Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, Pl. Zamkowy 8
wystawa czynna od 30 marca do 23 kwietnia 1999 r.
Otwarcie - 30 marca 1999 r., godz. 18.00

----------------------------------------------------------

 

 

Ewa Andrzejewska - Fotografie

 

Ewa Andrzejewska: "Fotografie", Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, kwiecień 1999 r.

 

[ K ]AŻDY, kto spotkał się z fotografią Ewy Andrzejewskiej ma wrażenie, że na pewno widział już kiedyś te zdjęcia. Niewielkie formatowo, często sepiowane, sprawiają wrażenie fotografii ze starej szuflady, są nieco "staroświeckie" jakby znalezione w antykwariacie. Są na tych zdjęciach zapisane fragmenty potocznego krajobrazu, jakieś miejskie podwórka, stara kamienica, fragment parku, rzadko używana bocznica kolejowa. Po wnikliwszym wpatrzeniu się w te niewielkie prace okazuje się, że cechuje je niezwykła prostota wykonania wzmagająca ich oddziaływanie. Zdjęcia wykonane są perfekcyjnie pod względem kompozycyjnym, rozmieszczenie w nich głównych akcentów jest przemyślane, a największym ich walorem jest światło. Andrzejewska rozgrywa całą dramaturgię poszczególnych ujęć natężeniem i refleksami światła - nabiera to wymiaru zasadniczego, światło bowiem stanowi o istocie fotografii. Na jej zdjęciach nie ma prawie ludzi, a gdy się pojawiają, to są zaledwie małym fragmentem dopełniającym całość przemyślanej kompozycji. W tych zdjęciach, w ich prostocie zawarta jest jakaś tajemnica, która sprawia, że zawierają one szczególnie silne elementy prawdy o świecie, w którym żyjemy.

Nie po raz pierwszy pokazujemy taką fotografię w Małej Galerii* - ale po raz pierwszy być może jej najczystszą odmianę. Ewa Andrzejewska, jak mało kto pozostała sobie wierna - konsekwentnie od lat fotografuje metodą stykową i jej prace stały się pewnym wzorcem. Nie chodzi o to, by dla zasady odwracać się od nowych sposobów rejestracji obrazu. Andrzejewska swoimi perfekcyjnymi, a jednocześnie otwartymi na szeroką interpretację "prostymi" zdjęciami poświadcza raz jeszcze tezę o tym, że fotografowanie może być niezwykle twórczym i odkrywczym procesem. Bez względu na technicznie użyte środki.

Marek Grygiel

* por. wcześniejsze wystawy w Małej Galerii : Andrzeja J. Lecha, Marka Likszteta, Wojciecha Zawadzkiego, Bogdana Konopki, Jakuba Byrczka.

 

 

Ewa Andrzejewska: "Fotografie", Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, kwiecień 1999 r.

 

Ewa Andrzejewska: "Fotografie", Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, kwiecień 1999 r.

 

Ewa Andrzejewska: "Fotografie", Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, kwiecień 1999 r.

 

Ewa Andrzejewska: "Fotografie", Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, kwiecień 1999 r.

 

 

Zobacz też :

 

Otwarcie wystawy "Fotografie" Ewy Andrzejewskiej, Mała Galerie ZPAF-CSW, 30.IV.99. Od lewej: Wojciech Zawadzki, Ewa Andrzejewska, Marek Grygiel. Fot. Maciej Skawiński/GW.

 

Ewa Andrzejewska i goście wernisażu jej wystawy. Mała Galeria, 30.IV.99. Fot. Maciej Skawiński/GW.

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com