3 listopada 2005 r.

Rzeczpospolita

Czy to koniec niezależnej galerii

Nieporozumienia między związkiem artystów fotografików, a Centrum Sztuki Współczesnej prawdopodobnie doprowadzą do likwidacji Małej Galerii.

 

DECYZJA o rozwiązaniu umowy między CSW a ZPAF oznacza, że wczorajszy wernisaż wystawy fotografii Wiktora Nowotki może zakończyć 15-letnią działalność Małej.

Historia tej eksperymentalnej galerii, mocno wpisanej w kulturalny pejzaż stolicy, jest znacznie dłuższa. Powstała w 1977 r. Jej inicjatorem był wybitny twórca fotografii Zbigniew Dłubak, a pierwszym kierownikiem Andrzej Jórczak. Przez pierwsze lata była prowadzona pod auspicjami Związku Polskich Artystów Fotografików. Od chwili porozumienia z Centrum Sztuki Współczesnej sprawy programowe należały do niego. Związek udostępniał lokal, wynajmowany od miasta, pokrywał koszty jego utrzymania. Kuratorem galerii od 1983 r. jest Marek Grygiel, który ma ogromny wkład w jej autorski program, sprzyjający rozwojowi polskiej fotografii w kraju i jej sukcesom międzynarodowym, dzięki kontaktom z galeriami we Francji, w Niemczech, na Węgrzech i Litwie.

Mała ma wielki dorobek - 353 wystawy prezentujące nowe poszukiwania w fotografii artystycznej. Wielu artystów, stawiających niegdyś w Małej pierwsze kroki, jest dziś członkami związku fotografików. Ale Mała nie przestaje być otwarta na młodych twórców.

Czy warto więc zaprzepaszczać ten dorobek? Jak już pisaliśmy, związek podjął decyzję o prowadzeniu działalności handlowej, czyli sprzedaży prac eksponowanych na wystawach.

I to był zapewne pierwszy punkt zapalny w kontaktach z dotychczas niezależną galerią. Na konferencji prasowej Marek Grygiel deklarował jednak: - Nie mam nic przeciwko rynkowi kolekcjonerskiemu i sprzedawaniu dobrych artystycznych prac. Mój sprzeciw budzi wprowadzanie tego projektu kosztem tradycji i likwidowania galerii. W momencie, gdy przygotowujemy się do jubileuszu 30-lecia. Tę okazję chcieliśmy wykorzystać nie tylko do retrospekcji, ale i zdynamizowania naszego programu.

Mariusz Wideryński, prezes związku fotografików, powiedział "Rzeczpospolitej": - Mała Galeria pozostanie miejscem, gdzie wystawia się współczesną fotografię, nadal będzie otwarta na młodą sztukę. Chcemy jednak, żeby wróciła do związku. Spór wyraźnie przenosi się na płaszczyznę personalną. Nie rozumiem, dlaczego o kwestiach spornych obie strony nie mogą rozmawiać przy wspólnym stole, zamiast za pośrednictwem mediów. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i środowisko artystów fotografików (znaczna jego część wspiera Małą) potrafi doprowadzić do takiej debaty. W moim przekonaniu innowacje można pogodzić z ciągłością dokonań, tym bardziej że ta na pozór niszowa galeria ma zarazem opinię placówki kultowej.

MONIKA KUC
Rzeczpospolita
3 listopada 2005 r.

 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.