Closer, Kyiv
Нижньоюрківський провулок 31, Київ
28.01. - 22.02.2015

Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC

Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC

Materiałem do tego pokazu są przedwojenne negatywy znalezione przeze mnie w dość dziwnych okolicznościach na ulicy w Tallinnie. Ich autor jest nieznany (chociaż prawie z pewnością rozpoznaję jego twarz na niektórych zdjęciach) - raczej był to fotoamator.

To zdarzenie zawsze uznawałem za osobiste posłanie, a próbę podzielenia się nim z innymi rozciągnąłem na długie lata, jako work in progress.

Wystawa ta nie pasuje do każdego pomieszczenia, ponieważ esencjonalna opowieść (12 zdjęć, które z ok. 250 negatywów przemówiły do mnie najmocniej) ma specyficzny układ i kolejność.

Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.
Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.

Ambitny i eksperymentujący klub muzyczny Closer w Kijowie jest umieszczony w przestrzeni dla sztuk wizualnych która odpowiadała zaprezentowaniu tego projektu.

Również zespół kuratorski OK projects (Ksenia Małych i Olga Bekenstein) wykazał zrozumienie dla sposobu moich działań z materiałem typu - cutting, mixing and scratching.

W sposób świadomy ale nie do końca, projekt ten nawiązuje do koncepcji "indywiduacji" C.G.Junga - skomplikowanego procesu krystalizacji własnego "Ja" i osobowości, czyli oddzielenia niepowtarzalnych cech i samej jaźni dla każdej oddzielnej, istniejącej osoby. Mam przekonanie, że tą nieprostą drogą swoistych przygód przechodzą nie tylko bohaterowie własnych i fabularnych losów, ale i pewne grupy ludzi, całe kraje i społeczności.

Przygotowując tę wzmiankę, zajrzałem do Wikipedii - otóż wpisy na temat indywiduacji w różnych językach znacząco się różnią, a w ukraińskim artykułu brak w ogóle...a więc, czy naprawdę, jak w tej mojej adnotacji, werbalizacja czy też wizualizacja są aż tak niezbędne dla samej realizacji istniejących poza naszą determinacją zjawisk czy procesów ?

Andrij Bojarov 

Następny pokaz planowany jest w galerii sztuki współczesnej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC
Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC
Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC
Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC
Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC

Indywiduacja – proces stawania się ‘indywiduum’, jako nieporównywalnej z niczym innym, odrębnej, wyjątkowej całości. Dlatego można by tłumaczyć indywiduację jako „samorealizację” czy „przejaźnienie”. Jung podkreśla, że indywiduacja nie ma nic wspólnego z samolubstwem czy egoizmem, gdyż oznacza ona w jego rozumieniu lepsze i bardziej kompletne wypełnienie jakości kolektywnych ludzkiego istnienia, przy równoczesnym adekwatnym rozpoznaniu osobliwości jednostki. Taki krok w większym stopniu sprzyja lepszemu funkcjonowaniu społecznemu niż, kiedy osobliwość ta jest zaniedbywana czy wypierana. W sensie społecznym indywiduacja jednostki stanowi „proces formowania się i odróżniania indywiduum, zwłaszcza zaś proces rozwoju indywiduum psychologicznego, jako istoty różnej od ogółu tudzież od psychologii zbiorowej. Dynamika procesu indywiduacji przebiega w sposób samorzutny, naturalny i autonomiczny, potencjalnie będąc danym każdemu człowiekowi, przy czym proces ten w formie wzorcowej występuje stosunkowo rzadko, co sugerować może, że wyodrębnionemu przez niego modelowi nie towarzyszą równie wyraźne, powszechne egzemplifikacje społeczne. Paradoksalny charakter procesu wyraża się więc w tym, że z jednej strony nie można go wymusić, a z drugiej strony, można jednak stworzyć warunki dla jego ułatwienia. W ramach indywiduacji jednostka musi zróżnicować zarówno funkcje ektopsychiczne, szczególnie te dopełniające funkcję dominującą, jak również rozwijać funkcje endopsychiczne, mierząc się i rzeczywistością nieświadomo-subiektywno-afektywną. (A. Kuźmicki)  Polski Portal Psychologii Analitycznej C.G.Junga.

Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.

Aндрій Бояров : KOHASPETSIIFIKA

Mатеріалом до цього показу слугують знайдені мною за досить дивних обставин на таллінський вулиці передвоєнні негативи невідомого автора - швидше за все аматора.

знахідку цю я завжди сприймав як досить особисте послання, а спробу поділитися ним з іншими розтягнув на довгі роки як work in progress. складно було знайти і допасувати простір у якому есенціальна розповідь лягала б "як у рідну хату". Closer окрім відповідного імені і місця має ще розуміння для способу у який ця розповідь складена - cutting, mixing and scratching - з власного музичного досвіду. З цих вищих причин - окреслення ta назва для цієї версії проекту; але не тільки -

несвідомо та свідомо цей проект нав"язує до юнгіанської концепціі "індивідуації" - складного процесу кристалізції власного "Я" та особистості. Виділення да відокремлення неповторних рис та "самості" однієї, як і кожної, унікальної людини. Переконаний що цей непростий і по своєму пригодницький шлях проходять не лише персони і персонажі, а й певні групи людей та цілі народи і країни. Коли я звернувся до Вікіпедіі, готуючі цей текстик, виявилося, що статті на цю тему різними мовами суттєво різняться, а запис поняття українською відсутній взагалі...

Отож - чи насправді, як і у цій анотації, вербалізація чи теж візуалізація потрібні для самого здійснення існуючого поза нашою детермінацією явища чи процесу? Запрошую.

А Б 

Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC
Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.
Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.
Wystawa w Kijowie: Andrij Bojarov - SITE-SPECIFIC. Fot. Kostiantyn Strilets.

 

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.