"Obszary prywatności"
Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa
otwarcie 4 września 1998 r.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obszary prywatności

wystawa zbiorowa 13 autorów żyjących w Polsce, we Francji i w Niemczech, prezentujących bardzo osobiste podejście do fotografii. Wszyscy związani są z Małą Galerią ZPAF-CSW w Warszawie, gdzie wystawiali w latach 1993-1998.

Stanisław J. Woś - zdjęcie z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

 

[ F ]OTOGRAFOWANIE to w zasadzie czynność bardzo osobista. Należy do sfery prywatności. Wielu twórców ujawniając publicznie rezultaty swoich poszukiwań dzieli się z nami własnymi spostrzeżeniami i refleksjami, które w pierwszym etapie powstają w głównej mierze tylko dla nich samych. Fotografia rozszerzyła sferę prywatności - to, co niekiedy bardzo intymne, przeniosła w obieg publiczny.

Ta prosta teza, od dawna uświadamiana przez piszących o fotografii* nie wyjaśnia pewnej ciągle istniejącej tajemnicy : na ile fotografia przenosi nas w bezpośrednie odwzorowanie rzeczywistości, a na ile potrafi tę rzeczywistość wykreować.

Jeden z artystów biorących udział w tej wystawie za nadrzędne hasło własnej twórczości przyjął słowa znanego malarza Henryka Stażewskiego "świat stworzony przez wyobraźnię albo przez proces myślenia może być dla nas bardziej realny od świata postrzeganego jako rzeczywisty"**. W pracach wszystkich wystawiających w tej wystawie artystów odnaleźć możemy właśnie taki świat, świat wykreowany na bazie własnego interpretowania otaczającej nas rzeczywistości w jej wielowątkowym wymiarze.

Dla jednych będzie to refleksja nad obecnością wątków religijnych i mistycznych w kulturze (Krzysztof Wojciechowski, Stanisław J. Woś) dla innych szeroko rozumiany dialog z przeszłością ( Mariusz Hermanowicz, Waldemar Jama, Wojciech Prażmowski). Jeszcze inni podejmą zagadnienia najbardziej aktualne, związane z wpływem najnowszych środków rejestracji wizualnej na kreację artystyczną, bazując na awangardowych poszukiwaniach w sztuce (Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Zbigniew Tomaszczuk). Z kolei istnieje grupa twórców, którzy fotografię traktują jako przekaz duchowości będący czystym, klasycznym zapisem tego tylko, co rejestruje kamera (Katarzyna Deparis, Bogdan Konopka, Wojciech Zawadzki). Są także rejestracje bardzo osobistych, poetyckich nastrojów na granicy abstrakcji (Irena Nawrot) lub na poły dokumentalna relacja z egzotycznej podróży opatrzona własnym autoironicznym komentarzem i dowcipną próbą przeciwstawienia koloru tym samym pracom wykonanym w czerni i bieli (Anna B. Bohdziewicz).

Twórczość wszystkich tych twórców, bardzo osobista i konsekwentna, twórców o poważnych osiągnięciach na polu fotografii sytuuje ich dokonania w obrębie prywatności. To sięganie w prywatne obszary własnego świata pozwala im wykreować rzeczywistość nową, własną, wkraczającą śmiało do publicznej ikonosfery.

Pracami fotograficznymi prezentowanymi na tej wystawie artyści przenoszą prywatość odczuwania świata do szerszego odbioru, dając nam impuls do nowych przemyśleń nad bogactwem zmieniającej się rzeczywistości.

Marek Grygiel

* m.in. Roland Barthes, "Światło obrazu", Wyd. KR, Warszawa 1996
** Waldemar Jama "Wizerunki I,II,III...,", Muzeum Historii Fotografii w Krakowie 1997

 

Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa, otwarcie wystawy "Obszary prywatności" dnia 4 września 1998. Od lewej : Ryszard Badon - dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Irena Rocyte, Regina Sulskyte - dyrektor Muzeum Fotografii w Szawlach, Marek Grygiel - kurator wystawy, Wojciech Prażmowski, Zbigniew Tomaszczuk, Krzysztof Wojciechowski, Stanisław J. Woś. Fot. Tadeusz Krzywicki

 

Wystawa "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa. Na pierwszym planie prace Katarzyny Deparis. Fot. K.Wojciechowski.

 

Wystawa "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa. Na pierwszym planie monitor z projekcją videofilmów Zygmunta Rytki, w głębi prace Wojciecha Prażmowskiego z serii "Jurata 1939". Fot. K.Wojciechowski.

