Pocztą elektroniczną z Danii...


 

Århus. 24. of November 2005

 

To:
Rada Artystyczna
Zwiazku Polskich Artystów Fotografików
Warszawa, pl. Zamkowy 8

 

We are writing to you on behalf of Galleri Image - Scandinavia's oldest and only independent photographic gallery.

Throughout the years we have collaborated untiringly with a range of dedicated and idealistic photographic exhibition spaces throughout Europe, whose mission has been to promote photography, rather than promote a type of photography or a group of photographers. Several of these galleries - among them Mala Galeria in Warsaw and Hippolyte Gallery in Helsinki - have a history that is parallel with ours, and in two years' time each of us will be able to celebrate 30 years of existence dedicated to photography.

Sadly, we have recently learned that Mala Galeria's existence is threatened these days, and that they risk being evicted from their spaces.

This would be a catastrophe for the world of art photography and for the emerging new media. Mala Galeria has always been a cutting edge proponent for emerging art, as well as for the rejuvenation of established art. Mala Galeria has been an important actor not only on the Polish scene, but across Europe and across the Atlantic, and has acted as a bridge in both directions, helping artistic expression merge from East to West and back again.

We certainly hope that the situation can be reconsidered. To assume that an institution such as Mala Galeria has its place in the ranks of commercial galleries, would merely reinforce a new, contemporary one-dimensional view of society as market mechanism - ironic in a world that 25 years ago fought so hard to reinforce the possibility of a multiplicity of artistic expression.

 

With all hope for the future,

 

Sincerely,

 

Saul Shapiro and Beate CegielskaGalleri Image

 

 


Zwracamy sie do Państwa w imieniu Galerii IMAGE - najstarszej i jedynej w krajach skandynawskich niezależnej galerii fotograficznej.   /   Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z szeregiem oddanych i idealistycznych miejsc wystawowych w całej Europie, których przesłaniem było promowanie fotografii jako takiej, a nie tylko promowanie wybranego jej gatunku, lub tylko wybranej grupy twórców.   /   Zaledwie kilka tego rodzaju galerii - wśród nich Mała Galeria w Warszawie i Hippolyte Gallery w Helsinkach - mają historię tak długą jak nasza, i za dwa lata moglibyśmy wszyscy celebrować 30-lecie istnienia poświęconego sztuce fotografii.   /   Ze smutkiem dowiedzieliśmy się ostatnio, że egzystencja Małej Galerii jest zagrożona i że może być ona pozbawiona swego lokalu.   /   Doprawdy, to by oznaczało katastrofę dla fotografii artystycznej i nowoczesnych środków wyrazu. Mała Galeria zawsze była otwarta na wszystko, co najnowsze w rozwoju sztuki, jak również na to, co ożywiało tradycyjne trendy w sztuce. Mała Galeria jest nie tylko ważnym czynnikiem na polskiej scenie artystycznej, ale również w skali Europy i za Atlantykiem sprawuje rolę pomostu łączącego na nowo sztukę Wschodu i Zachodu.   /   Wyrażamy naszą nadzieję, że sytuacja może być jeszcze ponownie rozważona. Pomysł, żeby instytucja taka jak Mała Galeria miała znależć się w gronie galerii komercyjnych, potwierdzałby tylko ową żałosną, jednowymiarową wizję społeczeństwa jako wyłącznie mechanizmu rynkowego - coś wyjątkowo ironicznego tam, gdzie 25 lat temu tak zdecydowanie walczono o wszechstronną wolność wypowiedzi.   /   Pozostajemy z nadzieją na przyszłość   /   Z poważaniem,   /   Saul Shapiro i Beate Cegielska   /   Galleri Image


 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.