Otwarcie „Sali Pruszkowskiego”

Wernisaż Panoramy Fotosyntetycznej Krzysztofa Pruszkowskiego „After Lunch New York – Houston”.
W 115 rocznicę I-ego wieczoru wigilijnego malarzy, który odbył się w 1904 roku w warszawskiej pracowni Szkoły Sztuk Pięknych, przy ulicy Brackiej.

Sobota 7. grudnia 2019 roku, godz. 16.00.

Krzysztof Pruszkowski „After Lunch New York – Houston”

Od początku XX wieku ulica Bracka była związana z życiem warszawskiej cyganerii artystycznej. Po wojnie znajdował się tu świetny warszawski „Antykwariat”. Obok mieściła się słynna kawiarnia Antyczna, gdzie stałym bywalcem był Jarosław Iwaszkiewicz.

W latach 20-tych i 30-tych w najbliższym sąsiedztwie, przy Brackiej 8, znajdował się antykwariat Michała Ryka, gdzie w 1927 roku został zakupiony przez księdza Szepietowskiego, za namową artysty – malarza Tadeusza Pruszkowskiego, słynny obraz pt. „Ekstaza św. Franciszka”, któremu od 1974 roku przypisuje się autorstwo El Greco.

Tadeusz Pruszkowski, który był jednym z malarzy w 1904 roku na spotkaniu wigilijnym w pracowni Szkoły Sztuk Pięknych na Brackiej, w 1925 roku założył z tymże ks. Szepietowskim Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego.

Po latach życie zatacza koło. Kolejne pokolenie artystów, następców tamtej generacji, wraca na Bracką.

Krzysztof Pruszkowski wystawia w restauracji przy Brackiej 2 Panoramę Fotosyntetyczną z podobnym pytaniem, jakie zadawał sobie Mark Rothko po otrzymaniu zamówienia na fresk do restauracji Four Seasons w Seagram Building w Nowym Jorku, w 1958 roku: - Czy w życiu codziennym nowoczesnego świata jest jeszcze stałe miejsce dla SZTUKI?

"Sala Pruszkowskiego" - bar "Wódka Gessler Na Widelcu" w Warszawie. Fot. M. Grygiel

Takie rozbudowane motto pojawiło się na zaproszeniu osobliwego wernisażu w grudniowe sobotnie popołudnie. Adam Gessler przed kilku tygodniami zaprosił na obiad do nowo otwartej swojej restauracji poznanego przed laty przypadkowo w Kazimierzu Dolnym Krzysztofa Pruszkowskiego. Miało to, jak wynika z powyższego tekstu, dodatkowe znaczenie. Pruszkowski otrzymał wtedy od niego propozycję zaprezentowania swoich prac. Artysta szybko znalazł odpowiednie miejsce dla dwóch swoich zdjęć ”Skrzypiec” i „Wiolonczeli”. Natomiast pracę specjalną, największą jaka do tej pory zachowała się na płótnie fotograficznym, pt. „After Lunch New York – Houston” umieścił nad wejściem do największej sali na parterze. Salę tę podczas otwarcia nazwano SALĄ PRUSZKOWSKIEGO, co ma znaczenie symboliczne i niejako dwuznaczne. Odwołuje się bowiem do tradycji i historii miejsca (Tadeusz Pruszkowski) ale również nosi znamiona aktualności poprzez współczesne prace fotograficzne Krzysztofa Pruszkowskiego.

Na otwarciu zabawną anegdotę przywołał właściciel restauracji: jeden z gości oglądając zdjęcie After Lunch – składające się z wielokrotnej ekspozycji tak charakterystycznej dla fotosyntez Pruszkowskiego, zapytany czy wie o tym, że zostało zrobione w samolocie, odparł: - nie musisz mi mówić, przecież widać, że były turbulencje...”

Krzysztof Pruszkowski ur. w 1943 roku w Pracowni Tadeusza Pruszkowskiego w Kazimierzu Dolnym.

Twórca koncepcji fotografii fotosyntetycznej „FOTOSYNTEZY”, polegającej na równoczesnym przedstawianiu wielu sytuacji czasowo-przestrzennych na powierzchni dwuwymiarowego obrazu. Celem jego pracy jest zgłębienie tajemnicy techniki laserunku malarskiego w poszukiwaniu tzw. „głębi psychologicznej portretu”

Autor szeregu wystaw w kraju i za granicą, Jego prace znajdują się w wielu zbiorach publicznych i kolekcjach prywatnych.

Marek Grygiel

Krzysztof Pruszkowski i Adam Gessler. Fot. M. Grygiel

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:Zobacz też:

Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.