Tadeusz Rolke w Wilnie

Tadeusz Rolke na tle swoich prac w Galerii Związku Fotografów Litewskich

Szkic o
twórczości
Tadeusza
RolkeRolke w Wilnie

Otwarta w czerwcu w piwnicach Centrum Sztuki Współczesnej wystawa Tadeusza Rolke pt. "Fotografowałem lata 60-te i nie tylko..." zdobyła sobie znaczną publiczność podczas ubiegłego lata. 25 października zmniejszoną wersję tej wystawy otwarto w galerii Związku Fotografów Litewskich w Wilnie. Wystawa zyskała spore zainteresowanie i uznanie w oczach litewskich artystów bowiem w latach sześćdziesiątych dokumentowali oni bardzo udanie życie prowincji litewskiej, małych miasteczek i wsi, (Sutkus, Macijauskas). Natomiast rzadziej uwagę swą koncentrowali na aspektach życia w mieście zdominowanego przez obyczajowość czasów radzieckich.

Wystawa Tadeusza Rolke była kolejną prezentacja współczesnej fotografii polskiej w Wilnie w ostatnich latach. Wcześniej w maju, dla uczczenia Dni Polskich w Wilnie prezentowane były prace fotoreporterów Gazety Wyborczej w salach nowej siedziby Instytutu Polskiego przy ulicy Swidrygajły. W przyszłym 1998 roku, również w maju, planowana jest wspólna wystawa Mariusza Hermanowicza i Wojciecha Prażmowskiego w salach wystawowych Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Otwarcie wystawy w Galerii Zwiazku Fotografów Litewskich w Wilnie, 25.X.97. Od lewej: Raminta Jurenaite (Soros Center for Contemporary Art in Lithuania), Antanas Sutkus (fotograf, prezes Zwiazku), Ryszard Badon (dyr. Instytutu Polskiego), Tadeusz Rolke (autor), Marek Grygiel (kurator wystawy), Stasys Zvirgzdas (fotograf, v-prezes Związku Fotografów Litewskich). Fot. Snieguole Muchelkeviciute.

 Tadeusz Rolke w Wilnie, ul. Totoriu, 25.X.97. Fot. M.Grygiel


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com