Po 16 latach 'Apel' Robakowskiego znów aktualny.

„Zastanówcie się Panowie raz jeszcze”

 

Do Zarządu Głównego
Związku Polskich Artystów Fotografików
w Warszawie
Pl. Zamkowy 8

 

Łódź 20 kwietnia 1989

Józef Robakowski
Al. Mickiewicza 19/29
90-307 Łódź, t.6363092

Apel !

Związek Polskich Artystów Fotografików to firma pojemna, mieści w sobie wszystkich FOTOGRAFIKÓW i FOTOGRAFÓW. Dylematem tego stowarzyszenia jest fakt, że jednym chodzi o rzeczywistą pracę artystyczną, a innym o pieniądze. Jak się okazało w 150 rocznicę wynalezienia fotografii nie można dalej tych dwóch racji pogodzić, w wyniku czego Plenum ZPAF postanowiło zamknąć działalność MAŁEJ GALERII. Ta wzorowo prowadzona przez historyka sztuki Marka Grygla placówka szczycąca się w ubiegłym roku 100-tną wystawą, dużym, sumiennie prowadzonym archiwum, kontaktami zagranicznymi i wyśmienitą opinią artystów i specjalistów, zostaje zlikwidowana. Widocznie nie są Związkowi potrzebne postawy poszukujące i twórcze, powodujące pewnie swoją pasją jakieś niepotrzebne kłopoty i zamieszanie. Zastanówcie się Panowie raz jeszcze, bowiem zapadła decyzja fatalna, świadcząca o głębokim kryzysie ZPAF jako instytucji. Likwidując MAŁĄ GALERIĘ tracicie nie tylko dobrze funkcjonującą placówkę, ale nasze serca i przekonanie, że jesteście coś warci.

Józef Robakowski

 

 

Warszawa, 02. grudnia 2005.

Apel!

Związek Polskich Artystów Fotografików to firma pojemna, mieści w sobie wszystkich FOTOGRAFIKÓW i FOTOGRAFÓW. Dylematem tego stowarzyszenia jest fakt, że jednym chodzi o rzeczywistą pracę artystyczną, a innym o pieniądze. Jak się okazało w 166 rocznicę wynalezienia fotografii nie można dalej tych dwóch racji pogodzić, w wyniku czego Plenum ZPAF postanowiło zamknąć działalność MAŁEJ GALERII. Ta wzorowo prowadzona przez historyka sztuki Marka Grygla placówka szczycąca się w tym roku 352. wystawą, dużym, sumiennie prowadzonym archiwum, kontaktami zagranicznymi i wyśmienitą opinią artystów i specjalistów, zostaje zlikwidowana. Widocznie nie są Związkowi potrzebne postawy poszukujące i twórcze, powodujące pewnie swoją pasją jakieś niepotrzebne kłopoty i zamieszanie. Zastanówcie się Panowie raz jeszcze, bowiem zapadła decyzja fatalna, świadcząca o głębokim kryzysie ZPAF jako instytucji. Likwidując MAŁĄ GALERIĘ tracicie nie tylko dobrze funkcjonującą placówkę, ale nasze serca i przekonanie, że jesteście coś warci.

Chris Niedenthal
Józef Robakowski
Tadeusz Rolke
Andrzej Świetlik
Paweł Żak

Dalsi sygnatariusze:

Mariusz Hermanowicz, Olivet, Francja

Stanowczo popieram ten apel!
Likwidacja Małej Galerii to decyzja SZKODLIWA I NIEPRZEMYŚLANA.
Wojciech Wilczyk, Kraków, 08.12.2005 r

 


Powyższy Apel jest dostępny w celu złożenia podpisu w Małej Galerii w godzinach jej otwarcia tj. od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 18.00. Swoje głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie można też kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.


The Union of Polish Art Photographers is an capacious company, it contains all the PHOTOGRAPHERS-ARTISTS and PHOTOGRAPHERS. The dilemma of this association stems from the fact, that while for the first group it is real artistic work that matters then the latter group cares only for money. As it turned out at the 166th anniversary of invention of photography, these two reasons cannot be reconciled, so the Plenary Assembly of the Union of Polish Art Photographers decided to terminate activity of Mala Gallery. This artistic establishment run in exemplary way by Marek Grygiel, an art historian, the place that is taking pride in presentation of already 352nd exhibition this year, conscientiously conducted archives, international contacts and excellent opinion of artists and specialists, is being liquidated. Apparently for the Union there are not necessary searching and creative attitudes, that introduce through their passion some unwanted troubles and confusions. Sirs, please think it over once again, since the disastrous decision has been taken, the decision showing that there is a deep institutional crisis of the Union. Liquidation of the Mala Gallery will result not only in loss of well working establishment but also in loss of our hearts and our conviction that you are worthy of something.

Signed by some of most famous and recognized names of Polish photo art scene:
Chris Niedenthal, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Andrzej Świetlik, Paweł Żak.
Mariusz Hermanowicz added his signature few days later. Same did Wojciech Wilczyk.

This protest letter will be available for your supporting signature at Mala Gallery everyday from Tuesday to Sunday 12 noon to 6 PM. You can also email your opinion about the Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c to the Editor of FOTOTAPETA.Do Apelu dołączyli m.in. artyści i krytycy sztuki:
Andrzej Bielawski, Teresa Starzec, Tomasz Sikora, Teresa Gierzyńska,, Basia Sokołowska, Krzysztof Pruszkowski, Władysław Lemm, Janusz Kobyliński, Wiktor Nowotka, Jan Rolke, Magdalena Hniedziewicz, Danuta Wróblewska, Jerzy Brukwicki i inni
 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.