tej galerii została znakomicie zaaranżowana kolorowymi pracami tego cyklu, który - jak przypomniał autor na wernisażu - powstawał na terenach południowej Polski w połowie lat dwutysięcznych i już ma charakter zapisu historycznego, osobistego dokumentu.

Zdjęcia Wojciecha Prażmowskiego, w jednolitych formatach, świetnie prezentują liryczność i emblematy obrzędowości polskiej prowincji, nad którą - jak ktoś wspomniał podczas otwarcia - autor pochylił się z wielką czułością.

Wystawa, której pełny kształt można było podziwiać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie przed dwoma laty, jest ważnym, ponad terytorialnym i niejako pozaczasowym zapisem tych niedostrzeganych zakamarków z rzeźbami świętych na zapleczach warsztatów, fragmentami placyków „udekorowanymi” starymi oponami, podwórkami i dziedzińcami miejskich kamienic, kiczowatą małą miejską architekturą (betonowe kosze, szyldy, napisy, schody, fragmenty graffiti).

Wszystko to stanowi również zapis „czasu nieujawnionego” swoistego bezczasu - nić łączącą obie te wystawy w Kijowie i we Lwowie chociaż obydwaj artyści w sposób ciekawie odmienny nadają mu swoje własne piętno.

Bezpośrednia zasługa w przygotowaniu obydwu wystaw należy do Andrzeja Bojarova, który sam będąc wybitnym twórcą posiada tę znakomitą umiejętność dostrzeżenia wartości innych artystów, których z podziwu godna konsekwencja promuje na terenie Ukrainy już od wielu lat. Ostatnio z dużą pomocą Anny Łazar z Instytutu Polskiego w Kijowie jak i dzięki bardzo życzliwemu nastawieniu Konsulatu Polskiego we Lwowie z pomocą którego odbywa się cała logistyka techniczno- organizacyjna kolejnych projektów.

Lwów, 14.08.2012, podczas otwarcia wystawy Wojciecha Prażmowskiego w Gary Bowman Art. Gallery. Od leweJ: Ludmiła Worobiowa, Andrij Bojarov, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Prażmowski, Małgorzata Maliborska. Fot. M.Grygiel.
Lwów, 14.08.2012, podczas otwarcia wystawy Wojciecha Prażmowskiego W Gary Bowman Art. Gallery. Fot. M.Grygiel.
Lwów, Gary Bowman Art. Gallery. 4.08.2012, podczas otwarcia wystawy Wojciecha Prażmowskiego Gary Bowman Art. Gallery. Od lewej:
Anna Sidorenko (kurator galerii), Natalia Kosmolińska (krytyk sztuki), Wojciech Prażmowski, Andrij Bojarov, Natalia Topczij (dyrektor galerii).
Fot. M. Grygiel.
Lwów, podczas otwarcia wystawy. Viktoria Homoky-Filatova i Wojciech Prażmowski. Fot. M. Grygiel.
Lwów, Gary Bowman Art. Gallery, przed otwarciem wystawy Wojciecha Prażmowskiego. Fot. M.Grygiel.
Katalog wystawy Wojciecha Prażmowskiego „Ogrody Polskie”, wydawca: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2010. –
ISBN 978-83-89328-35-9.

Przy okazji warto wspomnieć o wystawach w Kijowie i we Lwowie, dużych projektach jakie powstały w ramach wymiany artystycznej pt. TRANSFER między obydwoma krajami reprezentowanymi przez Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Pinchuk Art. Centre w Kijowie.

Z kolei w ramach projektu Kulturalny Bagaż (Cultural Luggage) przez całe lato można było oglądać wystawę polskiego konceptualizmu w Muzeum Narodowym w Kijowie ze zbiorów Zachęty i CSW – Zamek Ujazdowski.

Wrzesień natomiast to Dni Sztuki Performansu we Lwowie z udziałem polskich artystów Janusza Bałdygi, Waldemara Tatarczuka, Karoliny Kubik, a także Krzysztofa Bednarskiego, który wygłosi odczyt pt. „Polska Sztuka Konceptualna” w ramach cyklu „Odkryte archiwa”.

Od 31 sierpnia do połowy września odbywa się we Lwowie w specjalnie przystosowanej galerii na ulicy Szewskiej Tydzień Sztuki Aktualnej, gdzie w ramach wystawy „NIEPEWNOŚĆ / Uncertainty” zaprezentowane będą prace Krzysztofa Wojciechowskiego, usytuowane niejako w dialogu z pracami Andrzeja Bojarova jak również słynnego charyzmatycznego już artysty nowojorskiego Jonasa Mekasa.

Marek Grygiel


Informacja o Galerii Igora Gajdaja w Kijowie.
Lwów, ul. Szewska 1, „Niepewność” – wystawa w ramach Tygodnia Sztuki Aktualnej. fot. Andrij Bojarov
Lwów, Bohdan Szumilowicz i Andrij Bojarov, w tle prace Andrija Bojarova na wystawie „Niepewność” w ramach Tygodnia Sztuki Aktualnej. Fot. Ksenia Szumilowicz
Lwów, ogólny widok wystawy „Niepewność” w galerii przy ulicy Szewskiej.fot. Andrij Bojarov.
Plakat Tygodnia Sztuki Aktualnej we Lwowie
09.08.2012 Kijów, przed galerią CAMERA, ul. Prorizna 22. Fot. A. Bojarov.
11.08.2012 Kijów, Chreszczatik - główna ulica miasta, która w soboty i niedziele staje się deptakiem. Fot. K. Wojciechowski.
10.08.2012 Kijów, od lewej: Krzysztof Wojciechowski, Andrij Bojarov, Nina Gajdaj, Anna Łazar, Igor Gajdaj. Fot. M.Grygiel
Kijów, Pinchuk Art. Centre, praca Andreasa Gorsky'ego. Fot. M.Grygiel (c902)

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.