List redakcji Kwartalnika FOTOGRAFIA,
skierowany do prezesa ZG ZPAF, Mariusza Wideryńskiego, i przewodniczacego
Rady Artystycznej ZPAF, Andrzeja Zygmuntowicza.

Mała Galeria powinna pozostać miejscem prezentacji niekomercyjnych

 

 


17 listopada 2005 r.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, jaka zaistniała wokół Małej Galerii ZPAF-CSW, jednej z nielicznych galerii fotografii w naszym kraju, redakcja „Kwartalnika Fotografia” chce wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie niejasną przyszłością tego miejsca.

Nie ma sensu po raz kolejny przywoływać tu niemal trzydziestoletnią historię galerii, której dorobku nikt nie może kwestionować. Na naszych łamach zresztą wielokrotnie omawiana była twórczość i postawy artystów związanych z Małą Galerią.

Jednak w związku z tak długą i cenną działalnością tejże placówki fakt, że ZPAF chce rozwiązać umowę z Centrum Sztuki Współczesnej i kuratorem Markiem Grygielem (co zdaje się być priorytetem w całej sprawie) niemal w przeddzień 30. rocznicy istnienia galerii, jest tym bardziej bulwersujący.

Uważamy, że tworzenie rynku obrotu fotografią lepiej pozostawić komercyjnym galeriom, z których cześć zresztą od kilku już lat systematycznie i z powodzeniem przedstawia prace polskich fotografów w swoich ofertach. Mała Galeria powinna, w naszym mniemaniu, pozostać miejscem niekomercyjnych prezentacji najbardziej interesujących postaw twórczych, a jej program pozostać powinien daleki od rynkowych trendów i tendencji.

Rzecz jasna można myśleć o innowacjach w ramach tegoż programu, ale powinno to być kwestią wypracowania wspólnego (z obecnym kuratorem!) kierunku działań, a nie zdecydowanych ruchów personalnych, które z pewnością przyniosą jedynie kolejny rozłam w obrębie naszego środowiska.

Jedynie ze szkodą dla polskiej fotografii…

 

Z poważaniem

redakcja:
Ireneusz Zjeżdżałka – redaktor naczelny, ZPAF
Bogdan Konopka – redaktor, ZPAF
Waldemar Śliwczyński – wydawca, ZPAF
Krzysztof Jurecki – redaktor, członek honorowy ZPAF
Maciej Szymanowicz – redaktor, ZPAF
Marek Janczyk – redaktor

„Kwartalnik Fotografia”
Fromborska 18
62-300 Września
www.fotografia.net.pl

 


 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.