"Antypocztówki z Warszawy" - Galeria Krytyków "Pokaz" - otwarcie 9.XII.97
"Antypocztówki z Berlina" - Galeria Instytutu Goethego w Warszawie - otwarcie 4.XII.97

---------------------------------------------------------------------------


Anna Beata Bohdziewicz

ANTYPOCZTÓWKIFot. Anna Beata Bohdziewicz - z serii "Antypocztówki z Warszawy"Fot. Anna Beata Bohdziewicz - z serii "Antypocztówki z Berlina"


 

Cykl ANTYPOCZTÓWKI powstał w roku 1995 we współpracy z Ann Mudry, dzięki stypendium Kulturstiftung Fonds z Berlina.

Autorka mówi, że pragnęła przedstawić własne miasto, niezależnie, czy chodzi tu o Warszawę czy o Berlin; jest to własny, subiektywny punkt widzenia, z tym że nie "pomników" miast, lecz ich codziennych, wręcz banalnych miejsc. Bohdziewicz pokazuje je w taki sposób, w jaki nikt tego do tej pory nie uczynił. Utrwala w kadrze obiektywu często dziwaczne, mało reprezentacyjne widoki, podszewkę miasta. Dwa aspekty wyróżniają przy tym te prace : z jednej strony uchwycenie atmosfery obu miast, z drugiej strony natomiast dotknięcie i utrwalenie historii, wydarzeń minionych.


 

Anna Beata Bohdziewicz mieszka i pracuje w Warszawie

Po studiach archeologii i etnografii pracuje w latach 1974-80 w filmie jako asystent i drugi reżyser m.in z Walerianem Borowczykiem, Krzysztofem Kieślowskim, Piotrem Szulkinem, Krzysztofem Zanussim. Od 1968 roku zajmuje się fotografią, w 1974 roku ma miejsce jej pierwsza wystawa.

W 1975 roku odbywa kilkumiesięczną podróż do Azji, przez Afganistan, Indie i Nepal.

W 1981 roku współpracuje z "Solidarnością" jako niezależny fotograf, wykonuje serię reportaży o aktualnych wydarzeniach, część z nich jest wystawiana w siedzibie regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność".

W 1985 roku Rada Artystyczna ZPAF przyznaje jej nagrodę za najlepszy debiut w 1984 roku. Również w 1985 roku otrzymuje nagrodę dla młodych twórców im S.Wyspiańskiego w dziedzinie fotografii, jak też stypendium do Rzymu, przyznane przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, fundacji powołanej do życia przez Jana Pawła II.

Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wiceprezesem Związku Polskich Artystów Fotografików i przewodniczącą Rady Artystycznej ZPAF. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym, Gazetą Wyborczą, L'Express, The Independent.

W 1996 roku otwiera wystawę World-Press Photo w Galerii Zachęta w Warszawie. Jest autorką pierwszej profesjonalnej kartoteki aktorów polskich, obejmującej ponad 2500 aktorów.

W pracy A.B. Bohdziewicz można wyróżnić dwa różne zakresy tematyczne : po pierwsze fotografie twórczą, kreującą własny świat, np. fotokolaże z cyklu "KOSMOS"; po drugie fotografię dokumentalną i reportażową, stanowiącą osobisty komentarz autorki do otaczającej rzeczywistości, jak np. reportaż z Afganistanu czy też cykl "Kapliczki warszawskie" - rozpoczęta w 1980 roku dokumentacja kapliczek i rzeźb świętych z warszawskich podwórek.

Od 1982 roku prowadzi swój fotograficzny pamiętnik "FOTODZIENNIK, czyli piosenka o końcu świata", czyli systematyczny zapis rzeczywistości z krótkimi komentarzami.

Poprzednio w fotoTAPECIE:Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com