Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
30 listopada - 21 grudnia 2004 r.

 

 

Wystawa – instalacja

Łódź Kaliska: New Pop - Hiperart


Warszawa, Mała Galeria ZPAF-CSW, niedziela, 28 listopada, przygotowania do wystawy Łodzi Kaliskiej "New Pop - Hiperart". Fot. Andrzej Świetlik.
Click for
ENGLISH VERSION
of this pageW TYM ROKU Łódź Kaliska obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Przez cały rok trwają wydarzenia związane z tą rocznicą. Odbywają się liczne akcje, wystawy, spotkania, projekcje filmów. W program jubileuszu, podobnie jak to miało miejsce 5 lat temu, wpisane są Galeria Liget w Budapeszcie i Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, z którą Łódź Kaliska współpracuje od samych początków swego istnienia. We wrześniu odbyły się wystawy i performace w Galerii Liget w Budapeszcie oraz na Zamku w Tirgu Mures w Rumunii. Instalacja prezentowana w Małej Galerii od 1 grudnia br. nawiązuje bezpośrednio do tych węgiersko-rumuńskich wydarzeń. Jej głównym akcentem jest wizualizacja zagadnień związanych z New Pop - zjawiskiem jakie w ostatnich latach uwidoczniło się w kulturze masowej dynamicznie i agresywnie zawłaszczającej coraz szersze obszary życia.

W skład grupy Łódź Kaliska wchodzą: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Cezary Makary Wielogórski, Andrzej Świetlik.


Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa, wystawa Łodzi Kaliskiej "New Pop - Hiperart". Fot. K. Wojciechowski

 

Nowa Sztuka Popularna

TO OD kilku ostatnich lat główny nurt zainteresowań Łodzi Kaliskiej, które przeorientowała swoje niepokorne i niekonwencjonane podejście do sztuki zainteresowaniem dla kultury masowej. Trzeba jednak dodać, że w całej już 25 letniej działalności grupy jej prace często były zlokalizowane na obrzeżach tzw. sztuki wysokiej. Ich manifestacje, performance, wszelkiego rodzaju happeningi odbywały się nie tylko w uznanych galeriach czy muzeach, ale również w miejscach mniej oficjalnych jak osiedlowe domy kultury, świetlice i kluby studenckie.

W latach 90. pojawiły się zrealizowane przez nich filmy, również obliczone do odbioru przez szerszą publiczność. Były prezentowane nawet w telewizji publicznej, chociaż nie w paśmie największej oglądalności.

Od pewnego czasu Łodź Kaliska wyszła na ulicę, również w sensie dosłownym, zamieniając zaprogramowanymi wydarzeniami o charakterze masowym ulicę Piotrkowską w otwarte laboratorium działań alternatywnych, oddziaływujących bezpośrednio na mieszkańców miasta - włączając w to pub Łódź Kaliska, który stał się „swoistym muzeum – sanktuarium” grupy.


Mała Galeria ZPAF-CSW, 30 listopada 2004 r., wernisaż wystawy Łodzi Kaliskiej "New Pop - Hiperart". Fot. K. Wojciechowski

Mała Galeria ZPAF-CSW, 30 listopada 2004 r., wernisaż wystawy Łodzi Kaliskiej "New Pop - Hiperart". Fot. K. Wojciechowski

Przez wszystkie te lata działalności pojawiały się manifesty Łodzi Kaliskiej, w których poszczególni członkowie razem lub z osobna określali swój bieżący stosunek do sztuki i do otaczającej ich rzeczywistości. Oprócz manifestów stałym elementem ich działań była fotografia, rozumiana jako wizualizacja przemyśleń, czasami sztucznie wykreowana, a czasami nabierająca cech dokumentu z kolejnych zaaranżowanych akcji lub sytuacji.


Mała Galeria ZPAF-CSW, 30 listopada 2004 r., wernisaż wystawy Łodzi Kaliskiej "New Pop - Hiperart". Fot. Anna B. Bohdziewicz

New Pop – Hiperart to komentarz do coraz silniejszych postaw konsumeryzmu w społeczeństwie i do coraz mocniejszych, nie przebierających w środkach usiłowań narzucenia pewnych wzorców zachowań poprzez kulturę masową. Łódź Kaliska podjęła dialog z kultura masową wtapiając się w nurt komercji i próbując ten świat rozsadzić od środka pokazując jego pustotę i fasadowość. Na ich zdjęciach wszystko jest teraz ładne, słodkie, przesiąknięte soft-sexem i ujmujące miałkością reklamowych chwytów. W zmierzaniu do raju proponowanego przez świat mediów „denerwuje ich oporne zmierzanie społeczeństw do tego celu”, jak pisze w jubileuszowym albumie Łodzi Jolanta Ciesielska. Toteż swoimi działaniami „starają się ten komercyjny raj utrwalić i sklonować go tak dużo, jak tylko się da”.*

Postawa zaprogramowanego konformizmu w tej materii wydaje się być kolejną przewrotną przestrogą, jaką Łódź Kaliska proponuje w odniesieniu do skomercjalizowanego świata.

Ten świat to mamiące i sprytnie spreparowane reklamy, wprowadzające coraz częściej do swego repertuaru elementy sztuki i kultury. Również tej najwyższej. Nie sposób się im oprzeć. Dlatego teraz sztuka może również śmiało czerpać z reklamy.

Tak, jak robi to z powodzeniem Łódź Kaliska.

M.G.

 

*/ Jolanta Ciesielska, „Popi kultury”, Łódż Kaliska Muzeum - Nr 1 (01) New Pop, Listopad 2004., Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczne Łódź Kaliska. ISBN 83-921664-0-X

 


W poniedziałek, 29 listopada '04, w Zamku Ujazdowskim odbył się performance p.t. Uroczyste wniesienie dzieł Łodzi Kaliskiej do stałych zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Fot. M. Grygiel.

 

Zobacz też:

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

 

W FOTOTAPECIE także:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.