Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
2 - 26 stycznia 2001 r.

 

 

Stanisław J.
Woś: TŁO I JEGO OBRAZ

 

Stanisław J. Woś: "TŁO I JEGO OBRAZ". Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2001 r.

 

Granice czytelności

J
Click here
for English
version of
this pageEDNA z ostatnio prezentowanych wystaw zbiorowych z udziałem Stanisława J. Wosia nosiła tytuł "Przenikanie"*. Słowo to dosyć wiernie oddaje problem jaki pojawił się w jego najnowszej pracy, gdzie punktem wyjścia jest namalowane farbami tło. 9 zaprezentowanych fotografii to wynik sfotografowania metodą przenikania się kolejnych ujęć fotograficznych tego samego motywu na wcześniej namalowanych i potem sfotografowanych tłach. Tła te mają charakter neutralny, a fotografowane motywy to: niebo, słońce, kamień, drzewo, ciało, obłok, krzyż...

Zamiarem autora jest pokazanie wzajemnych relacji, przenikania, przesilania się dwóch warstw znaczeniowych. Efekty takich zabiegów doprowadzają otrzymane fotografie do granicy czytelności. Stają się on terenem pewnej walki tego co ulotne, sztuczne z tym co rzeczywiste ( np. ciało, kamień, drzewo...) Tło uosabia ciemność - dobrany motyw światło. Tło nadaje fotografii pewną statyczność podczas gdy kolejny motyw zaświadcza o potencjalnym ruchu w czasie i przestrzeni.

Wszystko to oczywiście rozgrywa się w obecności fizycznie istniejących prezentowanych na wystawie namalowanych trzech obrazów, które oglądane obok na fotografiach potęgują wrażenie ulotności całego eksperymentu. Obrazy-tła walczą niejako z utrwalonymi fotograficznie motywami fizycznego bytu, a rezultaty tej walki nie są do końca rozstrzygnięte. Czasami na wierzch przebija się tło, ale niekiedy przewagę uzyskują poszczególne motywy.

Tę walkę można odnieść do manichejskiej zasady bytu tj. odwiecznej rywalizacji między ciemnością i światłem. Jest więc ta praca pewnym symbolicznym eksperymentem z użyciem prostych elementów w oparciu o tę właśnie filozoficzno-religijną zasadę przenikania się i zwalczania dwóch pierwiastków : światła które uosabia dobro, i zła którego wyrazem są ciemności.

Fotograficzno-malarska interpretacja tego problemu w ostatnich pracach Stanisława J. Wosia staje się w tym kontekście ciekawą, godną rozważenia propozycją.

Marek Grygiel

* "Przenikanie" zbiorowa wystawa fotografii polskiej podczas Miesiąca Fotografii w Bratysławie, listopad 2000

 

Stanisław J. Woś: "TŁO I JEGO OBRAZ". Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2001 r.

 

 

Stanisław J. Woś podczas otwarcia wystawy "TŁO I JEGO OBRAZ" w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, 2 stycznia 2001 r. Fot. W. Gorlewski/GW

 

STANISŁAW J. WOŚ
ur. 1951
Studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1977-82 (kierunek: wychowanie plastyczne, pracownia malarstwa prof. Rajmunda Pietkiewicza)
Uprawiane dyscypliny: fotografia, malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne.

Wystawy indywidualne w ostatnich latach:

1998 - Miedzy czernią a bielą, Galeria Stotrzynaście, Białystok
1998 - Tło i jego obraz, Galeria Chłodna Suwałki
1998 - Fotografia, Posk Gallery, Londyn
1998 - Z ciemności i światła, Galeria / Studio Gierałtowskiego, Warszawa
2000 - Fotografia, Galeria DAP, Warszawa; Muzeum Alfonsa Karnego, Białystok

Ostatnie wystawy zbiorowe:

1998/99 - Integrart' 98, Wilno, Suwałki, Galeria ZPAP Warszawa
1999 - II Salon fotografii PAcamera Club, Galeria PAcamera, Suwałki
1999 - Rytuały i symbole, Galeria Arsenał, Białystok
1999 - Fotografia i przestrzeń, Łódź, Jelenia Góra, Katowice
1999 - Pejzaż na koniec wieku, Września
1999 - Relacje, Dom Fotografii, Poprad, Słowacja
2000 - Krystalizacje - II Biennale Fotografii, BWA Arsenał, Poznań
2000 - Pejzaż końca wieku, Galeria PF, Poznań; Wrocław
2000 - Miesiąc fotografii, Bratysława

 

Stanisław J. Woś: "TŁO I JEGO OBRAZ". Wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, styczeń 2001 r.

 

 

Poprzednio w fotoTAPECIE:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.