Wystawa w ramach Letniej Szkoły Fotografii
Dom Fotografii, Poprad, Słowacja

Izabela Jaroszewska
Kostas Kiritsis
Wiktor Nowotka
Zygmunt Rytka
Krzysztof Wojciechowski
Stanisław Woś
Janusz Szczucki
Paweł Żak
Zbigniew Tomaszczuk
Joanna Zastróżna

wystawa czynna od 1 lipca do 5 września 1999 r.

 

 

[ T ]YTUŁ wystawy jest nieprzypadkowy. Tych 10 autorów, których nie łączy pokrewieństwo pokoleniowe, reprezentuje kilka widocznych tendencji w polskiej fotografii współczesnej. Starsi - jak Zygmunt Rytyka, Krzysztof Wojciechowski, Janusz Szczucki, w pewnym sensie Zbigniew Tomaszczuk - kontynuują wątki konceptualne w swoich pracach. Odwołują się do dość szerokiego nurtu sztuki konceptualnej, analitycznej, mającej w latach siedemdziesiątych w Polsce silną reprezentację w obszarze fotografii. Niektórzy z nich na równi z fotografią realizują filmy video, tworzą instalacje wyprowadzając fotografię poza jej klasyczny wymiar i łączą ją z innymi materiałami - drewno, kamień, papier, szkło. Nieobce są w ich pracach również elementy społeczne (wczesne prace Tomaszczuka, ostatnie Wojciechowskiego).

Tendencją od dawna występującą w polskiej fotografii jest jej grafizacja - istnieje grupa twórców, którzy warsztatowo bezpośrednio nawiązują w swoich pracach do grafiki - treścią tych zdjęć są zwykle nastrojowe przetworzenia krajobrazu i odnajdywanie w nim elementów tajemniczości i ukrytej mistyki. Stanisław J. Woś jest najwybitniejszym i najbardziej konsekwentnym reprezentantem tej tendencji, ale są one wyraźne również u twórców młodszej generacji ( Izabela Jaroszewska).

 
Wystawa współczesnej fotografii polskiej odbywa się w ramach imprez Letniej Szkoły Fotografii, organizowanej w słowackim mieście Poprad już po raz 4-ty w tym roku. Kuratorem jest Lucia Benická.  

 

Inscenizowana fotografia nigdy w Polsce nie miała tylu zwolenników, co w innych krajach. Jej ciekawą odmianą są prace Pawła Żaka, również nawiazujace do grafiki, ale bazujące na sytuacjach wykreowanych przez niego samego i dopiero sfotografowane w odrębne, same za siebie mówiące mini historie. Najbardziej bezpośrednie nawiązanie do ekspresji malarskiej odnaleźć można w pracach Kostasa Kiritsisa, który odwołując się do zapisu dokumentalnego (relacja z manifestacji religijnej) przetwarza poszczególne zdjęcia i nadaje im dodatkowe ekspresyjne i mocno symboliczne znaczenia.

Fotografia czysta - odwołująca się do pierwotnych technik fotograficznych - to zdjęcia otworkowe Wiktora Nowotki, który w swojej twórczości koncentruje się wyłącznie na tej technice uzyskując bardzo wyrafinowane i zaskakujące rezultaty.

Natomiast jedna z najmłodszych uczestniczek wystawy RELACJE, Joanna Zastróżna, z całą świadomością wykorzystuje poetykę fotografii reklamowej, która w ostatnich latach chętnie jest adaptowana i wykorzystywana artystycznie. Jej barwne psychodeliczne kompozycje cechuje jednak określona dyscyplina, dbałość o kolorystyczną równowagę, która spaja wszystkie prace w jeden zamknięty i spójny system.

Relacje pomiędzy tak różnorodnymi tendencjami - mają za zadanie pokazać różnorodność, jaka ujawnia się na polskiej scenie fotograficznej. Jednocześnie wskazują powiązania i zależności, których nie sposób pominąć. Fotografia jak nigdy dotąd poszerza pola, które anektuje - czerpiąc również z tego, co zostało już wypracowane wcześniej. Być może to zapewnia jej nieustanną atrakcyjność jako medium dla wielu twórców współczesnych.

Marek Grygiel
Warszawa, czerwiec 1999

 


Zobacz też:


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com