Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, pl. Zamkowy 8
4 - 28 stycznia 2000 r.

 

Janusz Szczucki - Perspektywa wielokrotna

JANUSZ SZCZUCKI - Perspektywa wielokrotna. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2000 r.

 

Click here
for English
version of
this pageZARÓWNO konceptualizm jak i sztuka analityczna były u podstaw sformułowanego w latach 70 programu artystycznego Małej Galerii. Janusz Szczucki był jednym z bardziej aktywnych wtedy twórców nie tylko realizując własne projekty, ale również animując działalność Galerii ZNAK w Białymstoku w latach 1973 - 84.

Jego bliskie kontakty artystyczne z Henrykiem Gajewskim i prężnym środowiskiem artystycznym galerii Remont w Warszawie, a później ze Zbigniewem Dłubakiem, miały decydujący wpływ na jego twórczość.

Kontakty twórcze i swego rodzaju artystyczny dialog ze Zbigniewem Dłubakiem przetrwały do dziś. Dowodem tego była ich wspólna wystawa sprzed dwóch lat*.

Szczucki, pomimo zmian jakie nastąpiły w latach 80-tych nie uległ żadnej presji tego co modne, pozostał wierny poszukiwaniom w obszarze sztuki pojęciowej. Wystawiał rzadko, tylko wtedy, gdy miał rzeczywiście coś istotnego do przekazania. Nie zabiegał o popularność, udział w wystawach zbiorowych traktował jako sposobność zaakcentowania rzeczywistych problemów przy pomocy prostych środków. Jego sztuka to próba odkrywania znaczeń jakie zawarte są w relacjach pomiędzy poszczególnymi elementami obrazu fotograficznego. Kontrastowało to niekiedy z pseudo bogactwem, rozrzutnością i nadmiarem ekspresji innych twórców, wzbudzając konsternację zarówno odbiorców jak i krytyki.

Dla Szczuckiego ważnym elementem działania pozostaje również pewna konsekwencja obrana u początku twórczej drogi. Ta konsekwencja zestawiania, niekiedy konfrontowania podstawowych elementów obrazu, znajdowanie pomiędzy nimi ukrytych i rzeczywistych relacji stanowi o atrakcyjności i wiarygodności jego sztuki.

Marek Grygiel

* Zbigniew Dłubak, "Malarstwo i fotografika"
Janusz Szczucki, "Relacje II" Galeria Arsenał, Białystok, 4-27 września 1998 r.

 

JANUSZ SZCZUCKI - Perspektywa wielokrotna. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2000 r.

 

JANUSZ SZCZUCKI - Perspektywa wielokrotna. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2000 r.

 

Wystawa Janusza Szczuckiego "Perspektywa wielokrotna" w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2000 r. Fot. Arkadiusz Sciechocki/GW

 

Wystawa Janusza Szczuckiego "Perspektywa wielokrotna" w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2000 r. Fot. Arkadiusz Sciechocki/GW

 

TWÓRCZOŚĆ Janusza Szczuckiego ma wyraźne korzenie - to konceptualizm przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dość rzadkie prezentacje i godna szacunku wierność problemom, które drąży od początku swojej drogi i swojej estetyce - bardzo oszczędnej, powściągliwej by nie powiedzieć - sterylnej. Ten główny problem - relacje, stosunki między elementami zdjęcia, między częściami serii zdjęć a nawet dwoma osobami fotografującymi ("Wspólne zdjęcia") - czasami w sposób jawny bywał tytułem wystawy, innym razem był po prostu obecny. Estetyka, styl wypowiedzi Janusza Szczuckiego sprzyja wyabstrahowaniu tych stosunków i niemal namacalnemu ich wyeksponowaniu.

Obecna wystawa stanowi w sposób oczywisty kontynuację tych dociekań ale jednocześnie jest jakby ich kresem, doprowadzeniem do absurdu - pozostaje już tylko jeden przedmiot a relacje dotyczą jego części, z których żadna nie jest uprzywilejowana dzięki swojej funkcji czy kształtowi. Podział na części jest arbitralny, określony brzegiem klatki filmu. Elementem, który każe nam myśleć o całości przedmiotu jest właśnie jego podział, dziwne rozedrgane niedopasowanie powstałe dzięki niewielkim różnicom perspektywy w jakiej fotografowane były poszczególne części. Relacje w skali makro obecne w poprzednich wystawach stają się relacjami w skali mikro - te podziały mog.ą przebiegać wszędzie, między każdymi dwoma atomami krzesła, tekturowego pudła czy ludzkiego ciała. I od nas tylko zależy, czy zechcemy - zauważając niewidzialne więzi - uratować integralność tego, co zostało podzielone.

Krzysztof Wojciechowski

 

 

Janusz Szczucki podczas otwarcia swej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, 4 stycznia 2000 r. Fot. K. Wojciechowski.

 

Janusz Szczucki
ur. 1953 w Białymstoku
Mieszka i pracuje w Białymstoku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików

Poprzednie wystawy w Małej Galerii:

1983 - Relacje (pejzaże)
1985 - Kilka prac dla Andrzeja (J. Szczucki, T. Tuszko, D. Strynkiewicz, K. Wojciechowski)
1989 - Wspólne zdjęcia (kolekcja)


 

Punkt zbieżny

Wystawa Janusza Szczuckiego - w Małej Galerii ZPAF-CSW

Janusz Szczucki z upodobaniem fotografuje przedmioty. Krzesła, tekturowe pudełka, świece, figury na szachownicy. Zdawałoby się prozaiczne, ale ich obraz na fotografiach nie ma nic z banalności. Szczucki konstruuje swój wizerunek przedmiotów z kilku klatek filmu, ujmujących obiekt z odmiennych punktów widzenia. Odchylenia perspektywy przy fotografowaniu były minimalne, jednak na tyle znaczące, że rekonstruowany obraz wydaje się nie całkiem dopasowany do swej pierwotnej formy.

Połówki szachownicy "schodzą się" tylko w przybliżeniu, profile świecy wyglądają jak dwa przypadkowo zestawione obiekty, pudełka mnożą geometryczne wypustki, a krzesła wyłaniają się z jakiegoś halucynogennego transu.

Różnice między tym, co realnie postrzegane, i tym, co widziane na spuście migawki, podkreśla również videoinstalacja z metronomem. Rytmicznie poruszające sie wahadło w pewnym momencie nie mieści się w wyznaczonym kadrze. W tej instalacji dotykalnie obserwujemy "rozchodzenie się" czasu rzeczywistego i ustawień migawki, chociaż są to wielkości ułamkowe.

Janusz Szczucki wywodzi fotografie ze sztuki konceptualnej. Nie po to jednak, by dowieść absurdalności wszystkiego, co nas otacza i co przyjmujemy za pewnik. Mimo pierwszego wrażenia totalnej dezintegracji otaczającego świata, jeżeli spojrzymy uważniej, odkryjemy, że we wszystkich jego pracach istnieje precyzyjnie określony punkt zbieżności, który sprawia, że przedmioty nie tracą do końca swej tożsamości.

Ten właśnie punkt pozwala nam zintegrować rzeczywistość na nowo.

Monika Kuc
Gazeta Wyborcza / Co Jest Grane, 7-13 stycznia 2000 r.

 

Otwarcie wystawy Janusza Szczuckiego w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, 4 stycznia 2000 r. Fot. K. Wojciechowski.

 


Zobacz też :


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com