Tomasz Mościcki: "Temat niemodny - pejzaż"
Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 20/22,
otwarcie 13 października 1998

----------------------------------------------------------

 

 

Temat niemodny - pejzaż

Wystawa fotografii Tomasza Mościckiego13 października w Galerii Krytyków POKAZ na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarto wystawę TOMASZA MOŚCICKIEGO pt "Temat niemodny - pejzaż". Kilkanaście fotografii wykonanych bardzo szlachetnie nawiązuje do zainteresowań autora fotografią klasyczną. Mościcki czrpie inspiracje z prac tak znanych autorów, jak Bułhak czy Hartwig.

Na każdym kroku podkreśla, że nie intresuje go żadna nowoczesność, fotografia dla niego ma dostarczać wrażeń czysto estetycznych, tak samo jak to robiła przed kilkudziesięciu laty w okresie piktorializmu starając upodobnić się do malarstwa. Jak zauważa Magdalena Hniedziewicz, krytyk sztuki prezentujący autora w tej galerii, fotografia Mościckiego "każe myśleć o malarstwie Lorrain'a, Corota, może nawet sięgając dalej - o pejzażystach holenderskich XVII wieku".

 

Tomasz Mościcki: "Brzeg jeziora Kluczysko - Suwalski Park Krajobrazowy", 1996
wystawa "Temat niemodny - pejzaż", Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

 

O atrakcyjności tych zdjęć decyduje światło - "ono jest elementem sprawczym istnienia świata".

Na zdjęciach z Suwalszczyzny, bo większość prac dotyczy tego regionu, dostrzegamy krajobraz, który "wdziękiem zmiękczonych konturów, starannie wypracowanych światłocieni, ciepłem i przyjazną barwą brązów" uwodzi wzrok oglądającego.

Wszystkie fotografie Mościckiego noszą charakter bardzo osobisty. Autor sam kopiuje zdjęcia starając się osiągnąć największą precyzję. Każde zdjęcie jest ręcznie sygnowane znakiem artysty, podobnie jak miało to miejsce przed laty, gdy fotografia tak bardzo chciała dowartościować swoje istnienie wobec innych sztuk.

 

Tomasz Mościcki: "Staw Turtulski - Suwalski Park Krajobrazowy", 1996
wystawa "Temat niemodny - pejzaż", Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

 


Zobacz też :Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com