Jak to latwo...

 

Motto:

... spójrz, jak płoną litereczki jasno,
w nich nasza krew i nasze świecą męki ...

Szołem Sztern (ur. w 1907 w Tyszowcach na Lubelszczyźnie, w 1927 r. wyemigrował do Kanady). Z wiersza "Lekcja alfabetu". Tłum. Arnold Słucki, z "Antologii poezji żydowskiej" PIW 1986.

 

 


© 1977 MARIUSZ HERMANOWICZ
Wszystkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

 

 


 

 


 

Poprzednie "Trans-misje":

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

11 - 09 - 01