Miesiąc Fotografii w Bratysławie 2004
Month of Photography in Bratislava 2004
3 - 30 listopada 2004 r. Kurator Festiwalu: Václav Macek
Organizator: fundacja FOTOFO

 

 


Mare Milin "The beauty of the day", A photographic diary from Zagreb. Wystawa w ramach Miesiąca Fotografii w Bratysławie, listopad 2004

Bratysława 2004

Korespondencja własna: Agnieszka Jeziorska

 

TEGOROCZNY festiwal fotografii "FOTOFO" w Bratysławie rozpoczął się dwudniowymi konsultacjami portfoliów. Członkowie jury podczas dwudziestominutowych spotkań oceniali teczki uczestników, sugerując im, jak zwykle, dalsze możliwości rozwoju ich projektów. Oceniający reprezentowali środowiska zróżnicowane, jak Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, magazyn Frankfurter Rundschau, Fotofest z Houston, galerie Fotohof z Salzburga, praski Dom fotografii czy Festwial Rhubarb-rhubarb z Birmingham. Ich porady ograniczały się głównie do wskazań technicznych. W przeciwieństwie do konsultacji birminghamskiego "Seeing the light" czy choćby Festiwalu w Arles, wartość spotkań podczas przeglądu portfoliów na "FOTOFO" nie jest oceniana przez uczestników najwyżej.


Rosie Barnes - "Understanding Stanley", An attempt to penetrate through photography into the world of an autistic son. Miesiąc Fotografii w Bratysławie, listopad 2004

Równocześnie z konsultacjami odbywała się dwudniowa konferencja oscylująca wokół tak zróżnicowanych tematów, jak fotografia kobieca, cyfrowa, czeska, łotewska, czy grecka, wykonywana w latach wojny podczas ruchu oporu. Irina Czmierewa z Moskwy wygłosiła odczyt o magazynach fotograficznych w Rosji. 5 listopada odbyła się aukcja fotografii z renomowanych zbiorów fotografów czeskich i słowackich.

Zaprezentowano dwie nowe publikacje Fundacji "FOTOFO": Aurela Hrabusicky’ego „Milos Dohany” i Josefa Mouchy „Experience of Arena”. Ogłoszono wyniki konkursu na najciekawszą wydawniczo pozycję fotograficzną lat 2002-2003 w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbyły się także cztery sesje warsztatowe nt. geometrii ciała ludzkiego, planotypii, fotografii krajobrazowej i fotografii reporterskiej.

Organizatorzy wydali tradycyjnie bezpłatną ulotkę informacyjną oraz obszerny katalog, gdzie każdej wystawie poświecono 2-3 strony z przykładami zdjęć.

Wernisaże odbywały się w ciągu pierwszych 6 dni trwania festiwalu, od 2 do 7 listopada. Zaprezentowano klasyków regionu, jak choćby Milosa Dohnany, Igora Grossmana, Alexandra Gliadiełowa, Karlisa Lakse, Andreasa Muller-Pohle, Antanasa Sutkusa czy Jana Svobodę. Rozczarowywał sposób ekspozycji ich prac - jedną z odbitek Svobody przybito gwoździami do ścian maleńkiej galerii na piętrze kawiarni, zaś oprawy odbitek Sutkusa zaskakiwały odmiennymi passe-partout i zniszczonymi, niejednorodnymi ramkami -- w opozycji do dumnie wyeksponowanych na przeciwległej ścianie sali dużych cyfrowych powiększeń z konkursu Fujifilm Euro Press Photo Awards 2004.


Antygrawitacja Fot. Piotr Komorowski, Miesiąc Fotografii w Bratysławie, listopad 2004

Najlepiej prezentowały się prace Rene Burri (znana kronika narodu niemieckiego z lat '50 i '60) oraz retrospektywa Arthura Tressa, powieszone w Muzeum Miejskim. W salach bratysławskiego Zamku bardzo efektownie zaaranżowano wernisaż zdjęć Raghu Rai’a z tragicznych wydarzeń w indyjskim Bhopalu.

Polskę w tym roku na Miesiącu w Bratysławie reprezentowała Anna Beata Bohdziewicz, (której prace z lat 80. sporo straciły z racji niedbałej ekspozycji na ścianach Instytutu Polskiego) oraz Piotr Komorowski z kolejnym pokazem refleksyjnych "Antygrawitacji" i "Inkarancji".

Ciekawie pokazano przegląd aktów w czeskiej fotografii 1960-2000 - nic dziwnego, skoro wystawa była kuratorskim popisem Jana Birgusa i Jana Mlcocha. Duńczyk Soren Solkaer Starbird zaprezentował portrety joginów, zaś Grek Ilias Bourgiotis - klasyczne fotografie pozostające w tradycji humanistycznej, zgodne z Bressonowską teorią momentu decydującego. Festiwal urozmaicały wystawy grupowe, jak choćby prezentacje studentów szkół fotograficznych (m.in. poznańskiej ASP), ekspozycje słowackie, włoskie, słowacko - angielskie.

Dwa skrajnie subiektywne, osobiste materiały nie pozostawiały widza obojętnym. Pierwszy to "Understanding Stanley" (Rosie Barnes z Wielkiej Brytanii), świetnie plastycznie zaaranżowany dokument o autystycznym chłopcu autorstwa jego matki. Drugi to fotograficzny dziennik Mare Milin, studentki z Zagrzebia, konsekwentnie rejestrującej swoje stany fizyczno-emocjonalne. Tak autoportrety jak i odautorski komentarz są w jej wypadku niezwykle szczere i autentyczne.

Jeśli konsultacje portfoliów mogły rozczarować (brakowało autorytetów rangi choćby Mary Ellen Mark, która gościła 2 lata temu na "FOTOFO"), różnorodność ekspozycji zadowalała nawet najbardziej wybrednych.

Brak profesjonalizmu w przygotowaniu wystaw klasyków takich jak J. Svoboda czy A. Sutkus niekorzystnie rzutuje na poziom całego festiwalu. Mimo to Miesiąc Fotografii w Bratysławie jest nadal ważną imprezą na mapie fotograficznej Europy.

Agnieszka Jeziorska


Anna Beata Bohdziewicz "Taxi cat", 1985. Wystawa "A photographic diary about the 80s of the last century" w ramach Miesiąca Fotografii w Bratysławie, listopad 2004

 

 

Zobacz też:

 

Poprzednio w FOTOTAPECIE m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2023 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2023 Zeta-Media Inc.