14 grudnia 2005 r.

Rzeczpospolita

WARSZAWA
FOTOGRAFIA
Galeria na pl. Zamkowym

Mała zmienia profil

Będzie służyła młodym fotografom, którzy nie mają gdzie debiutować, a także promocji współczesnej rodzimej fotografii - taką decyzję w sprawie Małej Galerii (plac Zamkowy 8) podjęli jednogłośnie uczestnicy plenum Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Tym samym zakończył się spór o galerię. W najbliższym czasie rozpisany zostanie konkurs na jej kuratora. Wbrew wcześniejszym pogłoskom Mała nie zostanie zlikwidowana. Nie dojdzie też do zerwania 15-letniej współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej-Zamkiem Ujazdowskim. Dysponujący lokalem ZPAF zamierza przedłużyć ten układ.

Od 22 lat Małą prowadził Marek Grygiel. To jemu galeria zawdzięcza wysoką pozycję i międzynarodowe kontakty. Grygiel nie chciał jednak zmienić profilu (awangardowe poszukiwania) określonego na początku działalności salonu. Ograniczał się też do stałego grona autorów. W PRL brakowało miejsc, gdzie mogła schronić się sztuka nietradycyjna i niepokorna, ale już dawno fotografia weszła w inną fazę. Stała się medium równie popularnym jak inne plastyczne gatunki i jak one jest zróżnicowana.

W Małej planowanych jest kilkanaście wystaw rocznie. Natomiast w pomieszczeniu biurowym galerii prowadzona będzie sprzedaż prac najwybitniejszych polskich fotografów - także bardzo potrzebna działalność, która pomoże okrzepnąć naszemu rynkowi fotograficznemu.

Monika Małkowska
Rzeczpospolita, 14 grudnia 2005 r

 

 

Wg M. Małkowskiej "nie dojdzie do zerwania 15-letniej współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej-Zamkiem Ujazdowskim. (...) ZPAF zamierza przedłużyć ten układ." Dziwne tylko, że Centrum nic o tym nie wie. ZPAF wypowiedział porozumienie o współprowadzeniu i finansowaniu Małej Galerii na początku listopada. O ile nam wiadomo, od tego czasu nie było żadnych rozmów między ZPAF a CSW na ten temat. Poprzednie Plenum ZG ZPAF przynajmniej nie owijało sprawy w bawełnę: związkowcom chodzi o likwidację galerii awangardowej i zorganizowanie na jej miejsce punktu sprzedaży prac członków ZPAF. [Red., 15.XII.]

 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.