 

Wystawa "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa. Na pierwszym planie prace Krzysztofa Wojciechowskiego. Fot. K.Wojciechowski.

 


 

Artyści biorący udział w wystawie "Obszary prywatności":

Anna Beata Bohdziewicz

ur. w 1951 roku w Łodzi, mieszka w Warszawie.

Ukończyła studia etnograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1974 - 80 zawodowo związana z filmem. Pracowała jako asystent i drugi reżyser z W.Borowczykiem, F.Bajonem, A.Trzosem-Rastawieckim, K.Zanussim. Fotografią zajmuje się od 1976 roku.

Od 1982 roku prowadzi nieprzerwanie FOTODZIENNIK, który jest systematycznym zapisem codzienności zarówno tej prywatnej jak i publicznej. Fotodziennik prezentowany był na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Ostatnio, w marcu br. jego kolejna wersja ( po raz pierwszy z użyciem zdjęć kolorowych) prezentowana była w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie. Anna B. Bohdziewicz jest również autorką koncepcji kilku wystaw z zakresu fotografii prasowej ('Fotografie Gazety Wyborczej"). Ostatnio (czerwiec br.) w Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie prezentowana była duża zbiorowa pokonkursowa wystawa "Warszawa - na dzień przed" której to wystawy Anna B.Bohdziewicz była główną inicjatorką i realizatorką. Zajmuje się także pisaniem o fotografii, niedawno ukazały się jej wywiady z Annie Leibovitz (FOTOTAPETA) i Edwardem Hartwigiem (FORMAT nr 24-25/98). Anna Beata Bohdziewicz jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związku Polskich Artystów Fotografików w którym pełni obecnie funkcję Przewodniczącej Komisji Artystycznej.

 

Katarzyna Deparis

urodzona w 1953 roku w Warszawie. Fotografią artystyczną zajmuje się od 1995 roku.

1996
bierze udział w I Europejskim Biennale Fotografii Autorskiej w Fiesole (Florencja), Włochy

1998
- wystawa indywidualna "Serie Noire" w ramach międzynarodowego konkursu Nowe Drogi Sztuki - Galeria Percorsi d'Arte 80, Wenecja
- udział w zbiorowej wystawie pokonkursowej "Warszawa na dzień przed", Zachęta, Warszawa
- wystawa indywidualna "Serie Noire II" w Małej Galerii ZPAF-CSW, Warszawa

Studiowała pedagogikę, psychologię spoleczną, historie sztuki w Warszawie i w Paryżu. Obecnie studiuje na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w klasie fotografów prof. Gerda Winnera.
Mieszka w Monachium i w Warszawie.

 

Mariusz Hermanowicz

ur. w 1950 roku w Olsztynie, od 1982 we Francji, mieszka w Orleanie studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej,Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.

Od 1974 roku bierze udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą m.in. Canon Photo Gallery w Genewie, Photographers Gallery w Londynie, PAAS Gallery w Nowym Jorku. Udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. w wystawie "Złocisty Jantar" w Gdańsku (nagroda), w VIII Salonie Poszukiwań Fotograficznych w Royan, w wystawie Fotografii Socjologicznej w Bielsku Białej ( kurator jednej z części wystawy) "L'annee de l'Est w Lozannie, w wystawie "Polska Współczesna Fotografia Artystyczna" w Zachęcie w Warszawie i w wielu innych.

Od 1979 roku regularnie wystawia w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, gdzie prezentował swoje 4 wystawy indywidualne i brał udział w jednej z wystaw zbiorowych. Ostatnio, w kwietniu 1998 r. brał udział w I Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu.

Jest również autorem rysunków publikowanych na łamach prasy krajowej i zagranicznej. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. Od kilku lat zajmuje się genealogią.

 

Waldemar Jama

ur. w 1942, mieszka w Katowicach

fotografuje od 1964 roku. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Brał udział m.in. w II Triennale Fotografii w Esslingen, w wystawie "Memento Mori" w Brighton, Copenhagen Visual w Kopenhadze, w Muzeum Het Helft w Rotterdamie i in.

Ostatnio miał dużą indywidualną wystawę retrospektywną w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Jest autorem wielu cykli fotograficznych m.in. "Manekiny", "Strachy polne", "Requiem". "Wizerunki..." "Zapis" - cyklu opartego o zdjęcia częściowego zaćmienia słońca. Wykonał również duża serię fotografii na temat obozu koncentracyjnego pt "Auschwitz". Od 1973 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii na katowickiej Filii ASP w Krakowie.

