Edward Hartwig
"Wspominamy i pozdrawiamy"

Stara Galeria ZPAF, marzec - kwiecień 1997


Edward Hartwig podczas otwarcia swej wystawy fotografii teatralnej w
Starej Galerii ZPAF w Warszawie  Fot. Marzena Hmielewicz (GW)

K ilkadziesiąt zdjęć - temat jeden - teatr. W Starej Galerii ZPAF trwa (do 25 kwietnia br.) wystawa Edwarda Hartwiga pt. "Wspominamy i pozdrawiamy cz.I". Są to zdjęcia teatralne, głównie porterty sławnych polskich aktorów. Hartwig przez lata pracował jako fotograf teatralny, szereg portertów które wtedy wykonał, zapisało się na trwałe w naszej ikonografii. Kalina Jedrusik, Nina Andrycz, Jacek Woszczerowicz, Jan Świderski, Gustaw Holoubek, Zofia Mrozowska to m.in. bohaterowie tych zdjęć.

Druga część wystawy teatralnej - jesienią.Jacek Woszczerowicz
Jacek WoszczerowiczEdward Hartwig urodził się 6 września 1909 r. Zaczynał fotografować w Lublinie, pod koniec lat 20-tych. Jego ojciec był fotografem. w latach 30-tych studiował w Instytucie Grafiki u profesora Rudolfa Kopitza w Wiedniu. Po II wojnie osiedlił się w Warszwie i tu mieszka do dzisiaj.


Nina Andrycz
Nina AndryczJego pierwszy album autorski pt "Fotografika" ukazał się w 1958 rpoku. Potem ukazało sie szereg jego publikacji np. "Kulisy teatru" (1969) "Edward Hartwig - wariacje fotograficzne" (1978), "Wierzby" (1983) ze wstępem jego siostry, poetki Julii Hartwig. Miał kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą.


Kazimierz Rudzki
Kazimierz RudzkiHartwig jest współzałożycielem i jednym z dwóch żyjących członków założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików i jego członkiem honorowym, a także członkiem honorowym wielu organizacji fofograficznych na całym świecie. Jest członkiem honorowym Rady Artystycznej Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, w której prezentowal swoje prace trzykrotnie w latach 1983, 1992, 1995.

Zofia Mrozowska
Zofia Mrozowska

Z końcem kwietnia Edward Hartwig otworzył znacznie większą ekspozycję swych prac - tym razem w warszawskiej Zachęcie.Gratulacje od "fotoTAPETY" -
Edward Hartwig i Marek Grygiel.
Fot. Marzena Hmielewicz (GW)


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com