Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF
w sprawie Małej Galerii.

Po odbytym w dniu 9 grudnia br. Plenum ZG ZPAF obecny na nim Stefan Wojnecki upoważnił redakcję FOTOTAPETY do opublikowania listu, jaki miesiąc wcześniej kilku członków Rady Artystycznej ZPAF po obradach Rady w Kielcach napisało do przew. Rady Art. ZPAF, Andrzeja Zygmuntowicza.
Janusz Nowacki, który był jednym z sygnatariuszy tego listu, wycofał póżniej swoje nazwisko.

 

 

Poznań, 14.11.2005 r.

 

Przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF

Andrzej Zygmuntowicz

 

      Rada Artystyczna ZPAF podjęła podczas narady w Kielcach jednogłośnie uchwałę o przyjęciu do wiadomości decyzji ZG ZPAF odnośnie Małej Galerii. W związku z tym członkowie RA Jerzy Lewczyński, Stefan Wojnecki, Waldemar Jama, Zbigniew Tomaszczuk i Janusz Nowacki zwracają się do przewodniczącego RA ZPAF o podjęcie kroków celem ponownego rozpatrzenia przez ZG ZPAF problemu Małej Galerii. Swoje stanowisko uzasadniamy nie tylko własnym przekonaniem, lecz także licznymi negatywnymi opiniami wyrażonymi przez artystycznie ważkie gremia zarówno krajowe jak i zagraniczne. Chodzi m. in. o głos wielu wybitnych osobowości zebranych w Bratysławie podczas Miesiąca Fotografii, a także list podpisany przez rektora i innych twórców największej w Polsce Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prowadzącej jedyne w kraju pełne studia w zakresie fotografii.

      Uważamy, iż jednostronna decyzja o rozwiązaniu 15-letniej umowy dotyczącej współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej i związanej z Małą Galerią, jest wobec braku jakichkolwiek wcześniejszych rozmów z dyrekcją Centrum co najmniej kuriozalna. Tym bardziej, że nie wydarzyło się nic, co by usprawiedliwiało takie postępowanie.

      Projekt sprzedaży obrazów fotograficznych w pomieszczeniach Małej Galerii także nie wytrzymuje krytyki, ponieważ współcześnie do sprzedaży nie tylko fotografii lepiej nadaje się internet.

      W dotychczasowej formie Mała Galeria działa od lat siedemdziesiątych, a od 1983 r. kieruje nią Marek Grygiel. W ciągu tak wielu lat, placówka ta w artystycznych środowiskach opiniotwórczych zyskała opinię galerii promującej młodą sztukę fotografii, związaną z ogólnoświatowymi nurtami integracji fotografii z tradycyjnymi sztukami wizualnymi. Mała Galeria jest niesłychanie ważnym ogniwem pomiędzy fotografią pojmowaną jako autonomiczna dziedzina sztuki, a fotografią rozumianą jako jedną z dziedzin współczesnych sztuk plastycznych. Brak takiego łącznika sytuuje ZPAF w gronie organizacji izolujących się od całokształtu współczesnej sztuki.

      Jesteśmy zdania, że w proponowanych przez nas rozmowach ZG ZPAF z dyrekcją Centrum Sztuki Współczesnej na temat zasad współpracy, nie powinno zabraknąć kierownika Małej Galerii Marka Grygiela oraz przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF Andrzeja Zygmuntowicza.

      W imieniu Jerzego Lewczyńskiego, Waldemara Jamy, Zbigniewa Tomaszczuka, Janusza Nowackiego i własnym, z serdecznym pozdrowieniem

Stefan Wojnecki

 

 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.