Waldemar Jama: "Wizerunki III"
zdjęcie z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Bogdan Konopka

ur. w 1953 roku, od 1989 we Francji, mieszka w Paryżu

ukończył Technikum Kinematografii na wydziale fotochemii. Fotografią zajmuje się od 1976 roku. Samouk. W latach 1982 - 1985 współzałożyciel i współuczestnik ruchu zwanego "Fotografią elementarną" we Wrocławiu. Od 1986 prowadzi atelier fotografii wielkoformatowej w Państwowej Szkole Fotografii w Arles. Korespondent pisma artystycznego "Format" (Wrocław). Uczestniczył w wielu wystawach, głównie we Francji, Polsce i w Japonii.m.in. "Aquisition de Fond National d'Art Contemporain, Centrum Pompidou, Paryż, "Paris de photographes 1905 - 1997...", Bunkamura Museum, Tokio, Suntory Musuem Osaka. Jest autorem publikacji "L'ile Dumet" - tekst Jean-Christian Fleury, wydawnictwo Marval, Paris 1995. Jego fotografie opublikowane są również w albumie "Nice, dix photographes et une ville" - tekst Xavier Girard, wydawnictwo Gregoire Gardette Edition, 1997. Jego ostatnia wystawa indywidualna pt "Koniec i początek" miała miejsce w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie w maju br.

 

Irena Nawrot

ur. w 1960 roku, mieszka w Lublinie

W latach 1979 - 1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Udział w wielu wystawach zbiorowych. Ostatnio w dużej wystawie "Chimaera" w Staatliche Galerie Moritzburg w Halle, Niemcy. Wystawy indywidualne m.in. w Białej Galerii w Lublinie, w Galerii FF w Łodzi, w Stadtmuseum w Monastyrze, Niemcy, w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie oraz podczas Miesiąca Fotografii w Bratysławie wystawa "Poza Przestrzenią",Galeria Gerulata (wraz z B. Sokołowską).

Irena Nawrot (bez tytułu) 1989
zdjęcie z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Wojciech Prażmowski

ur. w 1949 roku, fotografuje od 1969 roku. W latach 1972-74 studiował fotografię w Brnie w Czechosłowacji. Mieszka w Częstochowie.

Początkowo zajmował się fotografią o charakterze dokumentalnym. Od końca lat 80-tych wystawia w kraju i za granicą. Do tej pory wziął udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i indywidualnych. Miał swoje indywidualne prezentacje m.in. w Striped House Museum w Tokio w Japonii, w Image Gallery w Aarhus w Danii, podczas festiwali fotograficznych FOTOFEIS w Szkocji i FOTOFEST w Houston, wystawiał swoje prace w większości krajów europejskich, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Udział w licznych wystawach międzynarodowych "L'annee de l'Est" w Lozannie, "Schnelle Bilder - Aktuelle Fotokunst im Gesprach", Wiedeń i m.in. ostatnio w Ars Baltica 1 Fototriennial (Schleswig, Berlin, Drezno, Helsinki,Tallinn, Odense, Warszawa, Poznań). Jest autorem kilku publikacji m.in. "L'ange brise" wydanej przez Centre Regional de la Photographie Nord Pas-de-Calais. Jego prace były eksponowane w ramach kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Jest autorem dwóch wystaw w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie; ostatnia pt. "Bardzo Martwe Natury" odbyła się we wrześniu 1997 roku.

Ostatnio, w kwietniu 1998 r., brał udział w I Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu. W czerwcu wystawiał wraz z Mariuszem Hermanowiczem w ramach wystawy "Odwiedziny" w Wilnie, a w lipcu w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie (wystawa : "100 fotografii")

Jego prace znajdują się w ważniejszych zbiorach publicznych i prywatnych.

 

Józef Robakowski

ur. w 1939 r. mieszka w Łodzi

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Operatorskiego PWSFTiTV w Łodzi. Wykładowca akademicki w latach 1970-81 i po 1989. Członek i współzałożyciel grup artystycznych - OKO, STKF, "Pętla", ZERO-61, KRĄG (Toruń) Warsztat Formy Filmowej (Łódź). Od 1959 roku autor dziesiątek wystaw, animator życia artystycznego, autor filmów eksperymentalnych i realizacji video, przestrzennych aranżacji plastycznych, instalacji interaktywnych, inicjator wielu akcji i zdarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym. Zajmuje się również edytorstwem i problematyką teoretyczną w zakresie sztuki aktualnej.

