Galeria Goethe - Institut, PKiN, Warszawa,
Biblioteka, wejście przez salę Marmurową
Otwracie wystawy 13 kwietnia 1999, godz. 18.00
w obecności artystki. Wystawa czynna do 14 maja 1999 r.

---------------------------------------------------------------------

 

 

   
[ G ]UNDULA Schulze Eldowy, ur. w 1954 roku w Erfurcie , studiowała w Berlinie i Lipsku. W czasach NRD należała do najbardziej kontrowersyjnych artystek z powodu swojej bezkompromisowej postawy wobec artystycznego obrazowania rzeczywistości. Uprawiała czarno-białą fotografię o zacięciu społeczno-dokumentalnym. Jej prace stanowiły krytykę panujących stosunków społecznych, atakowały rozmaite tabu różnych sfer ludzkiego życia.

Od połowy lat 80. artystka przechodzi na fotografię barwną. Wówczas powstał jeden z jej najbardziej znanych cykli "Duży i mały krok", prezentujący w sposób intensywny, często szokujacy obrazki Niemiec czasów przełomu - sytuacje, ludzi w różnych ekstremalnych psychicznych czy fizycznych sytauacjach.

Na początku lat 90. następuje całkowicie nowy etap w twórczości Gunduli Schulze Eldowy, zarówno pod względem technicznym jak i w warstwie obrazowo ideowej. Artystka poświeca się poszukiwaniu własnej tożsamości, zwraca się ku tematom, ideom nadrealnym, uduchowionym, kosmicznym; odchodzi od realistycznego obrazowania rzeczywistości na rzecz ukazywania wieloznaczności motywów. Wykorzystuje rozmaite techniki prześwietlania, wielokrotnego naświetlania, zmiennych głębi ostrości, refleksów. Wiodącym tematem staje się światło i możliwości jego obrazowania. Prace artystki staja się poetyckie, uduchowione.

W cyklu "Miękkie ciało nie wie jeszcze co to czas" (1993-95, Egipt), z którego pochodzi prezentowany w Galerii Instytutu wybór 7 wielkoformatowych (190cm x 130cm) prac pt. "Mumie faraonów", artystka wykorzystuje techniki m.in. solaryzacji, wielokrotnego naświetlania i nakładania warstw fotograficznych. Obraz fotograficzny, który pokazuje zbliżenie konkretnego motywu rozpada sie na kilka warstw obrazowych, spojrzenie wędruje w głąb obrazu i postrzega płaszczyzny rzeczywistości plastycznej - efekty malarskie, graficzne, bardzo linearne, jak też efekty rzeźbiarskie, trójwymiarowe oraz rzeczywistości duchowo-historycznej.

 

 

Wernisaż w galerii Goethe Institut w Warszawie. Fot. Maciej Skawiński /GW

 

Zobacz więcej prac artystki niemieckiej:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com