Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, Pl. Zamkowy 8
wystawa czynna od 1 do 25 czerwca 1999 r.
Otwarcie - 1 czerwca 1999 r., godz. 18.00

----------------------------------------------------------

 

Wanda Michalak - About Men

 

Wanda Michalak - Mała Galeria ZPAF-CSW, czerwiec 1999 r.

 

[S]
Click here
for English
version of
this pageZTUKA CIAŁA. Body art. To jest już pewien termin obrośnięty tradycją artystyczną, cieszący się nadal sporym zainteresowaniem wielu twórców. Szczególnie performance*, video, film eksperymentalny - to dziedziny które szczególnie wypełnione są realizacjami związanymi z ciałem człowieka. Nie ominęło to również fotografii. Jest szereg twórców, którzy już dawno przekroczyli granice klasycznie rozumianego aktu w fotografii. Posunęli się dalej tworząc inscenizacje fotograficzne z odrębnym scenariuszem, kompozycją, założeniami teoretyczno-filozoficznymi, gdzie ciało ludzkie odgrywa dominująca rolę i traktowane jest jako element podstawowy budujący treść i znaczenie poszczególnych serii fotograficznych.

 

Tak dzieje się również w przypadku ostatniego cyklu Wandy Michalak pt. "About men". Kilkanaście fotografii, zróżnicowanych formatem przedstawia nagich mężczyzn nie tylko dla urody ich nagich, młodych ciał. Są oni poddani zabiegom kompozycyjnym tworzących pewne ikoniczne struktury - rodzaj zainscenizowanych obrazów przy pomocy wody, mydła, symbolicznych przedmiotów takich jak drewniane koło czy metalowy miecz. Większość jednak to upozowane akty, gdzie dominujące znaczenie ma światło podkreślające materialność i fizyczność ciała ludzkiego. Dotyczy to zarówno stojących nieruchomo postaci jak i tych które zostały sfotografowane podczas ekspresyjnych, gwałtownych gestów.

Pytania, które być może stawia autorka, dotyczyć mogą tego w jaki sposób odbieramy te akty - czy jako swoistą manifestację wiecznie trwałego w świadomości ludzkiego piękna czy jako chwytliwy zabieg inscenizacyjny uzyskany umiejętną grą światłocieni i doskonałością fotograficznego warsztatu. Brak jednoznacznej odpowiedzi na te pytania powoduje, że prace fotograficzne Wandy Michalak przy łatwym z pozoru odbiorze cechuje pewien rozszerzony margines interpretacji, co wzmacnia jeszcze dodatkowo ich siłę.

Marek Grygiel

* por. wystawę Mariny Abramovic "Spirit House" w CSW, listopad 1998

 

 

Wanda Michalak - Mała Galeria ZPAF-CSW, czerwiec 1999 r.

 

 

Wanda Michalak
ur. w Warszawie

adres: Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam, Holandia
tel.: + 31-20-421 11 13, fax.: + 31-20-639 19 31

Wykształcenie: Carrington Polytechnic Design School, Auckland, Nowa Zelandia

Ważniejsze wystawy:

1990 - "Portraits", Auckland
1991 - "The Four Elements" (wystawa zbiorowa), Gallery De Moor, Amsterdam
1992 - "The Moor Inside Out" (projekt fotograficzny), De Moor, Amsterdam
1992 - "Selected Works", Gallery Spectrum, Amsterdam
1993 - "Double Exhibition", Galeria Panorama - Patio, Warszawa
1993 - "Travel Photography - Ghana", De Moor, Amsterdam
1994 - "New Horizons", Ljubljana
1994 - "Natural Connections", De Moor, Amsterdam
1995 - "Double Portraits", Amsterdam Centrum voor Fotographie (ACF)
1995 - "Portraits of Slavic Women", Hoorn
1996 - "Project 17x17x17", (wystawa zbiorow), ACF, Amsterdam
1997 - "Venus Nova", Studio "M" Bożeny Marki, Warszawa
1997 - "World Watching", Galeria FF, Łódź
1997 - "Venus Nova & Slavic Connections", Schwarzenbergplatz 4, Wien
1999 - "World Watching II", Instituto Portugues de Fotografia, Lisboa


Zobacz też :

 

 

  Wernisaż w "Małej Galerii", z lewej autorka wystawy, Wanda Michalak. Fot. Malwina Wieczorek


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com