Autor licznych artykułów w czasopismach o sztuce, realizator programów telewizyjnych na temat problematyki dotyczącej sztuki współczesnej. Kurator wielu wystaw zbiorowych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Od 1978 prowadzi galerię wymiany - EXCHANGE GALLERY gromadząc w niej obiekty artystyczne, druki ulotne, filmy, zapisy video, publikacje na temat sztuki najnowszej. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików i wielu innych stowarzyszeń artystycznych w kraju i zagranicą.

 

Józef Robakowski
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Zygmunt Rytka

ur. w 1947 roku, mieszka w Warszawie

związany z niezależnym ruchem awangardowym w sztuce lat 70-tych skupionym wokół Galerii Remont w Warszawie, fotografuje, tworzy instalacje, realizuje filmy video. Udział w wielu wystawach i manifestacjach artystycznych w kraju i zagranicą ostatnio m.in. w wystawie "Najnowsza Fotografia Polska" w Ernst Muzeum w Budapeszcie. Regularnie współpracuje z Małą Galerią ZPAF-CSW w Warszawie i Galerią FF w Łodzi, gdzie odbyła się jego ostatnia wystawa pt. "Neurony i Żywioły" (maj 1998). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych.

 

Zygmunt Rytka
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Zbigniew Tomaszczuk

ur. w 1949, mieszka w Warszawie

Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie. Od wielu lat prowadzi szeroką działalność dydaktyczną w zakresie fotografii, wykłada fotografię również w liceach warszawskich. Autor wielu opracowań na tematy związane z organizacją szkolnictwa fotograficznego. Wystawia od końca lat siedemdziesiątych koncentrując się na zagadnieniach związanych z rolą mediów w przestrzeni społecznej. Publikuje artykuły z teorii i historii fotografii. Inicjator i kurator warsztatów i wystawy "Fotografia wyobraźni" (Warszawa, 1990 -Jelenia Góra, 1991- Łódź 1992). Udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą, a także w sympozjach fotograficznych (Gorzów Wielkopolski, Poznań-Skoki, Szawle).Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

Zbigniew Tomaszczuk Seria "Pamięć obrazu"
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Zbigniew Tomaszczuk Seria "Pamięć obrazu"
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Zbigniew Tomaszczuk Seria "Pamięć obrazu"
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Zbigniew Tomaszczuk Seria "Pamięć obrazu"
z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Krzysztof Wojciechowski

ur. w 1947, mieszka w Warszawie

Od 1975 roku w Związku Polskich Artystów Fotografików, fotografuje od końca lat 60-tych. W latach 1973-78 związany z ruchem artystycznym skupionym wokół Galerii Remont w Warszawie. Regularnie wystawia w Małej Galerii ZPAF-CSW, którą od 1991 roku współprowadzi, a także w Galerii FF i Galerii PaCamera w Suwałkach. Ostatnio brał udział w wystawie "PL - A" w Fotogalerie w Wiedniu oraz w "Fotografii 97' w Krakowie. Pisze recenzje z wystaw (FOTOTAPETA, OBIEG, EXIT).

 

Krzysztof Wojciechowski: "Trzydziesci srebrników"
instalacja zdjęciowa z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Stanisław J.Woś

ur. w 1951 , mieszka w Suwałkach

W latach 1977 - 81 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uprawia fotografię, malarstwo, rysunek, grafikę. Jest inicjatorem i animatorem Galerii PaCamera w Suwałkach, kuratorem kilku wystaw zbiorowych "Drzewo", "Niebo".

Obecnie przygotowuje kolejną dużą ekspozycję której głównym tematem będzie mistyka w twórczości fotograficznej. Laureat licznych nagród m.in. na XIII Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach. Wystawiał swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą ostatnio m.in. na Węgrzech (Galeria LIGET), w Sarajewie i w Lubljanie ( w ramach wystawy "Into the magic").

Stanisław J. Woś
zdjęcie z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 

Wojciech Zawadzki

ur. w 1950, mieszka w Jeleniej Górze

Fotografią zajmuje się od wczesnych lat 70-tych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Udział w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Image Gallery w Aarhus w Danii, w wystawie "Memento Mori" w Brighton w Anglii czy ostatnio w I Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu. Jeden z inicjatorów kolejnych edycji ogólnopolskiej wystawy "Kontakty". Zajmuje się również dydaktyką w zakresie fotografii, prowadzi (wraz z Ewą Andrzejewską) działalność galerii "Korytarz" w Jeleniej Górze.

Wojciech Zawadzki "Wrocław, 1987"
zdjęcie z wystawy "Obszary prywatności", Muzeum Fotografii, Szawle, Litwa

 


Poprzednio w fotoTAPECIE m.in.:


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com