Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
5 lutego - 1 marca 2002 r.

 

 

Józef Robakowski: Niebo czasu domyślnego

 

Józef Robakowski - Niebo czasu domyślnego. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, luty 2002.

 

Fotografia "niczego"

Click here
for English
version of
this pageSwego czasu (dokładnie w l.1970-1973) zajmowałem się na przekór wszelkim konceptualistom przekraczaniem rożnego rodzaju kreacyjnych pojęć ujawnianych dzięki naszej wyobraźni. Świadomie wyzwalając energetyczną emisję promieni fluido-magnetycznych mogłem wtenczas otrzymywać dowolnie skonfigurowane fotograficzne obrazy astralne.

Z wielką pasją utrwalałem wiec wizerunki naszych myśli, emocjonalnych uniesień, portrety domniemanych znajomych oraz dowolne obrazy fabularne faktycznych lub urojonych zdarzeń...

Niczym nieskrępowany bujałem sobie w przysłowiowych "obłokach", które właśnie teraz stały się bohaterem moich nowych prac. Fotografie z cyklu "Niebo czasu domyślnego", to kontynuacja własnego programu artystycznego mającego na celu wyjście poza człowiecze wyobrażenia. To uporczywe poszukiwanie kolejnych obrazów energetycznych. Pokorna zgoda na fakt, że one właściwie powodują się już same a naszą rolą jest jedynie ich uwzględnienie jako nowej fantastycznej możliwości.

JR

Odniesienia:
Józef Robakowski " Fotografia astralna", /wydawnictwo własne/, Łódź 1973 "Fotografia astralna", tekst ulotny z okazji wystawy w Galerii Remont, W-wa1973 "Fotografia astralna", książka "Żywa Galeria", ŁDK, Łódź 2000

Wystawy i akcje artystyczne:  "Fotografia astralna", Muzeum Sztuki, Łódź 1973, Galeria Remont W-wa 1973, Galeria Znak, Białystok 1973

 

Józef Robakowski - Niebo czasu domyślnego. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, luty 2002.

 

FOTOGRAFIA obok filmu w twórczości Józefa Robakowskiego odgrywa zawsze wiodącą rolę.Ale jest to fotografia wieloznaczna o zmiennej strukturze, przybierająca niespodziewane formy.

Polem zainteresowań Robakowskiego w fotografi jest przekraczanie róznych stylistyk, poszukiwanie nowych możliwości w zetknięciu z innymi dyscyplinami - można tu mówć nawet o pewnej synkretyczności, gdyż fotograficzny obraz może tworzyć cos w rodzaju zapisu i być jednocześnie opowiadaniem zawierającym przesłanie filozoficzne.

Liczne fotograficzne realizacje Józefa Robakowskiego odwołują się również do zjawisk przyrody. Przedstawiając jej przejawy, np. w postaci fotografowanego nieba i chmur nadaje im odrębną autonomię. Tak sfotografowane niebo nie do końca podlega prawom natury przybierając dosyć nieoczekiwane barwy, które są wynikiem odnalezionej w nich energii. Powstała w taki sposób swego rodzaju termofotografia wykracza poza tradycyjne obrazy fotograficzne dając nowe, nieoczekiwane mozliwości dla wyobraźni i dla samej fotografii jako takiej.

mg

 

Józef Robakowski - Niebo czasu domyślnego. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, luty 2002.

 

 

Józef Robakowski
Fot. Albert Zawada / GW

Józef Robakowski
Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń multimedialnych akcji artystycznych.

Urodził się 20 lutego 1939 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 - 1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakladu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W roku 1995 powrócił do pracy na tej uczelni.

Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960 - 1966), ZERO-61 (1961 - 1969), KRĄG (1965 - 1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu pn.: Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992).

 

Poprzednie wystawy J. Robakowskiego w Małej Galerii:

  • Zapisy mechaniczno-biologiczne / Mechanical - biological registrations, 28.04.1978
  • Czeluście / Abysses, 20.05.1980
  • Dwa zdjęcia (z Andrzejem Różyckim) / Two pictures (with Andrzej Różycki), 20.09.1983
  • Videofilmy / Videofilms, 14.11.1985
  • Kolekcja (wystawa zbiorowa) / Collection (group exhibition), 8.12.1987
  • Gabinet kątów energetycznych / Collection of Energetic Angles, 7.06.1988
  • Foto Video Kąty / PhotoVideo Angles, 3.06.1997

 

Józef Robakowski - Niebo czasu domyślnego. Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, luty 2002.

 

Poprzednio w "fotoTAPECIE":

Zobacz też:

 

 


Robakowski w Małej Galerii ZPAF/CSW

Józef Robakowski - słynny wizualny eksperymentator - prezentuje w Małej Galerii najnowszy cykl fotografii "Niebo czasu domyślnego"

- Swego czasu z wielką pasją utrwalałem wizerunki naszych myśli, emocjonalnych uniesień, portrety domniemanych znajomych oraz dowolne obrazy fabularne faktycznych lub urojonych zdarzeń. Niczym nieskrępowany bujałem sobie w przysłowiowych obłokach, które właśnie teraz stały się bohaterem moich nowych prac - pisze autor w katalogu wystawy. Pokazywane w Małej Galerii ZPAF/CSW fotografie z cyklu "Niebo czasu domyślnego" to kontynuacja jego programu artystycznego mającego na celu wyjście poza ludzkie wyobrażenia. Nazywa je "uporczywym poszukiwaniem kolejnych obrazów energetycznych".

Józef Robakowski (ur. 1939) to artysta wszechstronny: autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów wideo, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Współzałożyciel eksperymentalnych grup artystycznych, m.in.: powołanego w 1970 r. w Łodzi zespołu Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). Wykłada na Wydziale Operatorskim łódzkiej "Filmówki".

Agnieszka Kowalska
Gazeta Stołeczna, 5.II.02

 

Wernisaż wystawy Józefa Robakowskiego "Niebo czasu domyślnego", Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, 5 lutego 2002. Fot. Albert Zawada /GW

 

Wernisaż wystawy Józefa Robakowskiego "Niebo czasu domyślnego", Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, 5 lutego 2002. Fot. Albert Zawada /GW

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2013 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2013 Zeta-Media Inc.