Glob-All? - Polskie artystyki młodej generacji fotografują swój świat
WomanKraft Gallery
388 South Stone Avenue
Tucson, Arizona
3 lipca - 28 sierpnia 2004

Glob-All? Young Polish Women Photograph Their World
Show features the work of four young women born under Communism, that came of age
during the breakup of the Soviet Union that lead to the creation of Poland.

 

 

'GLOB-ALL?'-ne ocieplenie

 


Prace Katarzyny Fortuny w WomanKraft gallery, Tuscon, AZ. Fot. K. Majak


FOTOGRAFIE młodych polskich artystek interpretujących nieokreśloność świata ulegającego zmianie na ich oczach stanowią trzon wystawy w galerii WomanKraft, jednej z najstarszych galerii typu non profit działających w Tucson w Arizonie.

Pierwsze oficjalne otwarcie 3 czerwca zgromadziło nie tylko artystów, zaciekawionych sztuką z miejsca określonego przez jednego z widzów jako 'egzotyczne'. Ujrzeliśmy jednocześnie prace o charakterze intymnym i uniwersalnym, obrazy badające kwestie tożsamości, analizujące związki interpersonalne, i transformacje. To wizja poszukiwania siebie wobec świata, interpretująca mit bycia 'obywatelem świata'.

Biorąc pod uwagę historię Polski w ciągu ostatnich 25 lat - zwrot ku demokracji, a także 1 maja 2004, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, i nawiązujący do globalizacji tytuł wystawy 'GLOBE-ALL?, prace młodych autorek, mających okazję bycia świadkami tych wydarzeń, nabierają dodatkowego znaczenia i bliskości.

Kuratorką wystawy jest Katarzyna Majak, artystka - rezydent WomanKraft, pierwsza z Europy Wschodniej. Majak wybrała prace trzech osób: Katarzyny Fortuny, Violetty Kus i Joanny Zastróżnej. Wyboru dokonała biorąc pod uwagę podobieństwo wizji artystycznej w przestawianych pracach. - "W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że łączył je pewien rodzaj podobnej wrażliwości - zakryte twarze, przysłonięta tożsamość. Zrozumiałam, że ich prace są jednocześnie intymne i uniwersalne."


Prace Joanny Zastróżnej w WomanKraft gallery, Tuscon, AZ. Fot. K. Majak


Katarzyna Fortuna stosuje stłumiony kolor zakrywając twarz na fotografii. W pracy Violi Kus zostały wykadrowane głowy. W serii 'Partnerzy' tożsamość ujawniają słowa i krótkie frazy oraz stopień bliskości 'postaci'. Joanna Zastróżna stosuje wyraźnie malarską i nasyconą kolorem technikę. W jej pracach twarze są albo zabandażowane, zamknięte w formie nazwanej przez widzów 'bożonarodzeniowymi ornamentami' albo 'projekcjami astralnymi'. Sprawiają wrażenie wychodzenia poza ramę.

Idea rodzenia się lub przebywania w łonie pojawia się w pracach Zastróżnej choć kwestie tożsamości, transformacji i ewolucji zajmują istotne miejsce w realizacjach wszystkich trzech artystek.

27 lipca miała w bibliotece miejskiej TPAC miała miejsce prelekcja Katarzyny Majak o polskiej fotografii. 7 sierpnia odbył się drugi wernisaż w WomanKraft Gallery.

Lusia Slomkowska
Tłum. Katarzyna Majak

 


 

"GLOB-ALL?" WARMING

By Lusia Slomkowska


Prace Katarzyny Fortuny i Joanny Zastróżnej w WomanKraft gallery, Tuscon, AZ. Fot. K. Majak


ON July 3rd, WomanKraft gallery, one of the oldest galleries in Tucson, Arizona, opened the exhibit "Glob-all," photographs by young Polish photographers interpreting their changing world. The opening was crowded with artists and non-artists, all curious to see art from a place one interviewer termed "exotic."

What we saw were images that were at once intimate and universal. Images that suggest a questioning of identity, an analysis of interpersonal relationships, and transformation. It is a vision that explores the self in relationship to the world, one which interprets the myth of existence as "a world citizen."

Given Poland's history over the last quarter of a century: turning away from communism toward democracy, and as of May 1rst, becoming a member of the European Union, hence "Glob-all" or globalization, the work of these young artists, all thirty-something, old enough to witness these changes, takes on an addtional immediacy and poignancy.

The exhibit is curated by Polish videographer Katarzyna Majak. She is WomanKraft's 3rd artist-in-residence and the first from Eastern Europe.

For this exhibit Majak chose three photographers: Katarzyna Fortuna, Violetta Kus, and Joanna Zastrozna. She chose them for their similarities, in age and artistic vision. "At a certain moment, I realized they had similar sensibilities-- the covered faces, veiled identities. It came to me that their work was at once intimate and worldly."


Kuratorka wystawy, Katarzyna Majak, i Nancy Martin, koordynatorka z ramienia WomanKraft Special Projects.


Fortuna uses muted color and covers or veils her subject's (herself) face. In Kus's work, photo-pictures and installations, the heads are cropped out of the composition. Identity in her series, "Partners," is revealed by words or brief phrases, and the proximity of the "characters" to one another. Zastrozna uses a distinctly painterly and color-imbued technique. The faces in her work are either swathed in fabric, enclosed in what one viewer called "Christmas ornaments," another, "astral projections," or in upward movement, giving the sense that they are rising beyond the frame. The idea of gestation or the womb is pronounced in Zastrozna's work, but clarifying identity, transformation, and evolution is honored by all three artists.

 

Poprzednio w FOTOTAPECIE m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.