Wojciech Prażmowski - Fotografia
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury,
Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
wystawa czynna od 9 do 31 grudnia 1998 r.

------------------------------------------------------

 

Fotografie z atrybutami

W Galerii Promocyjnej na Rynku Starego Miasta odbyło się wczoraj otwarcie wystawy fotografii Wojtka Prażmowskiego połączone z wręczeniem autorowi nagrody kwartalnika "EXIT", poświęconego nowej sztuce w Polsce.

 

Jacek Werbanowski.
Fot. W.Gorlewski/GW

 

Wojciech Prażmowski. Fot. Michał Mutor/GW

Wojciech Prażmowski jest jednym z najciekawszych współczesnych fotografików, który oryginalność formy łączy z głęboką refleksją na temat ludzkiego istnienia. Jacek Werbanowski - redaktor naczelny "EXIT" i kierownik Galerii Promocyjnej - w uzasadnieniu werdyktu mówił, że sztuka Prażmowskiego lokuje się w kategoriach ponadczasowości i głębokiego humanizmu, tak rzadkich w końcu naszego wieku. I zwraca uwagę, że dzisiaj w sztuce właśnie fotografia jest miejscem najciekawszych dokonań. "EXIT" przyznaje swą nagrodę po raz drugi (poprzednio uhonorował nią Eugeniusza Markowskiego za malarstwo).

O twórczości Prażmowskiego bardzo osobiście mówił Marek Grygiel, kierownik Małej Galerii ZPAF-CSW, w której przed dziesięciu laty odbyła się pierwsza indywidualna wystawa fotografika, uważana za punkt zwrotny w jego poszukiwaniach własnego stylu.

- Pamiętam, że panowała jeszcze niepodzielnie radykalnie minimalistyczna fotografia, a tymczasem Wojtek zaskoczył nas "uszkodzonymi", inscenizowanymi fotografiami i przestrzennymi fotoobiektami, podobnymi do rzeźb - wspominał Marek Grygiel. - Natychmiast znalazł wielu naśladowców w kraju i wzbudził zainteresowanie Zachodu.

Początkowo Prażmowskiego interesowała fotografia dokumentalna, ale prawdziwy sukces zdobył dzięki eksperymentalnej fotografii artystycznej, poszukującej nowych plastycznych możliwości. Wystawa w Promocyjnej nie uwzględnia co prawda fotoobiektów, lecz pokazuje fotografie o cechach graficzno-malarskich, niemniej te cykle stylizowane na stare fotografie z rodzinnych albumów są równie istotną częścią dorobku Prażmowskiego.

Mówią o nawarstwiających się pokładach czasu w pamięci indywidualnej i zbiorowej. Utrzymane w sepii lub w szarościach przedstawiają nakładające się obrazy wspomnień o nieostrych konturach. Te obrazy są na pół realne, a na pół oniryczno-filmowe, "Ach wojenko,wojenko" to przebitka dwóch klisz - ułanów na białych koniach i beztroskiego towarzyskiego pikniku z lat 20. Kolażowa praca "Poświęcone Felliniemu" wyświetla na odrapanym murze starej kamienicy zatarte portrety kilku charakterystycznych postaci. W pozornie zwykłych obrazach Prażmowskiego pojawiają się zawsze jakieś tajemnicze atrybuty i dwoistość czasu.

Jego fotografie układają się w opowieść o nieuchronności ludzkiego przeznaczenia. Ale też próbuja nas bronić przed niszczącą siłą przemijania, kreując z okruchów wspomnień nową fikcyjną rzeczywistość.

Monika Kuc
Gazeta Wyborcza (Gazeta Stołeczna) 10.XII.98

 

Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury wręcza nagrodę pisma EXIT W. Prażmowskiemu. Fot. M. Mutor/GW

 

Wojtek Prażmowski i Marek Grygiel podczas otwarcia wystawy w Galerii Promocyjnej. Fot. M. Mutor/GW

 

[ W ]YSTAWA Wojciecha Prażmowskiego w Galerii Promocyjnej zawiera najbardziej charakterystyczne prace, jakie wykonał począwszy od połowy lat 70-tych ("Portret we wnętrzu", "Portret trumienny") poprzez prace z lat 80-tych z serii "Family Album" aż po zdjęcia z lat 90-tych np. z cyklu "Honey Moon". Rozmieszczone w dwóch salach galerii zawierają esencję twórczości artysty, natomiast pomijają jego realizacje przestrzenne. Znakomitym uzupełnieniem wystawy jest towarzyszące jej kolejne wydanie kwartalnika "EXIT", gdzie wydrukowano reprodukcje niektórych prac, a zwłaszcza tych, których nie ma na wystawie.

Wystawa w Galerii Promocyjnej jest 18tą (!) wystawą Wojciecha Prażmowskiego w 1998 roku.

Już w pierwszej połowie stycznia '99 artysta udaje się do Japonii, gdzie prezentował będzie po raz kolejny swoje prace.

M.G.

 

Wystawa fotografii W. Prażmowskiego w Galerii Promocyjnej. Fot. M. Mutor/GW

 

 

Wystawa fotografii W. Prażmowskiego w Galerii Promocyjnej. Fot. M. Mutor/GW

 

W. Prażmowski - "Miasto Nowy Sącz", 1994/95. Fot. M. Mutor/GW
W. Prażmowski - "Czarny ogród", 1990. Fot. M. Mutor/GW

 


Zobacz też :Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com